Cấu trúc wish + to v và cách sử dụng trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, để diễn tả mong muốn của bản thân hay của người khác trong hiện tại, quá khứ hoặc tương lai, ta có thể sử dụng “cấu trúc Wish”. “Wish” là một động từ thường được sử dụng trong câu để thể hiện ước muốn ở quá khứ, hiện tại và tương lai của người nói. Tuy nhiên, khi kết hợp với các động từ và dạng câu khác nhau, “wish” có thể mang nhiều ý nghĩa và sắc thái khác nhau. Trong bài viết này, Aten English sẽ chia sẻ tất cả các cấu trúc, cấu trúc wish + to v, cách sử dụng cũng như lưu ý đặc biệt khi sử dụng cấu trúc “wish” để đặt câu trong tiếng Anh!

Cấu trúc Wish ở hiện tại

Cấu trúc Wish ở hiện tại được sử dụng để diễn tả những điều mà bạn muốn khác với hiện thực, hoặc những điều mà bạn muốn thay đổi về tình huống hiện tại.

Khẳng định: S + wish(es) + (that) + S + V-ed

Phủ định: S + wish(es) + (that) + S + not + V-ed

Cấu trúc If only: If only + (that) + S + (not) + V-ed

cau-truc-wish-to-v-va-cach-su-dung-trong-tieng-anh-so-1
Cấu trúc Wish ở hiện tại

Ví dụ:

I wish I had more free time. (Tôi ước mình có nhiều thời gian rảnh hơn.)

She wishes she knew how to play the piano. (Cô ấy ước mình biết chơi đàn piano.)

We wish we didn’t have to work on weekends. (Chúng tôi ước mình không phải làm việc vào cuối tuần.)

He wishes he could speak English fluently. (Anh ấy ước mình có thể nói tiếng Anh lưu loát.)

Lưu ý: Khi sử dụng câu ước trong trường hợp hiện tại, cần lưu ý rằng khi muốn diễn tả một điều không có thực tế, ta sử dụng động từ ở dạng quá khứ đơn (V-ed) và thêm “wish” vào trước đó.

Ví dụ 1:

I wish I had more free time. (Nhưng thực tế tôi không có thời gian rảnh nhiều)

⟶ Tôi ước tôi có nhiều thời gian rảnh hơn.

Ví dụ 2:

They wish they didn’t have to work so hard. (Nhưng thực tế họ phải làm việc vất vả)

⟶ Họ ước họ không phải làm việc vất vả như vậy.

Ngoài ra, khi muốn diễn tả mong muốn thay đổi một tình huống hiện tại, ta sử dụng “wish” cùng với động từ ở dạng hiện tại đơn (V-s/es) hoặc động từ “be” ở dạng đúng (am/is/are).

Ví dụ 1:

I wish I could travel more. (Nhưng hiện tại tôi không có đủ thời gian hoặc tiền bạc để đi du lịch nhiều hơn)

⟶ Tôi ước tôi có thể đi du lịch nhiều hơn.

Ví dụ 2:

She wishes she were taller. (Nhưng thực tế cô ấy không cao)

⟶ Cô ấy ước cô ấy cao hơn.

Lưu ý, trong trường hợp trang trọng, ta dùng “were” thay cho “was” trong câu ước. Tuy nhiên, cách dùng “was” cũng được chấp nhận.Chúng ta cũng có thể sử dụng “could” trong câu “wish” để thể hiện khả năng làm một việc gì đó hoặc khả năng xảy ra điều gì đó.

Ví dụ 1:

I wish that I could speak Spanish (but, unfortunately, I can’t speak Spanish).

⟶ Tôi ước tôi có thể nói tiếng Tây Ban Nha.

Ví dụ 2:

I wish that we could go to the party tonight (unfortunately, we’re busy so we can’t go).

⟶ Tôi ước chúng ta có thể tham dự buổi tiệc tối nay.

Cấu trúc “Wish” trong quá khứ

Cấu trúc “Wish” trong quá khứ được sử dụng để thể hiện một mong muốn về một sự kiện hoặc tình huống trong quá khứ mà chúng ta muốn thay đổi nếu có thể. Để tạo câu ước trong quá khứ, ta sử dụng dạng quá khứ đơn của động từ.

cau-truc-wish-to-v-va-cach-su-dung-trong-tieng-anh-so-2
Cấu trúc “Wish” trong quá khứ

Cấu trúc chung:

Khẳng định: S + wish(es) + (that) + S + had + V3

Phủ định: S + wish(es) + (that) + S + had not + V3

Cấu trúc If only: If only + (that) + S + had (not) + V3

Ví dụ:

I wish I had studied harder for the exam. (Tôi ước rằng tôi đã học chăm chỉ hơn cho bài kiểm tra đó.)

