Ví Dụ Câu So Sánh Tiếng Anh – Dễ Hiểu Và Áp Dụng

Bạn có muốn nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Anh của mình? Bạn có nhận thấy rằng việc sử dụng các câu so sánh trong tiếng Anh có thể làm cho bạn trở nên tự tin và hiệu quả hơn trong giao tiếp hàng ngày? Nếu bạn đang tìm kiếm một khóa học tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm, thì Aten là sự lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Aten cung cấp khóa học tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm, giúp bạn nắm vững các câu so sánh tiếng Anh một cách dễ hiểu và áp dụng linh hoạt. Hãy tiếp tục đọc để khám phá thêm về ví dụ câu so sánh trong tiếng Anh và lợi ích mà chúng mang lại cho bạn.

Các điểm nổi bật:

 • Học cách sử dụng câu so sánh trong tiếng Anh để truyền đạt ý kiến một cách mạnh mẽ và thu hút.
 • Tìm hiểu cách sử dụng các ví dụ câu so sánh trong tiếng Anh để làm cho văn viết của bạn thêm sáng tạo và cuốn hút.
 • Nắm vững các nguyên tắc cơ bản của câu so sánh trong tiếng Anh để tránh nhầm lẫn và sử dụng chính xác trong giao tiếp hàng ngày.

Hãy đăng ký khóa học tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm của Aten ngay hôm nay để trang bị cho mình những kỹ năng giao tiếp mạnh mẽ và tự tin trong tiếng Anh.

So sánh bằng trong tiếng Anh

So sánh bằng với tính từ ngắn

Trong tiếng Anh, chúng ta sử dụng cấu trúc “as + tính từ ngắn + as” để so sánh hai vật, người hoặc sự việc có mức độ như nhau. Ví dụ: “He is as tall as his brother” (Anh ấy cao như anh trai của mình). Cấu trúc này giúp chúng ta so sánh sự tương đồng giữa hai thứ.

So sánh bằng với tính từ dài

Khi so sánh với tính từ dài, chúng ta sử dụng cấu trúc “not as + tính từ dài + as” hoặc “less + tính từ dài + than” để chỉ sự khác biệt giữa hai thứ. Ví dụ: “She is not as intelligent as her sister” (Cô ấy không thông minh bằng chị gái cô ấy) hoặc “This car is less expensive than that one” (Chiếc xe này rẻ hơn chiếc kia).

So sánh bằng giúp chúng ta diễn đạt sự tương đồng hoặc khác biệt giữa các đối tượng, từ đó giúp chúng ta truyền đạt ý kiến, so sánh và phân biệt một cách chính xác trong tiếng Anh.

So sánh hơn trong tiếng Anh

So sánh hơn với tính từ ngắn

Trong tiếng Anh, khi so sánh hai sự vật, người hoặc ý kiến, chúng ta sử dụng các cấu trúc so sánh hơn. Đối với tính từ ngắn, chúng ta thêm “er” vào cuối từ để biểu thị so sánh hơn. Ví dụ, “tall” trở thành “taller”, “fast” trở thành “faster”. Khi so sánh hai sự vật, người hoặc ý kiến, chúng ta sử dụng “than” để so sánh. Ví dụ, “She is taller than her sister” (Cô ấy cao hơn chị gái của cô ấy).

So sánh hơn với tính từ dài

Đối với tính từ dài, chúng ta sử dụng “more” trước từ để biểu thị so sánh hơn. Ví dụ, “beautiful” trở thành “more beautiful”, “interesting” trở thành “more interesting”. Khi so sánh hai sự vật, người hoặc ý kiến, chúng ta cũng sử dụng “than” để so sánh. Ví dụ, “This book is more interesting than that book” (Cuốn sách này thú vị hơn cuốn sách kia).

