Cách nhận biết tính từ trong tiếng Anh có thể bạn chưa biết

Tính từ là một phần quan trọng của ngữ pháp tiếng Anh, và chúng được sử dụng để mô tả và bổ nghĩa cho danh từ hoặc đại từ. Để sử dụng chúng một cách hiệu quả, điều quan trọng là có thể nhận ra chúng trong một câu. Trong bài đăng này, bạn cùng Aten English thảo luận về cách nhận biết tính từ trong tiếng Anh, đồng thời cung cấp các ví dụ để giúp bạn nâng cao hiểu biết của mình.

1. Tính từ là gì?

Tính từ là những từ mô tả hoặc sửa đổi danh từ hoặc đại từ. Chúng cung cấp thông tin bổ sung về danh từ hoặc đại từ, chẳng hạn như kích thước, màu sắc, hình dạng hoặc các phẩm chất khác của nó.

Ví dụ: trong câu “The big, brown dog ran quickly.” các từ “big” và “brown” là tính từ mô tả danh từ “dog”.

Hinh-anh-cach-nhan-biet-tinh-tu-trong-tieng-anh-co-the-ban-chua-biet-1

2. Cách nhận biết tính từ trong tiếng Anh

Có một số cách nhận biết tính từ trong tiếng Anh. Dưới đây là một số cách hữu ích có thể bạn chưa biết:

Tìm những từ mô tả hoặc bổ nghĩa danh từ hoặc đại từ

Như đã đề cập trước đó, tính từ cung cấp thông tin bổ sung về danh từ hoặc đại từ. Tìm các từ trong câu mô tả hoặc sửa đổi một danh từ hoặc đại từ, và bạn có thể sẽ tìm thấy một tính từ. Ví dụ: trong câu “The red car drove quickly.”, từ “red” mô tả danh từ “car” và do đó là một tính từ.

Tìm những từ có thể được sử dụng với “a” hoặc “an”

Tính từ thường được sử dụng với mạo từ không xác định “a” hoặc “an.” Nếu bạn có thể chèn “a” hoặc “an” trước một từ trong câu thì từ đó có khả năng là danh từ và bất kỳ từ nào bổ nghĩa cho từ đó đều có khả năng là tính từ. Ví dụ, trong câu “He has a new guitar.” từ “new” là một tính từ mô tả danh từ “guitar.”

Tham khảo: Ôn tập Tiếng Anh 12 thi THPT quốc gia cùng các quy tắc ngữ pháp.

Tìm những từ có thể so sánh

Tính từ có thể được so sánh bằng cách sử dụng các hình thức so sánh hơn và so sánh nhất. Nếu bạn thấy một từ có thể được so sánh trong một câu, thì đó có thể là một tính từ. Ví dụ: trong câu “She is taller than her sister.”, từ “taller” là dạng so sánh hơn của tính từ “tall”.

Tìm những từ theo sau một động từ liên kết

Tính từ cũng có thể theo sau một động từ liên kết như “be,” “seem,” “appear,” hoặc “feel.” Những động từ này kết nối chủ đề của một câu với một danh từ hoặc tính từ mô tả nó. Ví dụ, trong câu “The cake smells delicious.” từ “delicious” là một tính từ mô tả danh từ “cake”.

3. Các loại tính từ trong Tiếng Anh

Tính từ mô tả

Tính từ mô tả là loại tính từ phổ biến nhất và chúng mô tả phẩm chất của danh từ hoặc đại từ. Các ví dụ bao gồm “big,” “small,” “red,” “blue,” “happy,” “sad,”, v.v.

Tính từ định lượng

Tính từ định lượng mô tả số lượng hoặc số lượng của một cái gì đó. Các ví dụ bao gồm “many,” “few,” “some,” “all,” “every,” và “none.”

Tính từ chỉ định

Tính từ chỉ định được sử dụng để chỉ ra hoặc xác định danh từ cụ thể. Các ví dụ bao gồm “this,” “that,” “these,” và “those.”
Hinh-anh-cach-nhan-biet-tinh-tu-trong-tieng-anh-co-the-ban-chua-biet-2
Các loại tính từ trong Tiếng Anh

Tính từ sở hữu

Tính từ sở hữu được sử dụng để thể hiện quyền sở hữu hoặc sở hữu. Các ví dụ bao gồm “my,” “your,” “his,” “her,” “its,” “our,” và “their.”

Tính từ nghi vấn

Tính từ nghi vấn được sử dụng để đặt câu hỏi về danh từ hoặc đại từ. Các ví dụ bao gồm “what,” “which,” và “whose.”

Tính từ không xác định

Tính từ không xác định được sử dụng để chỉ số lượng không xác định hoặc không xác định của một cái gì đó. Các ví dụ bao gồm “some,” “any,” “several,” “many,” và “few.”

4. Mẹo sử dụng tính từ hiệu quả

Dưới đây là một số mẹo giúp bạn sử dụng tính từ hiệu quả trong bài viết và bài nói của mình:

Hãy cụ thể hóa

Sử dụng các tính từ cụ thể có thể giúp bài viết của bạn thú vị và mang tính mô tả hơn. Ví dụ, thay vì nói “He had a good day”, bạn có thể nói “He had a fantastic day.”

Sử dụng so sánh hơn và so sánh nhất

Tính từ so sánh hơn được sử dụng để so sánh hai thứ, trong khi tính từ so sánh nhất được sử dụng để so sánh ba hoặc nhiều thứ. Ví dụ: “The red car is faster than the blue car,” là câu so sánh hơn, trong khi “The red car is the fastest car of all.” là câu so sánh nhất.

Sử dụng tính từ để tạo tâm trạng hoặc giai điệu

Tính từ cũng có thể được sử dụng để tạo tâm trạng hoặc giọng điệu trong bài viết của bạn. Ví dụ: sử dụng các tính từ như “dark,” “dreary,” và “gloomy” có thể tạo ra tâm trạng u ám, trong khi sử dụng các tính từ như “bright,” “colorful,” và “vibrant” có thể tạo ra tâm trạng vui vẻ.
Bằng cách hiểu các loại tính từ khác nhau và cách xác định chúng, bạn có thể cải thiện kỹ năng viết và nói của mình. Thực hành với các bài tập giống như những bài được cung cấp ở trên, và bạn sẽ sớm trở nên lão luyện trong C. Hãy tham gia khóa học Tiếng Anh online cùng chúng tôi nhé!

KHUYẾN MÃI HẤP DẪN

Giảm ngay 1.5 triệu khi đăng ký hôm nay
Giảm thêm 1 triệukhi đăng ký nhóm từ 2 học viên trở lên
Giảm thêm 10% khi đăng ký nhóm từ 3 học viên trở lên