Trong tiếng anh danh từ không đếm được đi với is hay are?

Danh từ không đếm được đi với is hay are có lẽ là một trong những chủ đề được không ít ba mẹ quan tâm khi hướng dẫn trẻ học tiếng anh. Bởi đây là phần kiến thức về danh từ quan trọng. Và là nền tảng để bé phát triển khả năng sử dụng tiếng Anh sau này. Vậy, làm thế nào để trẻ biết được danh từ không đếm được dùng is hay are? Aten English mời ba mẹ khám phá ngay bài viết dưới đây để giải đáp rõ thắc mắc trên nhé!

trong-tieng-anh-danh-tu-khong-dem-duoc-di-voi-is-hay-are-so-1
Danh từ đếm được và không đếm được

Khái quát về danh từ không đếm được

Trước khi đi làm rõ vấn đề danh từ không đếm được đi với is hay are. Chúng ta cần phải nắm rõ khái niệm cũng như cách sử dụng danh từ không đếm được trong tiếng anh như thế nào nhé!

Khái niệm

 • Danh từ không đếm được (uncountable nouns) là những danh từ chỉ sự vật hiện tượng… không thể dùng với số đếm.
 • Danh từ không đến được thông thường là các khái niệm trừu tượng, chất lỏng, chất khí hoặc những sự vật được xem như 1 thể thống nhất không tách rời.
 • Ví dụ: rain (mưa), meat (thịt), sugar (đường),…

Phân loại

Trong tiếng anh, danh từ không đếm được được chia làm 5 nhóm điển hình như sau:

 • Danh từ chỉ đồ ăn: food (đồ ăn), meat (thịt), water (nước), rice (gạo), sugar (đường),..
 • Danh từ chỉ khái niệm trừu tượng: help (sự giúp đỡ), fun (niềm vui), information (thông tin), knowledge (kiến thức), patience (sự kiên trì),…
 • Danh từ chỉ lĩnh vực, môn học: mathematics (môn toán), ethics (đạo đức học), music (âm nhạc), history (lịch sử), grammar (ngữ pháp),…
 • Danh từ chỉ hiện tượng tự nhiên: thunder (sấm), snow (tuyết), heat (nhiệt độ), wind (gió), light (ánh sáng),…
 • Danh từ chỉ hoạt động: swimming (bơi), walking (đi bộ), reading (đọc), cooking (nấu ăn), sleeping (ngủ),…

Tham khảo: Câu tường thuật đặc biệt: Lý thuyết và Bài tập vận dụng

Cách sử dụng danh từ không đếm được 

 • Để giải đáp thắc mắc danh từ không đếm được dùng is hay are, cha mẹ hãy đọc kỹ cách sử dụng loại danh từ này nhé!
 • Do tồn tại ở dạng số ít, nên danh từ không đếm được sẽ đi kèm với động từ “is”. 
 • Bên cạnh đó, chúng ta cũng không thể dùng a/ an trước danh từ không đếm được. Thay vào đó, hãy sử dụng các cụm từ như a bit of, a lot of, much, somem plenty of,… hoặc dùng danh từ đếm được chỉ đơn vị đo lường như 2 cups of, a bowl of, a teaspoon of,…
 • Lưu ý: một số từ có thể là danh từ đếm được trong ngôn ngữ khác nhưng lại là danh từ không đếm được đối với tiếng Anh. 
 • Những từ ở trường hợp này cần lưu ý là: travel, traffic, news, luggage, bread, advice, information, work,…
trong-tieng-anh-danh-tu-khong-dem-duoc-di-voi-is-hay-are-so-2
Danh từ không đếm được đi với is hay are

Một số danh từ không đếm được thường gặp

Dưới đây là một số danh từ không đếm được thường gặp trong các bài thi và giao tiếp:

