Trình bày quan điểm IELTS Speaking Part 3 là dạng câu hỏi thế nào?

Trình bày quan điểm IELTS Speaking Part 3 là dạng câu hỏi phổ biến nhất trong phần cuối bài thi Nói. Vậy làm thế nào để trả lời chúng một cách ăn điểm?

1. Trình bày quan điểm IELTS Speaking Part 3

Part 3 của bài thi Nói IELTS là phần thảo luận về quan điểm và ý tưởng. Điều này có thể bao gồm cả ý kiến của bạn và ý kiến của người khác nữa.

Ví dụ:

 • Ý kiến của bạn: “Why do people need to play sports?”
 • Sở thích, quan điểm hoặc ý tưởng của người khác: “Why do some people prefer to be alone sometimes?”
  Hãy nhớ rằng, Phần 3 chỉ dài khoảng 4 – 7 phút, vì vậy bạn không có thời gian để đánh giá hoặc phân tích mọi khả năng, nhóm tuổi, nhân khẩu học và ngoại lệ khác nhau trong các câu trả lời của Phần 3.
Tất cả những câu hỏi này đều yêu cầu bạn đưa ra ý kiến của mình. Để giúp đảm bảo rằng bạn trả lời đầy đủ các câu hỏi, bạn nên sử dụng chiến lược này và ví dụ:
 • Đưa ra ý kiến của bạn. Tốt nhất, hãy cố gắng diễn giải thay vì lặp lại câu hỏi, để thể hiện vốn từ vựng IELTS của bạn: In my opinion, Turkey’s tourist sector has grown significantly over the past 20 years.
 • Sau đó giải thích lý do cho ý kiến của bạn: Traveling is now more convenient than ever thanks to improved transportation systems all over the globe. … and give illustrations: ‘In the past, visitors to Turkey had to fly into one of the main cities, like Istanbul or Ankara, but nowadays, many of the towns along the Mediterranean coast have their very own international airports! For instance, you can take a direct flight from the UK to Bodrum, one of Turkey’s most well-liked vacation areas.
Hinh-anh-trinh-bay-quan-diem-ielts-speaking-part-3-la-dang-cau-hoi-the-nao-1
Trình bày quan điểm IELTS Speaking Part 3

Vậy bạn sẽ nói gì khi giám khảo đưa cho bạn một ý tưởng rất lớn để thảo luận? Dưới đây là 2 cách trả lời dạng câu hỏi dạng trình bày quan điểm IELTS Speaking Part 3 dễ áp dụng, rõ ràng và mạch lạc.

2. Cách trả lời câu hỏi dạng trình bày quan điểm IELTS Speaking Part 3

Cách 1- Khái quát hóa

 • “Generally / broadly speaking, I think…”
 • “For the most part, I suppose…”

Ví dụ:

 • Why do some people prefer to be alone sometimes?

Trả lời 1- Generally speaking, I suppose individuals require some solitude in order to unwind and replenish their energies, particularly following social engagements or work.

Trả lời 2- For the most part, I guess people might prefer to be alone so they can clear their heads when they are going through a stressful or difficult time in their lives.

 • Why do some students dislike studying at school?

Trả lời 1- Generally speaking, I think most students simply find school to be quite boring, especially if they aren’t particularly interested in the topics they are learning.

Trả lời 2- For the most part, I suppose most kids would rather be outside playing and hanging out with their friends than inside having to study difficult or boring subjects.

Những câu hỏi này có thể có hàng chục câu trả lời khác nhau. Nhưng bạn không có thời gian để sử dụng tất cả chúng. Giám khảo cũng biết điều này, vì vậy bạn có thể khái quát hóa, miễn là bạn trình bày rõ ràng bằng tiếng Anh. Vì vậy, hãy sử dụng những cụm từ này khi bắt đầu trả lời câu hỏi dạng trình bày quan điểm IELTS Speaking Part 3, sau đó bạn có thể nói chung như bạn muốn! Hãy luyện tập chúng mỗi khi bạn luyện thi IELTS Speaking nhé.

Hinh-anh-trinh-bay-quan-diem-ielts-speaking-part-3-la-dang-cau-hoi-the-nao-1
Cách trả lời câu hỏi dạng trình bày quan điểm IELTS Speaking Part 3

Cách 2- Công nhận một ý kiến trái ngược, sau đó không đồng ý

Đôi khi bạn có thể được đưa ra những ý tưởng hoặc quan điểm phổ biến để thảo luận. Để tạo ra câu trả lời Phần 3 đạt điểm cao, bạn nên luôn thử và thảo luận về cả hai mặt của ý kiến.

Nhưng, như Aten English đã nói trước đây, bạn không có nhiều thời gian IELTS Speaking Part 3, vậy làm sao bạn có thể làm được?

 • Although contrasting opinion, my true belief / opinion.
 • Even though contrasting opinion, my true belief / opinion.

Sử dụng cấu trúc này, bạn sẽ nhận được:

 • Giải quyết cả hai mặt của chủ đề chỉ trong 1 câu một cách súc tích.
 • Sử dụng nhiều cấu trúc phức tạp – được liệt kê trong tiêu chí chấm điểm IELTS Speaking Band 7.0.
 • Sử dụng ngôn ngữ có kiểm soát, rõ ràng và ngắn gọn để trả lời câu hỏi một cách dễ hiểu nhưng cũng phải nhanh chóng.

Ví dụ:

 • Do you think people should have to pay to visit museums?

Trả lời- Yes. Although I believe that some London museums are way too costly, I do not think that everyone should have access to museums for free.

Contrasting opinion = I believe that some London museums are way too costly.

Personal opinion = I do not think that everyone should have access to museums for free.

 • Do you think the internet is a good place to get news?

Trả lời- I think so. I still believe that the internet is a trustworthy source for news and reports on current events, even though there is a lot of false and misleading information online.

Contrasting opinion = There is a lot of false and misleading information online.

Personal opinion = I still believe that the internet is a trustworthy source for news and reports on current events.

 • Do you think that teachers will be replaced by robots in the future?

Trả lời- I don’t think so. Even though I’ve read a lot of articles that claim this is the way education will go in the future, I still think kids need actual, live teachers to look up to as role models.

Contrasting opinion = I’ve read a lot of articles that claim this is the way education will go in the future.

Personal opinion = I still think kids need actual, live teachers to look up to as role models.

Tham khảo: Các thì sử dụng trong IELTS Speaking và Writing phổ biến nhất.

 

KHUYẾN MÃI HẤP DẪN

Giảm ngay 1.5 triệu khi đăng ký hôm nay
Giảm thêm 1 triệukhi đăng ký nhóm từ 2 học viên trở lên
Giảm thêm 10% khi đăng ký nhóm từ 3 học viên trở lên