Với những tính từ có ba âm tiết trở lên, chúng ta thêm “the most” vào trước từ để biểu thị so sánh hơn nhất. Ví dụ, “beautiful” trở thành “the most beautiful”, “interesting” trở thành “the most interesting”. Khi so sánh hai sự vật, người hoặc ý kiến, chúng ta vẫn sử dụng “than” để so sánh. Ví dụ, “This is the most interesting book I have ever read” (Đây là cuốn sách thú vị nhất mà tôi từng đọc).

So sánh hơn trong tiếng Anh giúp chúng ta diễn đạt ý kiến, sự so sánh một cách rõ ràng và chính xác.

So sánh hơn cấp hai trong tiếng Anh

So sánh hơn cấp hai với tính từ ngắn

So sánh hơn cấp hai được sử dụng để so sánh hai đối tượng và xác định một đối tượng có tính chất hơn hoặc ít hơn so với đối tượng còn lại. Khi so sánh với tính từ ngắn, chúng ta thêm “er” vào cuối tính từ để tạo ra so sánh hơn cấp hai. Ví dụ, “bigger” (lớn hơn), “faster” (nhanh hơn) và “smarter” (thông minh hơn) là các ví dụ về so sánh hơn cấp hai với tính từ ngắn.

So sánh hơn cấp hai với tính từ dài

So sánh hơn cấp hai với tính từ dài cần sử dụng “more” trước tính từ để tạo ra so sánh hơn cấp hai. Ví dụ, “more beautiful” (đẹp hơn), “more intelligent” (thông minh hơn) và “more interesting” (thú vị hơn) là các ví dụ về so sánh hơn cấp hai với tính từ dài.

Image

So sánh nhất trong tiếng Anh

So sánh nhất với tính từ ngắn

So sánh nhất được sử dụng để so sánh hai đối tượng và xác định rằng một đối tượng có đặc điểm nào đó hơn so với đối tượng còn lại. Khi so sánh tính từ ngắn, chúng ta thường thêm hậu tố “-er” vào cuối tính từ để tạo ra so sánh nhất. Ví dụ, từ “tall” (cao) sẽ trở thành “taller” (cao hơn) khi sử dụng so sánh nhất.

Ví dụ: “He is taller than his brother.”

So sánh nhất với tính từ dài

Khi sử dụng so sánh nhất với tính từ dài, chúng ta sử dụng cấu trúc “more + tính từ”. Với tính từ có nhiều âm tiết, chúng ta không thêm hậu tố “-er” mà sử dụng trợ từ “more”. Ví dụ, từ “beautiful” (đẹp) sẽ trở thành “more beautiful” (đẹp hơn) khi sử dụng so sánh nhất.

Ví dụ: “She is more beautiful than any other girl in the room.”

Trong tiếng Anh, việc sử dụng so sánh nhất giúp chúng ta mô tả và so sánh các đối tượng một cách rõ ràng và chính xác. Việc hiểu và sử dụng đúng cấu trúc so sánh nhất là quan trọng để truyền đạt ý nghĩa một cách chính xác trong giao tiếp tiếng Anh.

Image

So sánh bằng nhưng không ngang nhau trong tiếng Anh

So sánh bằng nhưng không ngang nhau với tính từ ngắn

Khi so sánh bằng nhưng không ngang nhau với tính từ ngắn trong tiếng Anh, chúng ta sử dụng cấu trúc “as + tính từ so sánh + as + tính từ so sánh”. Cấu trúc này diễn tả sự tương đương giữa hai sự vật hoặc người trong một khía cạnh nào đó. Ví dụ, “She is as tall as her sister” (Cô ấy cao như chị gái của cô ấy). Trong ví dụ này, cả hai người đều có chiều cao tương đương.

So sánh bằng nhưng không ngang nhau với tính từ dài

Khi so sánh bằng nhưng không ngang nhau với tính từ dài trong tiếng Anh, chúng ta sử dụng cấu trúc “not as + tính từ so sánh + as + tính từ so sánh”. Cấu trúc này diễn tả sự khác biệt về mức độ giữa hai sự vật hoặc người. Ví dụ, “He is not as intelligent as his brother” (Anh ấy không thông minh bằng anh trai của mình). Trong ví dụ này, anh trai có mức độ thông minh cao hơn.

