Cách chia động từ trong tiếng anh, phân loại và sử dụng

Động từ là một phần quan trọng trong một câu tiếng Anh. Điều này giúp diễn tả rõ ràng hơn hành động và vị trí của đối tượng trong câu. Bạn chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi học tiếng Anh nếu không biết cách chia động từ chính xác. Bài viết tiếp theo, Anh ngữ Aten English sẽ chia sẻ với các bạn cách chia động từ trong tiếng Anh một cách vô cùng đơn giản và dễ học. 

Định nghĩa và vị trí của động từ trong tiếng Anh 

Động từ trong tiếng Anh là từ dùng để diễn tả hành động hoặc trạng thái của một đối tượng. Nó là một phần rất quan trọng của câu giúp truyền đạt thông tin chính xác trong câu đó. Trong nhiều trường hợp, chỉ một động từ có thể hoàn thành ý nghĩa của câu này.

cach-chia-dong-tu-trong-tieng-anh-phan-loai-va-su-dung-so-1
Định nghĩa và vị trí của động từ trong tiếng Anh

Ví dụ: 1. Tom kicked the ball dịch Tom đá quả bóng

Ở ví dụ này, động từ kết hợp với chủ ngữ Tome để trở thành 1 câu có nghĩa hoàn chỉnh.

Say cheese dịch Cười lên nào

Với ví dụ này, câu nói không cần có S, động từ say đứng đầu câu. Về cơ bản, V sẽ luôn nằm sau chủ ngữ và có theo cấu trúc sau:

S (chủ ngữ) + V (động từ)

Một số cấu trúc phức tạp hơn thì V vẫn sẽ nằm sau chủ ngữ nhưng sẽ có thêm tân ngữ để bổ ngữ cho câu. Cấu trúc câu sẽ là:

S (chủ ngữ) + V (động từ) + O (tân ngữ)

Phân loại các động từ trong tiếng Anh

Động từ thường được sử dụng theo nhu cầu của bạn và chia thành hai loại chính: 

1. Phân loại theo ngoại động từ và nội động từ 

Ngoại động từ là những từ chỉ một hành động ảnh hưởng đến một người/sự vật hoặc sự việc. Về mặt ngữ pháp, khi một động từ chuyển tiếp được sử dụng trong một câu, theo sau nó là một danh từ hoặc một tân ngữ để tạo thành một câu hoàn chỉnh. Cấu trúc câu sẽ là:

S (chủ ngữ) + V (ngoại động từ) + N/O (danh từ/tân ngữ)

cach-chia-dong-tu-trong-tieng-anh-phan-loai-va-su-dung-so-2
1. Phân loại theo ngoại động từ và nội động từ

Ví dụ: You surprised me dịch Bạn làm tôi ngạc nhiên

Nội động từ là những từ hành động trực tiếp với người nói hoặc người thực hiện hành động đó. Khi một nội động từ được sử dụng, nó không cần phải theo sau bởi một danh từ hoặc một đối tượng. Do đó, nội động từ không thể được sử dụng trong nói thụ động.

Ví dụ: He runs dịch Anh ấy chạy bộ

2. Phân loại theo động từ tường và động từ đặc biệt

Động từ thường là những từ tạo ra từ hành động của chúng ta hoặc diễn tả 1 hành động. Các hành động được tạo ra từ tay, chân, mắt, mũi, miệng,… đều dùng động từ thường.

Ví dụ: eat, speak, look, watch, run, move…

Động từ đặc biệt sẽ được chia thành 3 loại gồm:

 • Đông từ to be: is, am, are, was, were. Các động từ này sẽ được chia ở các dạng khác nhau để phù hợp với ngữ cảnh.
 • Động từ khiếm khuyết gồm: can, could, may, might, must…. Ngay sau động từ khiếm khuyết sẽ có 1 động từ thường đi kèm.
 • Trợ động từ: do, does, did, have…. Đây là động từ được thêm vào câu trong 1 số trường hợp nhất định để khiến câu rõ nghĩa và đầy đủ hơn về mặt ngữ pháp.

Cách chia động từ trong tiếng Anh bạn phải nhớ

1. Quy tắc chia động từ tiếng Anh cơ bản 

Trong một câu / câu đơn giản, nếu chủ ngữ là bắt buộc và chỉ có một động từ chia thì các động từ còn lại được chia theo hình thức. Đối với câu không có chủ ngữ, động từ mặc định được chia theo mẫu. 

cach-chia-dong-tu-trong-tieng-anh-phan-loai-va-su-dung-so-3
Quy tắc chia động từ tiếng Anh cơ bản

Nguyên tắc chia động từ trong tiếng anh trên có thể hiểu đơn giản như sau: động từ chia là động từ chỉ thời gian, hành động và sự việc cụ thể xảy ra và được chia theo chủ ngữ đứng trước nó. Các động từ trang trọng được chia theo các dạng khác nhau của cùng một từ và chúng được chia theo một mẫu cụ thể. 

