Cách dùng Mixed Sentences trong IELTS Writing cho học viên

Câu điều kiện hỗn hợp hay còn gọi Mixed conditional sentence là một cấu trúc ngữ pháp đặc biệt và cũng dễ nhầm lẫn hơn bốn loại câu điều kiện cơ bản. Đây là loại câu thường được dùng cho các hoàn cảnh cụ thể khác nhau. Trong bài viết hôm nay, hãy cùng Aten English tìm hiểu rõ hơn cấu trúc và cách dùng Mixed Sentences trong IELTS Writing qua bài viết dưới đây nhé! 

Mixed Sentences trong IELTS Writing là gì? 

Câu điều kiện Mixed Sentences trong IELTS Writing là một cấu trúc ngữ pháp quen thuộc nhưng lại ít có cơ hội được xuất hiện trong bài làm Speaking hay Writing. Tuy nhiên, nếu có cách dùng Mixed Sentences trong IELTS Writing phù hợp, đây lại chính là điểm sáng giúp các bạn ghi điểm phần ngữ pháp đấy nhé!

cach-dung-mixed-sentences-trong-ielts-writing-cho-hoc-vien-so-1
Mixed Sentences trong IELTS Writing là gì?

Điều kiện hỗn hợp có thể hiểu đơn giản là sự kết hợp của nhiều loại điều kiện khác nhau được sử dụng trong một số trường hợp đặc biệt. Công thức đặc biệt này không phải là sự kết hợp “may rủi” mà cũng có những khuôn mẫu nhất định. Loại câu này cũng thường xuất hiện trong các bài thi để “gian lận” thí sinh, vì vậy bạn cần nắm vững ngữ pháp này. 

Các loại và cách dùng Mixed Sentences trong IELTS Writing 

Hai phần của một điều kiện có thể đề cập đến các thời điểm khác nhau và dẫn đến một “điều kiện hỗn hợp”. Dưới đây là cách dùng Mixed Sentences trong IELTS Writing và các loại điều kiện hỗn hợp Aten tổng hợp được: 

1. Điều kiện ở thì quá khứ, kết quả hiện tại 

Trong những tình huống mà một điều gì đó đã xảy ra trong quá khứ (tình huống loại 3). Nhưng kết quả của nó là hiện tại (loại kết quả 2) → Chúng tôi sử dụng cấu trúc sau: If + S + had + V3/Ved, S + would + V

Loại cấu trúc câu điều kiện hỗn hợp này đề cập đến tình huống trong quá khứ không thực tế và kết quả có thể xảy ra trong hiện tại. Câu này thường diễn tả một tình huống ngược với thực tế cả trong quá khứ và hiện tại.

Trong câu điều kiện Mixed Sentences này, thì dùng trong mệnh đề ‘if’ là thì quá khứ hoàn thành, và thì dùng trong mệnh đề chính là điều kiện hiện tại.

Ví dụ:

If I had come to class yesterday, I would understand what the teacher is saying=Nếu hôm qua mình đi học thì giờ mình sẽ hiểu giáo viên nói gì

Nhưng thực chất hôm qua mình không đi học và giờ mình không hiểu giáo viên nói gì.

Trong tất cả các câu điều kiện, thứ tự  các câu không cố định. Nếu bạn thay đổi thứ tự của các câu, bạn có thể phải sắp xếp lại các đại từ và điều chỉnh dấu câu, nhưng ý nghĩa sẽ giống nhau.

Ví dụ:

cach-dung-mixed-sentences-trong-ielts-writing-cho-hoc-vien-so-2
Các loại và cách dùng Mixed Sentences trong IELTS Writing

If we had looked at the map, we wouldn’t be lost=Nếu chúng ta xem bản đồ thì bây giờ chúng ta sẽ không bị lạc.

We wouldn’t be lost now if we had looked at the map=Chúng ta sẽ không bị lạc như bây giờ nếu chúng ta xem bản đồ.

Trong loại câu điều kiện hỗn hợp này, bạn cũng có thể sử dụng  động từ phương thức trong mệnh đề chính thay vì thể hiện sự chắc chắn, sự cho phép hoặc gợi ý về một kết quả.

Ví dụ:

If you had crashed the car, you might in trouble=Nếu bạn đã đâm xe, bạn có thể gặp rắc rối

I could be a millionaire now if I had invested in that company=Bây giờ tôi có thể đã là một triệu phú nếu tôi đầu tư vào công ty đó

2. Điều kiện ở thì hiện tại, kết quả quá khứ

Trong trường hợp giả định một điều gì đó tưởng tượng không có thật/ ít khả năng xảy ra ở hiện tại (điều kiện của loại 2). Và một kết quả tưởng tượng cho sự việc xảy ra trong quá khứ (kết quả của loại 3) → Ta sẽ dùng cấu trúc sau:

If + S + V2, S + would/could have + V3/Ved

Loại Câu điều kiện Mixed Sentences này đề cập đến một tình huống hiện tại không có thực và kết quả của nó trong quá khứ có thể xảy ra nhưng không thực tế. Trong câu điều kiện này, thời gian trong mệnh đề if là hiện tại và thời gian trong mệnh đề chính là trước hiện tại.