Với cả hai cấu trúc so sánh này, chúng ta sử dụng “as” để so sánh hai sự vật hoặc người với nhau. Tuy nhiên, điểm khác biệt là trong cấu trúc thứ hai, chúng ta sử dụng “not” để chỉ sự khác biệt giữa hai mức độ.

So sánh hơn nhưng không ngang nhau trong tiếng Anh

So sánh hơn nhưng không ngang nhau với tính từ ngắn

Trong tiếng Anh, chúng ta thường sử dụng cấu trúc “tính từ + er + than” để so sánh hơn. Tuy nhiên, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể áp dụng cấu trúc này. Khi tính từ có một âm tiết, chúng ta thêm “more” trước tính từ để so sánh hơn. Ví dụ:

 • Tom is more intelligent than John. (Tom thông minh hơn John)
 • This book is more interesting than that book. (Cuốn sách này thú vị hơn cuốn sách kia)

So sánh hơn nhưng không ngang nhau với tính từ dài

Khi tính từ có hai âm tiết trở lên, chúng ta sử dụng “more” trước tính từ để so sánh hơn. Ví dụ:

 • She is more beautiful than her sister. (Cô ấy đẹp hơn chị gái của mình)
 • This car is more expensive than that car. (Chiếc xe này đắt hơn chiếc xe kia)

Trên đây là cách so sánh hơn nhưng không ngang nhau trong tiếng Anh với tính từ ngắn và tính từ dài. Việc hiểu và áp dụng đúng cấu trúc này sẽ giúp bạn sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh một cách chính xác và tự tin hơn.

So sánh nhất nhưng không ngang nhau trong tiếng Anh

So sánh nhất nhưng không ngang nhau với tính từ ngắn

So sánh nhất nhưng không ngang nhau được sử dụng khi muốn so sánh một tính chất giữa hai đối tượng và xác định rằng một đối tượng có tính chất đó hơn đối tượng kia. Khi sử dụng so sánh nhất, chúng ta thêm đuôi “-est” vào đuôi của tính từ ngắn.

Ví dụ:

 • Kate is the tallest girl in the class. (Kate cao nhất trong lớp)
 • This is the cheapest restaurant in town. (Đây là nhà hàng rẻ nhất trong thành phố)

So sánh nhất nhưng không ngang nhau với tính từ dài

So sánh nhất nhưng không ngang nhau cũng được áp dụng khi so sánh tính chất giữa hai đối tượng, nhưng lần này chúng ta không thêm đuôi “-est” vào đuôi của tính từ dài. Thay vào đó, chúng ta sử dụng “more” trước tính từ.

Ví dụ:

 • This book is more interesting than the previous one. (Cuốn sách này thú vị hơn cuốn trước)
 • The concert last night was more exciting than I expected. (Buổi hòa nhạc tối qua hấp dẫn hơn tôi tưởng)

Điều quan trọng khi sử dụng so sánh nhất nhưng không ngang nhau là hiểu rõ ý nghĩa của từng loại so sánh và áp dụng chúng vào ngữ cảnh phù hợp. Sử dụng đúng cấu trúc so sánh nhất có thể giúp ngôn ngữ của bạn trở nên sắc nét và chính xác hơn.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ VÀ NHẬN ƯU ĐÃI HẤP DẪN HÔM NAY

Tặng #Voucher_4.000.000 cho 20 bạn may mắn
Tặng thẻ BẢO HÀNHtrọn đời học lại hoàn toàn miễn phí
Giảm thêm 10% khi đăng ký nhóm từ 3 học viên trở lên
Tặng khóa giao tiếp nâng cao 2 tháng với giáo viên nước ngoài