2. Chia động từ tiếng Anh 

Động từ tiếng Anh được chia thành 4 dạng sau:

 • Bare infinitive: Động từ nguyên thể
 • To-infinitive: Động từ nguyên thể có “to”
 • V-ing: Động từ thêm đuôi “ing”
 • Past participle: Động từ ở dạng quá khứ phân từ

Để hiểu hơn về dạng động từ bạn có thể tham khảo cấu trúc sau:

 • Dạng V1 – O – V2: hai động từ cách nhau 1 tân ngữ

Nếu V1 là động từ chủ động thì V thứ 2 sẽ là động từ nguyên thể. Ví dụ: I Let him go.

Nếu V1 là động từ chỉ giác quan thì V thứ 2 sẽ là động từ nguyên thể (V) hoặc thêm đuôi ing (V-ing).

 • Dạng V – V: 2 động từ liền kế nhau. 

Ở trường hợp này ta có thể chia như sau:

Nếu V1 thuộc 1 trong số các từ: keep, enjoy, avoid, advise, allow, mind, imagine, consider, permit, recommend, suggest, feel like, tolerate, quit, discuss, anticipate, prefer, miss, risk, practice, deny, admit, escape, resist, finish, postpone, mention, prevent, recall, resent, understand, appreciate, delay, explain, fancy, no use, no good, can’t stand, can’t help thì V2 sẽ được chia ở dạng V-ing.

Một số trường hợp đặc biệt chia động từ trong tiếng Anh

Các động từ stop, forget, remember, regret, try, need, want, mean, go on chia thành To-V hoặc V-ing tùy theo nghĩa.

 • Stop

+ V-ing : dừng hành động đó lại. Ví dụ: I stop eating dịch tôi ngừng ăn

+ To-infinitive: dừng lại để làm hành động đó. Ví dụ: I stop to eat dịch tôi dừng lại để ăn

xem thêm: Mẹo phân biệt other và another đơn giản trong tiếng Anh

 • Forget, remember

+ V-ing: Nhớ chuyện đã làm. Ví dụ: I remember meeting you somewhere last year dịch tôi nhớ đã gặp bạn ở đâu đó hồi năm ngoái

+ To-infinitive: Nhớ để làm chuyện gì đó. Ví dụ: Don’t forget to buy me a book dịch đừng quên mua cho tôi quyển sách nhé

 • Regret

+ V-ing: hối hận chuyện mình đã làm. Ví dụ: I regret lending him the book dịch tôi hối hận đã cho anh ta mượn quyển sách

+ To-infinitive: lấy làm tiếc để. Ví dụ: I regret to tell you that dịch tôi lấy làm tiếc để nói với bạn rằng…

 • Try

+ V-ing : thử làm gì đó. Ví dụ: I try eating the cake he makes dịch tôi thử ăn cái bánh anh ta làm

+ To-infinitive: cố gắng để…..Ví dụ: I try to avoid meeting him dịch tôi cố gắng tránh gặp anh ta

 • Need, want

Need nếu là động từ đặc biệt>>đi với bare infinitive. Ví dụ: I needn’t buy it need, bạn có thể thêm not vào động từ đặc biệt

 • Mean

+ V-ing: mang nghĩa. Ví dụ: Failure on the exam means having to learn one more year dịch thi rớt nghĩa là phải học thêm một năm nữa

+ To-infinitive: dự định. Ví dụ: I mean to go out dịch tôi dự định đi chơi

 • Go on

+ V-ing: Tiếp tục chuyện đang làm. Ví dụ: After a short rest, the children go on playing dịch trước đó bọn chúng đã chơi

+ To verb: Tiếp tục làm chuyện khác. Ví dụ: After finishing the Math problem, we go on to do the English exercises dịch trước đó làm toán bây giờ làm tiếng Anh

Một số từ to + V-ing thường gặp như: Be/get used to, Look forward to, Object to, Accustomed to, Confess to

Trên đây Aten đã chia sẻ đến bạn cách chia động từ trong tiếng Anh chi tiết nhất. Hy vọng bài học sẽ hữu ích và giúp bạn chinh phục khóa học tiếng anh online dễ dàng.

KHUYẾN MÃI HẤP DẪN

Giảm ngay 1.5 triệu khi đăng ký hôm nay
Giảm thêm 1 triệukhi đăng ký nhóm từ 2 học viên trở lên
Giảm thêm 10% khi đăng ký nhóm từ 3 học viên trở lên