He wishes he had not said that to her. (Anh ta ước rằng anh ta không nói điều đó với cô ấy.)

They wish they had bought the house when it was still affordable. (Họ ước rằng họ đã mua căn nhà đó khi nó vẫn còn giá cả hợp lý.)

Lưu ý:

Trong câu ước về quá khứ, ta sử dụng dạng quá khứ đơn của động từ (V-ed/V2).

Ta sử dụng “had” trước động từ để thể hiện rằng điều ước này không thành sự thật trong quá khứ.

“That” có thể được sử dụng trước mệnh đề để rõ ràng hơn.

Chú ý:

Khi sử dụng “wish” để diễn tả sự tiếc nuối, ta thường sử dụng “if only” thay vì “wish”. Ví dụ: “If only I had studied harder for the exam.”

Trong trường hợp mong muốn thay đổi điều gì đó trong hiện tại, ta sử dụng cấu trúc “Wish” trong hiện tại.

Cấu trúc “Wish” ở tương lai 

Để thể hiện sự ước mong cho một điều gì đó trong tương lai, ta có thể sử dụng cấu trúc “Wish” với dạng động từ “would” hoặc “could” + động từ nguyên mẫu (infinitive) để thể hiện mong muốn của mình. Thường thì, ta sử dụng “would” trong trường hợp muốn người nghe hiểu rằng mong muốn của mình không thực sự có khả năng xảy ra, còn sử dụng “could” khi muốn thể hiện khả năng cao hơn.

Ví dụ:

I wish I could travel around the world next year.

(Tôi ước mình có thể đi du lịch quanh thế giới vào năm sau.)

I wish he would call me more often.

(Tôi ước anh ấy gọi cho tôi nhiều hơn.)

We wish we could buy a bigger house in the future.

(Chúng tôi ước mình có thể mua một ngôi nhà lớn hơn trong tương lai.)

Lưu ý rằng khi sử dụng “Wish” trong tương lai, ta thường đi kèm với “could” hoặc “would” để thể hiện mong muốn của mình. Ngoài ra, ta cũng có thể sử dụng “I hope” để thể hiện một sự mong đợi trong tương lai.

xem thêm: Tổng hợp những linking word IELTS Writing thường dùng

Cấu trúc Wish + to V

cau-truc-wish-to-v-va-cach-su-dung-trong-tieng-anh-so-3
Cấu trúc “Wish” ở tương lai 

Cấu trúc wish + to v được sử dụng để bày tỏ mong muốn thực hiện một hành động nào đó trong tương lai.

Cấu trúc câu: “Wish + to-infinitive”

Ví dụ:

I wish to travel around the world next year.

(Tôi ước được đi du lịch khắp thế giới vào năm tới.)

They wish to buy a new car in the near future.

(Họ ước mua một chiếc xe mới trong tương lai gần.)

She wishes to learn how to play the guitar soon.

(Cô ấy ước sớm học cách chơi đàn guitar.)

Lưu ý: Khi sử dụng cấu trúc “Wish to V” trong câu, ta không sử dụng động từ ở dạng quá khứ, mà sử dụng động từ nguyên mẫu (to-infinitive) thay thế.

Wish + O + to V

Cấu trúc “Wish + O + to V” được sử dụng để diễn tả ước ao, mong muốn mạnh mẽ của người nói đối với hành động mà đối tượng cần phải thực hiện trong tương lai.

Ví dụ:

I wish you to come to my birthday party. (Tôi ước bạn đến tham gia tiệc sinh nhật của tôi.)

She wishes her son to study harder. (Cô ấy mong muốn con trai cô ấy học chăm chỉ hơn.)

They wish their boss to give them a day off. (Họ mong muốn sếp của họ cho phép họ được nghỉ một ngày.)

Lưu ý: “Wish + O + to V” thường được sử dụng trong ngữ cảnh trang trọng hoặc nghiêm túc. Nếu muốn diễn tả một mong muốn một cách nhẹ nhàng và thân mật hơn, có thể sử dụng cấu trúc “hope + O + will/can + V”.

Trên đây là cấu trúc wish + to v và một số cách sử dụng thông dụng nhất của “wish” trong cả văn viết và văn nói hàng ngày. Tuy nhiên, khi sử dụng “wish”, các động từ trong câu cũng có quy tắc chia khác với những câu thông thường nên bạn cần chú ý khi học tiếng Anh. Hãy tham gia khóa học tiếng anh online của Aten ngay và học tập hiệu quả!

KHUYẾN MÃI HẤP DẪN

Giảm ngay 1.5 triệu khi đăng ký hôm nay
Giảm thêm 1 triệukhi đăng ký nhóm từ 2 học viên trở lên
Giảm thêm 10% khi đăng ký nhóm từ 3 học viên trở lên