Cấu trúc câu nên dùng trong IELTS Writing Task 2 nên biết

Để đạt điểm cao về tiêu chí ngữ pháp cho phần 2 của IELTS Writing, học sinh phải nắm vững thành phần đơn giản nhất của bài viết, Các cấu trúc viết Writing Task 2 và sử dụng các dạng cấu trúc câu sao cho chính xác và linh hoạt về mặt ngữ pháp. Trong bài viết này, Aten English sẽ tập trung giới thiệu cho người đọc các cấu trúc câu nên dùng trong IELTS Writing Task 2. 

IELTS Writing Task 2 có mấy dạng thành phần ngữ pháp cơ bản 

Một cấu trúc câu nên dùng trong IELTS Writing bao gồm một số từ hoặc cụm từ. Câu là một nhóm từ có nghĩa, cấu thành một câu hoàn chỉnh bởi nó có chủ ngữ và vị ngữ. Cụm từ thông dụng trong tiếng Anh:

Các cụm danh từ, ví dụ: the rapid exhaustion of the natural resources = sự cạn kiệt nhanh chóng của tài nguyên thiên nhiên

Cụm động từ, ví dụ: would be likely to happen = có khả năng xảy ra

Cụm tính từ, ví dụ: environmentally friendly = thân thiện với môi trường

Cụm trạng ngữ, ví dụ: in the place where many people usually gather =,ở nơi mà mọi người thường tập trung

Một mệnh đề bao gồm nhiều từ hoặc cụm từ tạo thành, và mệnh đề cũng chứa đủ hai thành phần: chủ ngữ subject và vị ngữ predicate như một câu bình thường. Tuy nhiên, khác với câu, mệnh đề được coi là đơn vị nhỏ hơn và được chia làm hai dạng:

cau-truc-cau-nen-dung-trong-ielts-writing-task-2-nen-biet-so-1
IELTS Writing Task 2 có mấy dạng thành phần ngữ pháp cơ bản

Mệnh đề độc lập = Independent clause

Đây là mệnh đề có thể đứng một mình tạo thành một câu riêng lẻ.

Ví dụ: Citizens should use the public transport to reduce the number of vehicles at hours. (Người dân nên sử dụng phương tiện công cộng để giảm số lượng xe cộ vào giờ cao điểm.)

Chủ ngữ của câu trên là người dân, vị ngữ là các cụm động từ “use the public transport” và thành phần bổ nghĩa “to reduce the number of vehicles at peak hours”. Do đó, đây chính là một mệnh đề hoàn chỉnh. Ý nghĩa của mệnh đề đã hoàn chỉnh là không cần phụ thuộc thêm vào mệnh đề khác, nên đây là một mệnh đề độc lập.

Mệnh đề phụ thuộc = Dependent clause

Đây là những cụm từ không thể đứng một mình hoặc tạo thành một câu. Các mệnh đề phụ thuộc thường bắt đầu bằng các liên từ, ví dụ: if = nếu, because = bởi vì, although = mặc dù, …

Ví dụ: Because global warming is one of the most serious. (Vì sự nóng lên toàn cầu đang là một trong những vấn đề nghiêm trọng)

Điểm ở đây là không chính xác về cấu trúc ngữ pháp Writing Task 2 vì nó là một mệnh đề phụ thuộc, không phải là một câu hoàn chỉnh. Mệnh đề trên không cung cấp ý nghĩa hoàn chỉnh để tạo thành câu, vì vậy người viết phải thêm nó vào sau mệnh đề để có được ý nghĩa hoàn chỉnh của câu như sau:

Because global warming is one of the most serious issues, citizens over the world should take an immediate action to reduce its impacts. Vì sự nóng lên toàn cầu đang là một trong những vấn đề nghiêm trọng, người dân trên toàn thế giới nên có hành động tức thời để giảm ảnh hưởng của nó.

Lưu ý, những từ dùng để nối như: however (tuy nhiên), therefore (do đó), moreover (hơn nữa) không đứng trước một mệnh đề phụ thuộc, mà đi sau những từ nối này, người viết có thể hình thành một mệnh đề độc lập.

Xem thêm: Một số cách nhận biết từng dạng biểu đồ IELTS WRITING TASK 1

Các cấu trúc câu nên dùng trong IELTS Writing Task 2

Câu đơn = simple sentences là cấu trúc câu nên dùng trong IELTS Writing chứa duy nhất một mệnh đề độc lập, trong đó có một thành phần chủ ngữ và một thành phần vị ngữ.

Ví dụ 1: The government should introduce to ban poaching = Chính phủ nên ban hành luật để ngăn cấm săn bắt trái phép

Câu đơn này chứa suy nhất thành phần chủ ngữ là “the government” (chính phủ) và một thành phần vị ngữ bao gồm “should introduce laws to ban poaching” (nên ban hành luật để ngăn cấm săn bắt trái phép)

Ví dụ 2: Both national leaders and ordinary people should take responsibility for the environmental = Cả các nhà lãnh đạo quốc và người dân thường nên có trách nhiệm bảo vệ môi trường

Mặc dù ở chủ ngữ của câu ví dụ trên chứa hai đối tượng là “national leaders” (các nhà lãnh đạo quốc gia) và “ordinary people” (người dân thường), nhưng đây vẫn là một câu đơn, bởi vì cả hai được xem như là một đối tượng chung của câu, và ý nghĩa của câu là không thể tách rời hai đối tượng này.

cau-truc-cau-nen-dung-trong-ielts-writing-task-2-nen-biet-so-3
Các cấu trúc câu nên dùng trong IELTS Writing Task 2

Câu ghép = compound sentences là câu chứa ít nhất hai mệnh đề độc lập. Đặc biệt, các mệnh đề được nối với nhau bằng dấu phẩy hoặc một liên từ, hay nối với nhau bằng dấu chấm phẩy.

