Bài tập về tính từ ghép trong Tiếng Anh tham khảo

Tìm hiểu tất cả những gì bạn cần biết về cách sử dụng chúng và bài tập về tính từ ghép trong Tiếng Anh trong bài viết này cùng Aten English nhé. Có thể sử dụng các tính từ phù hợp để mô tả một người, động vật, địa điểm hoặc đồ vật cụ thể là một kỹ năng. Đôi khi, điều đó xảy ra đến mức bạn có thể cần nhiều hơn một tính từ đơn giản để mô tả nó. Chính trong những tình huống này, các tính từ ghép được sử dụng.

1. Tính từ ghép là gì?

Tính từ ghép là sự kết hợp của hai hoặc nhiều từ có thể đóng vai trò là tính từ trong câu. Tính từ ghép được thành lập bằng cách thêm danh từ, hiện tại phân từ hoặc quá khứ phân từ vào tính từ. Trong một số trường hợp, tính từ được đặt trước bởi một trong hai từ này và trong các trường hợp khác, tính từ được theo sau bởi một trong hai từ đó. Các tính từ ghép chủ yếu được gạch nối.

Tính từ ghép, theo Từ điển dành cho người học Oxford, được “tạo thành từ hai phần trở lên”. Theo Từ điển Collins, “về ngữ pháp, danh từ ghép, tính từ hoặc động từ là từ được tạo thành từ hai từ trở lên, ví dụ như động cơ cứu hỏa, chai màu xanh lá cây và buộc phải cho ăn”.
Theo Từ điển Cambridge, “từ ghép là hai hoặc nhiều từ được liên kết với nhau để tạo ra một từ có nghĩa mới.” Vì vậy, bất kỳ phần nào khác của bài phát biểu được kết hợp với một tính từ để có nghĩa khác và mô tả chủ đề hoặc đối tượng trong câu đều có thể được gọi là tính từ ghép.
Hinh-anh-bai-tap-ve-tinh-tu-ghep-trong-tieng-anh-tham-khao-1
Tính từ ghép là gì?
Ví dụ:
 • Blue-collar
 • Short-term
 • White-washed
 • Short-handed
 • Ill-minded
 • Ice-cold
 • Grass-fed
 • Home-bred
 • East-facing
 • Mouth-watering
 • Overcooked
 • Undercooked
 • Deep-fried
 • Seasick
 • Well-known
 • Tightly-wound
 • Fifty-storey
 • 100-page
 • Last-minute
 • Full-length
 • Heavy-laden
 • Short-lived
 • Long-distance
 • High-quality
 • Quick-thinking
 • Nail-biting
 • Three-hour
 • Record-breaking
 • Time-saving
 • Ready-made
 • World-famous
 • English-speaking
 • Middle-aged

Tham khảo: Từ loại Tiếng Anh là gì và cách sử dụng chúng như thế nào.

2. Cách sử dụng tính từ ghép trong Tiếng Anh

 • Tính từ ghép được sử dụng để cung cấp các chi tiết và đặc điểm cụ thể về một danh từ. Chúng giúp vẽ nên một bức tranh sống động hơn và thêm chiều sâu cho những mô tả của chúng ta.
 • Các tính từ ghép thường được đặt trước danh từ mà chúng bổ nghĩa. Chúng có thể được tách ra khỏi danh từ bằng dấu phẩy hoặc ngay trước danh từ mà không có dấu chấm câu.
 • Các tính từ ghép có thể được sửa đổi để thể hiện mức độ so sánh, chẳng hạn như các hình thức so sánh hơn và so sánh nhất. Dạng so sánh hơn thêm “-er” hoặc sử dụng “more” trước tính từ ghép, trong khi dạng so sánh nhất thêm “-est” hoặc sử dụng “most” trước tính từ ghép.
Hinh-anh-bai-tap-ve-tinh-tu-ghep-trong-tieng-anh-tham-khao-2
Cách sử dụng tính từ ghép trong Tiếng Anh

3. Các loại tính từ ghép trong Tiếng Anh với ví dụ

Dựa trên các phần khác nhau của dạng động từ được kết hợp với tính từ để tạo thành tính từ ghép, chúng ta có thể phân chia chúng thành nhiều loại khác nhau. Hãy nhìn vào bảng dưới đây để tìm hiểu.

