Trạng từ good trong Tiếng Anh – Sự khác biệt Well và Good

Trong tiếng Anh, trạng từ good thường gây nhầm lẫn cho nhiều người học. Việc hiểu rõ sự khác biệt giữa “well” và “good” là một phần quan trọng trong việc sử dụng ngôn ngữ một cách chính xác. Mặc dù cả hai từ này đều có nghĩa tốt, chúng có những cách sử dụng và vai trò khác nhau trong câu. Cùng Aten English tìm hiểu vấn đề gây nhức nhối trong bài thi này qua bài viết dưới đây. 

Định nghĩa về trạng từ trong tiếng Anh là gì? 

Trạng từ (adverb) trong tiếng Anh là một loại từ loại bổ nghĩa cho động từ, tính từ, trạng từ khác hoặc toàn câu. Chúng thường được sử dụng để mô tả, bổ sung thông tin về cách thức, mức độ, thời gian, tần suất hoặc địa điểm của một hành động, trạng thái hoặc sự việc.

trang-tu-good-trong-tieng-anh-su-khac-biet-well-va-good-1
Định nghĩa về trạng từ trong tiếng Anh là gì?

Trạng từ có thể được tạo thành từ các cách sau:

 • Bằng cách thêm đuôi “-ly” vào tính từ: ví dụ, “quick” (nhanh) trở thành “quickly” (nhanh chóng).
 • Có một số trạng từ không có đuôi “-ly”, ví dụ, “fast” (nhanh), “well” (tốt), “often” (thường xuyên).
 • Một số trạng từ là cùng dạng với tính từ, ví dụ, “hard” (mạnh mẽ), “high” (cao), “late” (muộn).

Trạng từ có thể được sử dụng để trả lời các câu hỏi như “how?” (như thế nào?), “when?” (khi nào?), “where?” (ở đâu?), “to what extent?” (tới mức độ nào?). Chúng có vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin chi tiết và mô tả trong câu.

Ví dụ:

She sings beautifully. (Cô ấy hát đẹp.)

He ran quickly to catch the bus. (Anh ấy chạy nhanh để bắt xe buýt.)

They often go to the beach on weekends. (Họ thường đi biển vào cuối tuần.)

Trạng từ good trong Tiếng Anh nghĩa là gì? 

Trạng từ good trong tiếng anh là well được sử dụng để mô tả tính chất, chất lượng hoặc sự tốt đẹp của một người, vật, hoặc tình huống. Ví dụ: “He is a good student” (Anh ấy là một học sinh giỏi), “This is a good book” (Đây là một cuốn sách tốt).

Sự khác biệt Well và Good như thế nào? 

Sự khác biệt chính giữa “well” và “good” nằm ở vai trò và cách sử dụng của chúng:

trang-tu-good-trong-tieng-anh-su-khac-biet-well-va-good-2
Sự khác biệt Well và Good như thế nào?
 • “Well” (trạng từ):
 1. “Well” được sử dụng để mô tả cách thức, mức độ, trạng thái hoặc sự việc của một hành động.
 2. Nó thường đi kèm với động từ và thường đặt sau động từ chính.

Ví dụ:

He speaks English well. (Anh ấy nói tiếng Anh tốt.)

She plays the piano well. (Cô ấy chơi đàn piano giỏi.)

 • “Good” (tính từ):
 1. “Good” được sử dụng để mô tả tính chất, chất lượng hoặc sự tốt đẹp của một người, vật hoặc tình huống.
 2. Nó thường đi kèm với danh từ hoặc đại từ.

Ví dụ:

He is a good student. (Anh ấy là một học sinh giỏi.)

This is a good book. (Đây là một cuốn sách tốt.)

=> “well” là trạng từ sử dụng để mô tả cách thức hoặc trạng thái của một hành động, trong khi “good” là tính từ sử dụng để mô tả tính chất hoặc chất lượng của một người hoặc vật.

Vị trí của trạng từ trong tiếng Anh như thế nào? 

Trong tiếng Anh, trạng từ thường đặt sau động từ chính hoặc sau động từ khuyết thiếu (to be, to have) và trước động từ phụ (động từ modal) trong câu. Tuy nhiên, có một số quy tắc và trường hợp đặc biệt về vị trí của trạng từ cần được lưu ý.

trang-tu-good-trong-tieng-anh-su-khac-biet-well-va-good-3
Vị trí của trạng từ trong tiếng Anh như thế nào?

Dưới đây là một số quy tắc chung về vị trí của trạng từ trong câu:

 • Trạng từ thường đặt sau động từ chính:

She sings beautifully. (Cô ấy hát đẹp.)

He speaks fluently. (Anh ấy nói lưu loát.)

 • Trạng từ đặt sau động từ khuyết thiếu (to be, to have):

He is always punctual. (Anh ấy luôn đúng giờ.)

They have already finished their homework. (Họ đã hoàn thành bài tập rồi.)

 • Trạng từ thường đặt trước động từ phụ (động từ modal) như “can,” “will,” “should”:

She can easily solve the math problem. (Cô ấy có thể dễ dàng giải bài toán môn toán.)