 • sugar /ˈʃʊɡə(r)/: đường
 • tea /tiː/: trà
 • water /ˈwɔːtə(r)/: nước
 • air /eə(r)/: không khí
 • rice /raɪs/: gạo, cơm
 • salt /sɔːlt/: muối
 • advertising /ˈæd.və.taɪ.zɪŋ/ quảng cáo
 • advice /ədˈvaɪs/ lời khuyên
 • air /er/ không khí
 • chemistry /ˈkem.ɪ.stri/ hoá học
 • confidence /ˈkɒn.fɪ.dəns/ sự tự tin
 • correspondence /ˌkɒr.ɪˈspɒn.dəns/ thư tín
 • economics /ˌiː.kəˈnɒm.ɪks/ kinh tế học
 • evidence /ˈev.ɪ.dəns/ bằng chứng, chứng cớ
 • anger /ˈæŋɡə(r)/: sự giận dữ, sự phẫn nộ
 • food /fuːd/: thức ăn
 • history /ˈhɪstri/: lịch sử
 • clothing /ˈkləʊðɪŋ/: quần áo
 • education /ˌedʒ.ʊˈkeɪ.ʃən/ sự giáo dục
 • employment /ɪmˈplɔɪ.mənt/ việc làm
 • environment /ɪnˈvaɪ.rən.mənt/ môi trường
 • equipment /ɪˈkwɪp.mənt/ trang thiết bị

Phân biệt danh từ đếm được và không đếm được

Sau đây là 5 đặc điểm quan trọng giúp bạn dễ dàng phân biệt được các danh từ đếm được và không đếm. Cụ thể: 

Danh từ đếm được (Countable Nouns) Danh từ không đếm được (Uncountable Nouns)
1 Có 2 dạng hình thái (số ít và số nhiều)

Thường kết thúc với s khi là số nhiều

Chỉ có 1 dạng hình thái
2 Không đứng một mình, sử dụng kèm với mạo từ hoặc các từ chỉ số đếm Có thể đứng một mình hoặc sử dụng kèm với mạo từ ‘the’ hay đưng với danh từ khác
3 Đứng sau a/an là danh từ đếm được số ít Không bao giờ sử dụng với a/an
4 Đứng sau số đếm (one, two, three)

Vd: one bowl, two bowls

Không thể dùng được trực tiếp với số đếm mà phải sử dụng kèm với một danh từ đếm được chỉ đơn vị đo lường khác

Vd: one bowl of rice, two bowls of rice

5 Đứng sau many, few, a few là danh từ đếm được số nhiều

Vd: many cups, few questions, a few students

Đứng sau much, little, a little of, a little bit of là danh từ không đếm được

Vd: much money, little trouble, a little bit of slee

Bài tập vận dụng 

Để bạn phân biệt được cách dùng danh từ đếm được và không đếm được. Cũng như phân biệt rõ danh từ không đếm được đi với is hay are. Sau đây là một số bài tập vận dụng thường gặp: 

trong-tieng-anh-danh-tu-khong-dem-duoc-di-voi-is-hay-are-so-3
Bài tập vận dụng về danh từ đếm được và không đếm được

Bài tập 1: Điền (a/an/some/any/much/many) vào chỗ trống 

 1. There is ___ money in the pocket.
 2. There isn’t milk ___ milk left in the fridge.
 3. There are ___ pictures on the wall.
 4. There aren’t ___ pears in the tree.
 5. There is ___ potato in the garden.

Bài tập 2: Hoàn thành câu sử dụng những từ cho dưới đây. Sử dụng a/an khi cần thiết

accident, biscuit, blood, coat, decision, electricity, key, letter, moment, music, question, sugar

 1. I couldn’t get into the house because I didn’t have ………..
 2. It’s very warm today. Why are you wearing………..?
 3. Do you take ……………..in your coffee?
 4. Our lives would be very difficult without…………….
 5. The heart pumps …………………through the body.
 6. Excuse me, but can I ask you………….?
 7. I’m not ready yet. Can you wait………….., please?

Trên đây là những kiến thức cô đọng nhất giúp bạn dễ dàng phân biệt và nắm được cách sử dụng của danh từ đếm được và không đếm được trong tiếng Anh. Cũng như giải đáp được thắc mắc danh từ không đếm được đi với is hay are? Nếu bạn muốn củng cố kiến thức tiếng anh của mình nhanh chóng mà hiệu quả.Hãy nhanh tay đăng ký ngay khóa học tiếng anh online tại trung tâm chúng tôi. Chắc chắn, trình độ tiếng anh của bạn sẽ cải thiện trông thấy chỉ sau một khóa học duy nhất. Chúc bạn thành công!

KHUYẾN MÃI HẤP DẪN

Giảm ngay 1.5 triệu khi đăng ký hôm nay
Giảm thêm 1 triệukhi đăng ký nhóm từ 2 học viên trở lên
Giảm thêm 10% khi đăng ký nhóm từ 3 học viên trở lên