Các liên từ được sử dụng để nối các mệnh đề độc lập trong câu ghép linking words bao gồm: For, And, Nor, But, Or, Yet, và So hay còn được gọi tắt bằng các chữ cái đầu là FANBOYS

FOR = bởi vì

Ví dụ: Vietnamese people usually have “bánh chưng” on Tet holiday, it is their tradition = Người Việt Nam thường ăn bánh chưng vào dịp lễ Tết, vì đó là truyền thống của họ.)

AND = và

Ví dụ: Schools should cut the number of unnecessary tests, and students should be encouraged to participate in many outdoor activities = Trường học nên cắt giảm số lượng bài kiểm tra không cần thiết, và học sinh nên được khuyến khích tham gia nhiều hoạt động ngoài trời

NOR = và không

Ví dụ: Residents in major have to suffer from many kinds of pollution, nor do they have open space to engage in outdoor activities = Người dân ở thành phố lớn phải chịu nhiều loại ô nhiễm, và họ không có không gian mở để tham gia các hoạt động ngoài trời

Lưu ý: khi sử dụng liên từ “nor” ở mệnh đề thứ hai, người viết phải đảo ngữ và vế câu này sẽ mang nghĩa phủ định. 

BUT = nhưng

Ví dụ: The government has strict punishments on poachers, but illegally hunting still happens at an alarming = Chính phủ đưa ra hình phạt nghiêm khắc đối với những người săn bắt trái phép, nhưng hiện tượng săn bắt trái phép vẫn diễn ra ở mức đáng báo động

OR = hoặc

Ví dụ: People should reduce the impact they are having on the ocean’s, or more marine species can be in danger of becoming extinct = Mọi người nên giảm ảnh hưởng mà họ đang gây ra đối với nguồn cung cấp của đại dương, hoặc nhiều loại sinh vật biển có thể trở nên tuyệt chủng

YET = tuy nhiên

Ví dụ: It is convenient to travel private, yet these petrol-driven vehicles release a huge amount of carbon dioxide into the atmosphere = Thật tiện lợi khi di chuyển bằng phương cá nhân, tuy nhiên những phương tiện chạy bằng xăng này thải ra lượng lớn các-bon vào không khí  

SO = vì vậy

Ví dụ: Private vehicles are releasing a great of exhaust fumes, so air pollution is becoming more serious = Phương tiện cá nhân đăng thải ra một lượng khí thải lớn, vì vậy ô nhiễm không khí trở nên nghiêm trọng hơn.)

Câu phức = Complex sentences là câu chứa ít nhất một mệnh đề độc lập và ít nhất một mệnh đề phụ thuộc. Nếu mệnh đề phụ thuộc bắt đầu, trong câu bắt buộc phải có dấu phẩy để ngăn cách giữa 2 mệnh đề. 

Ví dụ: Although there are some advantages to studying, I would argue that group work is usually more productive = Mặc dù có vài lợi ích khi học một mình, tôi tin rằng việc học nhóm thường hiệu quả hơn

Những cụm từ nên dùng trong IELTS Writing

Bí quyết giúp bạn đạt điểm cao ở phần thi này là phải nắm vững được các cấu trúc câu nên  dùng trong Writing task 2, các cụm từ cần thiết để lấy điểm cộng và tận dụng tối ưu thời gian làm bài.

cau-truc-cau-nen-dung-trong-ielts-writing-task-2-nen-biet-so-2
Những cụm từ nên dùng trong IELTS Writing

It is often said that…/Many people claim that…: Ai cũng thường cho rằng…/ Nhiều người cho rằng….. – mẫu câu này thường sử dụng khi đề bài yêu cầu đưa ra một ý kiến.

The following takes a look at both sides of the argument: Bài luận dưới đây sẽ trình bày cả hai mặt của vấn đề. Mẫu câu này thường sử dụng cho dạng đề Discuss both views.

Thông qua bài viết bên trên, hy vọng người đọc nắm rõ được từ các khái niệm những đơn vị nhỏ trong câu, bao gồm cụm từ, mệnh đề đến các khái niệm về câu và các cấu trúc câu nên dùng trong IELTS Writing. Từ đó, bạn sẽ biết cách tạo ra những cấu trúc câu đúng ngữ pháp, cũng như cải thiện về độ đa dạng trong việc sử dụng ngữ pháp cho bài thi. Người học có thể tham khảo các khóa luyện thi IELTS Writing tại Aten để nâng cao band điểm của mình.

KHUYẾN MÃI HẤP DẪN

Giảm ngay 1.5 triệu khi đăng ký hôm nay
Giảm thêm 1 triệukhi đăng ký nhóm từ 2 học viên trở lên
Giảm thêm 10% khi đăng ký nhóm từ 3 học viên trở lên