They will definitely come to the party. (Họ chắc chắn sẽ đến tiệc.)

 • Trạng từ thường đặt trước tính từ hoặc trạng từ mà nó bổ nghĩa:

The movie was extremely exciting. (Bộ phim cực kỳ hấp dẫn.)

He runs very fast. (Anh ấy chạy rất nhanh.)

Cần lưu ý rằng có những trường hợp đặc biệt và ngoại lệ trong vị trí của trạng từ, do đó, việc nắm vững ngữ cảnh và cấu trúc câu sẽ giúp bạn sử dụng trạng từ một cách chính xác.

Chức năng của trạng từ trong tiếng Anh

Trạng từ có vai trò quan trọng trong việc diễn đạt một sự việc cụ thể một cách chi tiết hơn. Chúng giúp mô tả cách thức, mức độ, thời gian, tần suất hoặc địa điểm của một hành động, trạng thái hoặc sự việc.

Trạng từ dùng bổ nghĩa cho động từ

Trạng từ thường được sử dụng để bổ nghĩa cho động từ và mô tả cách thức, mức độ, thời gian, tần suất, địa điểm và nhiều khía cạnh khác của hành động. Dưới đây là một số ví dụ về việc sử dụng trạng từ để bổ nghĩa cho động từ:

She runs quickly. (Cô ấy chạy nhanh.)

He speaks fluently. (Anh ấy nói lưu loát.)

They worked extremely hard. (Họ làm việc cực kỳ chăm chỉ.)

He barely passed the exam. (Anh ấy chỉ vừa đỗ kỳ thi.)

We will meet later. (Chúng ta sẽ gặp nhau sau.)

She arrived early. (Cô ấy đến sớm.)

They often go swimming. (Họ thường đi bơi.)

He rarely eats fast food. (Anh ấy hiếm khi ăn đồ ăn nhanh.)

They live nearby. (Họ sống gần đây.)

The restaurant is upstairs. (Nhà hàng ở trên lầu.)

Trạng từ được sử dụng để làm rõ và bổ sung thông tin về cách thức và các khía cạnh khác của hành động, giúp tạo ra một hình ảnh chi tiết và sắc nét hơn về sự việc.

Trạng từ dùng để bổ nghĩa cho trạng từ khác

Trạng từ có thể được sử dụng để bổ sung ý nghĩa và làm rõ mức độ của một trạng từ khác, giúp tạo ra sự chi tiết và màu sắc trong câu.

Ví dụ:

He speaks English fluently. (Anh ấy nói tiếng Anh lưu loát.)

He speaks English very fluently. (Anh ấy nói tiếng Anh rất lưu loát.)

He speaks English extremely fluently. (Anh ấy nói tiếng Anh cực kỳ lưu loát.)

Như ví dụ trên, trạng từ “very” và “extremely” được sử dụng để bổ sung và làm rõ mức độ của trạng từ “fluently”, nhấn mạnh sự lưu loát trong việc nói tiếng Anh.

Trạng từ có vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin chi tiết và mô tả trong câu, giúp diễn đạt ý nghĩa một cách chính xác và mạnh mẽ hơn.

xem thêm: Time là danh từ đếm được hay không đếm được

Bài tập về good 

Dưới đây là một số bài tập về từ “good” để luyện tập sử dụng trạng từ và tính từ trong các ngữ cảnh khác nhau:

Bài tập 1: Hoàn thành câu bằng cách sử dụng từ “good” hoặc “well” theo ngữ cảnh thích hợp.

She sings ____________. (trạng từ)

He is a ____________ student. (tính từ)

They played ____________ in the match. (trạng từ)

She cooks ____________. (trạng từ)

This is a ____________ book. (tính từ)

Bài tập 2: Diễn đạt ý nghĩa một cách chi tiết hơn bằng cách sử dụng trạng từ thích hợp trong câu.

He runs fast.

They work hard.

She speaks fluently.

The weather is hot.

He plays the piano skillfully.

Bài tập 3: Điền từ “good” hoặc “well” vào chỗ trống trong các câu sau.

He plays basketball ____________.

She sings ____________ than anyone else I know.

They did ____________ on the exam.

He knows how to cook ____________.

She speaks English ____________.

Lưu ý: Đáp án cho bài tập trên là:

Bài tập 1:

well

good

well

well

good

Bài tập 2:

He runs quickly.

They work diligently.

She speaks English fluently.

The weather is extremely hot.

He plays the piano skillfully.

Bài tập 3:

well

better

well

well

well

Trạng từ good – well trong tiếng Anh là một phần ngữ pháp khá phức tạp, nhưng bạn hoàn toàn có thể nắm vững nếu ghi nhớ tất cả những kiến thức trên. Nếu bạn đang gặp khó khăn trong quá trình học tiếng Anh, hãy tìm hiểu ngay khóa học tiếng anh online tại Aten ngay nhé. 

KHUYẾN MÃI HẤP DẪN

Giảm ngay 1.5 triệu khi đăng ký hôm nay
Giảm thêm 1 triệukhi đăng ký nhóm từ 2 học viên trở lên
Giảm thêm 10% khi đăng ký nhóm từ 3 học viên trở lên