Tính từ 1 Tính từ 2 Tính từ ghép Ví dụ
White (Tính từ) Collar (Danh từ) White-collar Do you have a white-collar job?
Eye (Danh từ) Opening (Hiện tại phân từ) Eye-opening The trek to the Himalayas happened to be an eye-opening experience for many reasons.
Brand (Danh từ) New (Tính từ) Brand-new Joshua came to college today in his brand-new Audi car.
Sun (Danh từ) Dried (Quá khứ phân từ) Sun-dried Sun-dried tomatoes seem to add a tangy taste to the dish that makes it even more delicious.
Cruelty (Danh từ) Free (Tính từ) Cruelty-free All these cosmetics are cruelty-free and affordable.
Ten (Số /Tính từ) Page (Danh từ) Ten-page The students of class VI were asked to write a ten-page assignment which would be considered for internal marks.
Cold (Tính từ) Blooded (Quá khứ phân từ) Cold-blooded Everyone would think you are too cold-blooded if you continue to behave so.
Brightly (Trạng từ) Lit (Quá khứ phân từ) Brightly-lit The brightly-lit room definitely elevated the mood of the entire gathering.
Man (Danh từ) Eater (Danh từ) Man-eater The tiger that was killed was a man-eater.

Để biết về khả năng nắm vững lý thuyết, hãy tham khảo các bài tập về tính từ ghép trong Tiếng Anh dưới đây nhé!

4. Bài tập về tính từ ghép trong Tiếng Anh

Exercise 1: Complete the Sentences Fill in the blanks with the appropriate compound adjective to complete the sentences.

 1. She is a ____________ artist who creates breathtaking sculptures. (world-renowned / sky-high)
 2. The movie was filled with ____________ action scenes that kept the audience on the edge of their seats. (fast-paced / time-consuming)
 3. The new smartphone has a ____________ battery life, allowing you to use it all day without recharging. (long-lasting / high-pitched)
 4. The ____________ politician delivered a powerful speech that resonated with the crowd. (well-known / cost-effective)
 5. We went on a ____________ adventure, exploring ancient ruins and hidden treasures. (once-in-a-lifetime / user-friendly)

Exercise 2: Create Your Own Sentences Create sentences using the following compound adjectives. Be creative and try to provide vivid descriptions.

 1. ice-cold
 2. open-ended
 3. brand-new
 4. razor-sharp
 5. world-class

Đáp án:

 • The ice-cold lemonade was a refreshing treat on a hot summer day.
 • The open-ended discussion allowed for diverse perspectives and ideas.
 • He bought a brand-new car with all the latest features.
 • She carefully used a razor-sharp knife to slice the ripe tomatoes.
 • The team’s performance was outstanding, showcasing their world-class talent.

Bằng cách hiểu cấu trúc, cách sử dụng và ví dụ của các tính từ ghép, bạn có thể kết nạp chúng vào kho ngôn ngữ của mình và giao tiếp với độ chính xác và biểu cảm cao hơn. Cùng với thời gian và sự ôn luyện bài tập về tính từ ghép trong Tiếng Anh, bạn sẽ nắm vững nghệ thuật sử dụng các tính từ ghép một cách hiệu quả và nâng cao kỹ năng ngôn ngữ tổng thể của mình. Hãy tham gia khóa học Tiếng Anh online cùng chúng tôi nhé!

KHUYẾN MÃI HẤP DẪN

Giảm ngay 1.5 triệu khi đăng ký hôm nay
Giảm thêm 1 triệukhi đăng ký nhóm từ 2 học viên trở lên
Giảm thêm 10% khi đăng ký nhóm từ 3 học viên trở lên