Trong loại thứ hai của điều kiện hỗn hợp này, thì dùng trong mệnh đề ‘if’ là thì quá khứ đơn, và thì dùng trong mệnh đề chính là điều kiện hoàn thành.

Ví dụ:

If I spoke Spanish, I would have asked for directions=Nếu tớ biết nói tiếng Tây Ban Nha thì tớ đã hỏi đường rồi.

If  I were you, I would have learned Chinese earlier=Nếu tôi là bạn thì tôi đã học tiếng Trung sớm hơn

Giống như các mẫu câu điều kiện khác, thứ tự của các mệnh đề là không cố định. Bạn có thể sắp xếp lại đại từ và điều chỉnh dấu chấm câu khi bạn thay đổi thứ tự của mệnh đề, nhưng nghĩa là giống hệt nhau.

Ví dụ:

We would have sacked him months if we didn’t trust him = Chúng tôi có thể sẽ sa thải anh ấy nhiều tháng trước nếu chúng tôi không tin tưởng anh ấy

If I wasn’t in the middle another meeting, I would have been happy to help you=Nếu tôi không đang ở trong cuộc họp khác, tôi đã sẵn lòng giúp đỡ bạn

Xem thêm: Cách viết Writing task 2: Agree or Disagree chi tiết nhất

Bài tập vận dụng câu điều kiện Mixed conditional sentence

Bài tập 1: Chia dạng đúng của V trong ngoặc

We (have) ____ enough if we wanted to see the castle.

She (get) ____ angry if you had told

If they (support) ____ our product when we asked them, they would get a discount.

Even if I (ask) ____, he won’t come.

If you (have) ____ something to eat in the morning, you wouldn’t feel sick.

I would risk it if I (be) ____ you.

The chicken is very good. It (taste) ____ better if you had put some spices.

I will go to the dance unless you (join) ____ me.

cach-dung-mixed-sentences-trong-ielts-writing-cho-hoc-vien-so-3
Bài tập vận dụng câu điều kiện Mixed conditional sentence

 

If the hotel Paris had been full, we somewhere else. (stay)

If I got the grate to you. (be)

Unless she (fail) ____ the test, she will not get her driving license next week.

Bài tập 2: Hoàn thành những câu sau sử dụng từ trong ngoặc và câu Mixed Sentences

English is important this job. If Isabel ……… (not speak) it, she ……… (understand) most of our hotel guests.

Tony misreadn’t the map. That is why he lost. If he ……… (read) the map properly, he ……… (get) lost.

If you’re not using your old camera, why ……… (you/not sell) it? If ……… (be) you, I ……… (advertise) it on the internet and sell.

You had the car key with you the time, didn’t you?

Do not be silly! If I ……… (have) the car, I ……… (not ask) you for it right, would I?

If the weather ……… (not be) miserable yesterday, we ……… (go) out fishing.

I ……… (not bother) going fishing tomorrow unless the weather ……… (get) better.

If I ……… (see) a lion the middle of a city, I ……… (assume) it had escaped from the local zoo or a circus.

Alex and Jennifer are married. If Alex ……… (not be) such a kind, Jennifer ……… (not want) to marry him.

If  ……… (win) the lottery, I ……… (pinch) myself to make I wasn’t dreaming.

If you ……… (study) the map you said you would the night before, we ……… (not be) lost now.

If he ………  study) English, he ……… (not find) the job he has.

If someone ……… (ring) the bell in the morning, ……… (you/answer) the door?

Trả lời: 

English is important this job. If Isabel didn’t speak, she wouldn’t understand most of our hotel guests.

Tony misread the map. That is why he got lost. If he had read the map, he wouldn’t have got lost.

If you’re not using your camera, why don’t you sell it? If I were you, I would advertise on the internet and sell it.

You had the car key with you the time, didn’t you?

Don’t be silly! If I had the car key, I wouldn’t be asking you for it right now, would I?

If the weather hadn’t been miserable yesterday, we would have gone out fishing.

I won’t bother going out fishing tomorrow unless the weather better.

If I saw a lion in the middle of city, I would assume it had escaped from the local zoo or a circus.

Alex and Jennifer are married. If Alex hadn’t been such kind person, Jennifer wouldn’t have wanted to marry him.

If I won the lottery, I would pinch myself make sure I wasn’t dreaming.

If you had studied the map as you would the night before, we wouldn’t be lost now.

If he hadn’t studied English, he wouldn’t have found the job.

If someone rang the bell four in the morning, would you answer the door?

Hãy thử luyện tập đặt thêm những câu điều kiện riêng của các bạn để có thể sử dụng một cách thuần thục hơn nhé! Với những cách dùng Mixed Sentences trong IELTS Writing, hy vọng bạn có thể nâng cao khả năng ngữ pháp của mình. Chúc các bạn luyện thi IELTS Writing thật tốt!

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ VÀ NHẬN ƯU ĐÃI HẤP DẪN HÔM NAY

Tặng #Voucher_4.000.000 cho 20 bạn may mắn
Tặng thẻ BẢO HÀNHtrọn đời học lại hoàn toàn miễn phí
Giảm thêm 10% khi đăng ký nhóm từ 3 học viên trở lên
Tặng khóa giao tiếp nâng cao 2 tháng với giáo viên nước ngoài