Bài tập về các từ để hỏi trong Tiếng Anh tham khảo

Trong tiếng Anh, việc sử dụng các từ để hỏi là rất quan trọng để thu thập thông tin, làm rõ và thể hiện sự tò mò. Hiểu và sử dụng các từ để hỏi đúng cách là yếu tố quan trọng để giao tiếp hiệu quả. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi vào chi tiết ý nghĩa, cách sử dụng và bài tập về các từ để hỏi trong tiếng Anh. Bằng việc nắm vững các từ để hỏi, Aten English sẽ giúp bạn nâng cao khả năng đặt và trả lời câu hỏi một cách tự tin.

1. Các từ để hỏi trong Tiếng Anh là gì

Các từ đặt câu hỏi là những từ được sử dụng để hỏi về thông tin, chi tiết hoặc ý kiến trong các câu hỏi tiếng Anh. Chúng giúp chúng ta thu thập thông tin, trao đổi ý kiến và tìm hiểu thêm về một vấn đề cụ thể.

Các từ để hỏi Wh-

Các câu hỏi Wh- được tạo thành bằng cách sử dụng các từ bắt đầu bằng chữ “wh”. Những từ này được sử dụng để thu thập thông tin cụ thể về người, địa điểm, vật, hành động, lý do và nhiều hơn nữa. Các từ hỏi Wh- phổ biến bao gồm:

 • Who: Liên quan đến người hoặc nhóm người.
 • What: Hỏi về vật hay hành động.
 • When: Hỏi về thời gian cụ thể hoặc ngày tháng.
 • Where: Tìm hiểu thông tin về địa điểm.
 • Why: Khám phá lý do hoặc động cơ đằng sau một điều gì đó.
 • Which: Giúp lựa chọn giữa các tùy chọn hoặc sự thay thế.
 • How: Hỏi về cách thức, phương pháp hoặc điều kiện.
 • How many: Dùng để hỏi về số lượng hoặc đếm được.
 • How much: Dùng để hỏi về số lượng không đếm được.
 • How often: Dùng để hỏi về tần suất hoặc mức độ thường xuyên.
 • How long: Dùng để hỏi về thời gian kéo dài.

Ví dụ:

 • Who is your best friend?
 • What time does the train arrive?
 • When did you start learning English?
 • Where did they go for vacation?
 • Why are you studying medicine?
 • Which book do you recommend?
 • How did you solve the problem?
 • How many siblings do you have?
 • How much does this shirt cost?
 • How often do you visit your family?
 • How long does it take to drive to the beach?
Hinh-anh-bai-tap-ve-cac-tu-de-hoi-trong-tieng-anh-tham-khao-1
Các từ để hỏi trong Tiếng Anh là gì

Các từ để hỏi Yes/No

Các từ hỏi Yes/No được sử dụng để yêu cầu xác nhận hoặc phủ định. Thông thường, chúng yêu cầu một câu trả lời “có” hoặc “không”. Các từ hỏi Yes/No phổ biến như sau:

 • Is: Được sử dụng cho những chủ ngữ số ít trong hiện tại.
 • Are: Được sử dụng cho những chủ ngữ số nhiều trong hiện tại.
 • Was: Được sử dụng cho những chủ ngữ số ít trong quá khứ.
 • Were: Được sử dụng cho những chủ ngữ số nhiều trong quá khứ.
 • Can: Hỏi về khả năng hoặc sự cho phép.
 • Will: Hỏi về dự định hoặc hành động trong tương lai.
 • Did: Được sử dụng trong câu hỏi ở thì quá khứ đơn.

Ví dụ:

 • Is she coming to the party?
 • Are they ready for the exam?
 • Was he at the meeting yesterday?
 • Were the students listening in class?
 • Can you swim?
 • Will she attend the conference?
 • Did you enjoy the movie?

Tham khảo: Dấu hiệu nhận biết câu điều kiện hỗn hợp.

2. Cách sử dụng các từ để hỏi trong Tiếng Anh

Trong câu hỏi tiếng Anh, các từ hỏi thường đặt ở đầu câu. Vị trí của từ hỏi phụ thuộc vào loại câu và thì của câu.

Ví dụ:

 • Wh-Question: Where do you live?
 • Yes/No Question: Are you happy?

Để hình thành câu hỏi, chúng ta thường sử dụng cấu trúc đảo ngữ (inversion) cho câu động từ trong câu khẳng định. Ví dụ:

 • Câu gốc: You live in New York.
 • Câu hỏi Wh-: Where do you live?

Bằng cách sử dụng các từ để hỏi một cách chính xác và linh hoạt, bạn có thể tạo ra các câu hỏi phong phú và mở rộng khả năng giao tiếp của mình. Hãy tham khảo các bài tập về các từ để hỏi trong Tiếng Anh dưới đây, sử dụng các từ này trong các cuộc trò chuyện và thực hành viết câu hỏi để nâng cao kỹ năng của bạn.

3. Bài tập sử dụng các từ để hỏi trong Tiếng Anh

Exercise 1: Wh-Questions Điền từ hỏi thích hợp vào chỗ trống trong câu sau:

 1. __________ is your favorite color?
 2. __________ did you go on vacation last summer?
 3. __________ time does the movie start?
 4. __________ is your best friend?
 5. __________ do you usually have breakfast?

Exercise 2: Yes/No Questions Chọn đáp án đúng (Yes hoặc No) cho các câu sau:

 1. _________ you enjoy reading books?
 2. _________ they arrive on time?
 3. _________ she play the guitar?
 4. _________ he live in London?
 5. _________ it rain tomorrow?
Hinh-anh-bai-tap-ve-cac-tu-de-hoi-trong-tieng-anh-tham-khao-2
Bài tập sử dụng các từ để hỏi trong Tiếng Anh

Exercise 3: Multiple-Choice Questions Chọn phương án trả lời đúng cho các câu sau:

 1. What is the capital city of France? a) Paris b) London c) Rome d) Madrid
 2. Which of the following is a fruit? a) Tomato b) Carrot c) Potato d) Banana
 3. When is Christmas celebrated? a) December 25th b) November 1st c) October 31st d) January 1st

Exercise 4: Open-Ended Questions Trả lời câu hỏi sau một cách chi tiết và sáng tạo:

 1. What are your hobbies and why do you enjoy them?
 2. Describe a memorable vacation you have taken. Where did you go and what did you do?
 3. How do you think technology has changed the way we communicate?
 4. Discuss the advantages and disadvantages of living in a big city.
 5. Explain the importance of education in today’s society.

Hãy thử làm các bài tập về các từ để hỏi trong Tiếng Anh và kiểm tra kết quả của mình sau khi hoàn thành. Hãy tham gia khóa học tiếng Anh online cùng chúng tôi nhé!

KHUYẾN MÃI HẤP DẪN

Giảm ngay 1.5 triệu khi đăng ký hôm nay
Giảm thêm 1 triệukhi đăng ký nhóm từ 2 học viên trở lên
Giảm thêm 10% khi đăng ký nhóm từ 3 học viên trở lên