Các loại từ trong Tiếng Anh và cách nhận biết: Liên từ, thán từ

Làm thế nào để phân biệt các loại từ trong Tiếng Anh và cách nhận biết của chúng là gì? Liên từ và thán từ là hai phần quan trọng của lời nói trong tiếng Anh, đóng vai trò khác nhau trong cấu trúc câu và giao tiếp. Trong bài đăng này, bạn hãy cùng Aten English khám phá các chức năng và ví dụ về liên từ và thán từ để hiểu rõ hơn về cách sử dụng chúng nhé.

1. Liên từ

Định nghĩa liên từ

Liên từ được sử dụng để kết hợp hai hoặc nhiều đối tượng, cụm từ hoặc mệnh đề. Nó cũng có thể được gọi là từ kết nối vì chúng được sử dụng trong các câu để tạo kết nối. Các liên từ thường có thể được tìm thấy ở phần sau của câu nếu chúng được dùng để nối các mệnh đề. Nếu liên từ được dùng để nối các đối tượng hoặc cụm từ, chúng có thể xuất hiện ở đầu, giữa hoặc cuối câu tùy theo vị trí của các đối tượng hoặc cụm từ.

Liên từ, theo Từ điển Cambridge, được định nghĩa là “một từ như ‘and’, ‘but’, ‘while’ hoặc ‘although’ kết nối các từ, cụm từ và mệnh đề trong một câu.” Từ điển Merriam Webster định nghĩa liên từ là “một dạng ngôn ngữ không biến đổi để nối các câu, mệnh đề, cụm từ hoặc từ lại với nhau”.
Liên từ là “từ nối các từ, cụm từ hoặc câu, ví dụ như and, but or so”, theo Oxford Learner’s Dictionary. Từ điển Collins đưa ra một định nghĩa hơi khác. Theo đó, liên từ là “bất kỳ từ hoặc nhóm từ nào, ngoài đại từ quan hệ, kết nối các từ, cụm từ hoặc mệnh đề.”

Ví dụ liên từ

And Or Nor
But Yet So
Because Still For
Not only…but also As When
While As soon as If
Unless In case In addition to
Whereas Though Although
Until Before After
Even if Rather than So that
Either…or As if Neither…or
Both…and Whether…or Or else

Phân loại liên từ

Các liên từ chủ yếu được sử dụng để nối các hành động, ý tưởng và suy nghĩ. Chúng được phân loại thành ba loại chính:

 • Liên từ phối hợp – dùng để kết hợp hai mệnh đề độc lập. Ví dụ về các liên từ kết hợp là for, and, nor, but, or, yet và so.
 • Liên từ phụ thuộc – được sử dụng để kết hợp mệnh đề độc lập và mệnh đề phụ thuộc. Ví dụ về các liên từ phụ thuộc là if, although, though, after, before, because, as if, unless, until, when, while, v.v.
 • Liên từ tương quan – được sử dụng để kết hợp hai cụm từ hoặc các phần của câu có tầm quan trọng như nhau trong một câu. Ví dụ về các liên từ tương quan là not only…but also, either…or, neither…nor, whether…or, rather…or, if…then, v.v.
Hinh-anh-cac-loai-tu-trong-tieng-anh-va-cach-nhan-biet-lien-tu-than-tu-1
Liên từ

Liên từ là một trong các loại từ trong Tiếng Anh và cách nhận biết của chúng đã được đề cập ở trên. Chúng rất quan trọng việc kết nối các từ, cụm từ và mệnh đề để tạo thành các câu mạch lạc trong tiếng Anh. Các liên từ phối hợp tham gia các yếu tố có tầm quan trọng như nhau, trong khi các liên từ phụ giới thiệu các mệnh đề phụ thuộc. Liên từ tương quan hoạt động theo cặp để kết nối các thành phần câu tương tự. Hiểu các loại, chức năng và ví dụ về liên từ sẽ nâng cao khả năng xây dựng câu có cấu trúc tốt và truyền đạt ý tưởng của bạn một cách hiệu quả. Để biết thêm về chúng, hãy tham gia khóa học Tiếng Anh online cùng chúng tôi!

2. Thán từ

Định nghĩa thán từ

Thán từ là một phần của bài phát biểu được sử dụng để truyền đạt hoặc thể hiện cảm xúc và cảm xúc đột ngột. Không có quy tắc cụ thể nào về việc nên đặt thán từ ở đâu trong câu, nhưng thông thường nhất, chúng thường xuất hiện ở đầu câu. Chúng được sử dụng để tạo thành câu cảm thán. Để phát triển ý tưởng rõ ràng hơn về chính xác thán từ là gì, hãy xem cách các từ điển khác nhau định nghĩa thán từ.

Thán từ, theo Từ điển dành cho người học Oxford, được định nghĩa là “một âm thanh, từ hoặc cụm từ ngắn được nói đột ngột để thể hiện cảm xúc.” Từ điển Cambridge định nghĩa thán từ là “một từ được sử dụng để thể hiện một biểu hiện cảm xúc đột ngột ngắn ngủi.”

Theo Từ điển Merriam-Webster, thán từ được định nghĩa là “một từ hoặc cụm từ được sử dụng trong câu cảm thán” và theo Từ điển Macmillan, thán từ là “một từ hoặc cụm từ được sử dụng để thể hiện cảm xúc mạnh mẽ như ngạc nhiên hoặc tức giận.” Từ điển Collins định nghĩa thán từ là “một từ hoặc cách diễn đạt mà bạn sử dụng để thể hiện cảm xúc mạnh mẽ như ngạc nhiên, đau đớn hoặc kinh hoàng”.

Hinh-anh-cac-loai-tu-trong-tieng-anh-va-cach-nhan-biet-lien-tu-than-tu-2
Thán từ

Ví dụ:

 • Hurray! We won the match.
 • Ouch! That really hurt badly.
 • Wow! That is a beautiful dress indeed.
 • Oh my God! That was unexpected.
 • Whoa! That guy is unbelievably huge.

Khi nào sử dụng thán từ?

Khi sử dụng thán từ, có một số quy tắc chấm câu rất quan trọng mà bạn nên ghi nhớ. Aten English đưa ra dưới đây là những điểm bạn phải nhớ khi học các loại từ trong Tiếng Anh và cách nhận biết của chúng:
 • Khi một thán từ ngắn được sử dụng ở đầu câu, nó phải được theo sau bởi dấu phẩy.
 • Khi một thán từ tự nó tạo thành một câu, thì thán từ có thể được theo sau bởi một dấu chấm, một dấu chấm hỏi hoặc một dấu chấm than.
 • Khi một thán từ được sử dụng ở giữa câu, thán từ phải được đặt trước và theo sau bởi dấu phẩy.
 • Trong một cuộc trò chuyện, sự xen kẽ đôi khi được phép đứng một mình.
 • Sẽ tốt hơn nếu bạn không sử dụng quá nhiều hoặc bất kỳ thán từ nào trong ngữ cảnh trang trọng.

Tham khảo: Dấu hiệu nhận biết câu điều kiện hỗn hợp.

KHUYẾN MÃI HẤP DẪN

Giảm ngay 1.5 triệu khi đăng ký hôm nay
Giảm thêm 1 triệukhi đăng ký nhóm từ 2 học viên trở lên
Giảm thêm 10% khi đăng ký nhóm từ 3 học viên trở lên