Dạng câu hỏi trong bài thi IELTS Reading thường xuyên gặp

Các dạng bài trong IELTS Reading là một trong những phần khó nhất của bài thi IELTS vì bạn phải hoàn thành 40 câu hỏi trong 60 phút. 40 câu hỏi này được chia thành đúng ba phần rất dài. Để chuẩn bị  tốt cho bài thi đọc, bạn cần đảm bảo rằng mình đã luyện tập thứ tự làm các dạng bài Reading không bỏ sót bất kỳ dạng câu hỏi nào trong số 14 dạng câu hỏi trong bài thi đọc IELTS. Dưới đây Aten English đưa ra danh sách các dạng câu hỏi trong bài thi IELTS Reading bạn có thể gặp.

Dạng thứ 1: Dạng câu hỏi trong bài thi IELTS Reading – Matching Headings 

The key to effective isn’t cramming or studying longer, but studying smarter. You can begin studying smarter with these and effective study habits.

  1. A) Too many people at studying as a necessary task, not an enjoyment or opportunity to learn. That’s fine, but have found that how you approach something matters almost as much as what you do. Being in right mindset is important in order to study smarter.
  2. B) A lot of people make mistake of studying in a place that really isn’t conducive to concentrating. A place with a of distractions makes for a poor study area. If you try and study in your dorm room, for instance, you may find the computer, TV, or a roommate more interesting than the reading material trying to digest.

Nhiệm vụ: Chọn tiêu đề cho sẵn trong danh sách dạng câu hỏi trong bài thi IELTS Reading phù hợp với  đoạn văn trong  IELTS Reading sao cho nghĩa của nó phù hợp 

Kỹ năng yêu cầu: 

Hiểu mục đích chính của từng đoạn văn 

Phân biệt ý chính và cách giải thích  chính của đoạn văn – do đó, ý chính của đoạn văn trong đoạn trích 

Hiểu  nội dung của toàn bộ văn bản 

Nhìn từ văn bản Có loại câu hỏi nào khác  

dang-cau-hoi-trong-bai-thi-ielts-reading-thuong-xuyen-gap-so-1
Dang Thứ 1: Tăng câu hỏi trong bài thi IELTS Reading – Matching Headings

Các câu hỏi về nối tiêu đề rất khó, đặc biệt là vì các câu trả lời  không theo thứ tự trong phần chữ. Câu trả lời cho hầu hết các loại câu hỏi khác theo thứ tự sau văn bản. Vì vậy, hãy làm các câu hỏi khác trước, sau đó bạn sẽ biết văn bản khi quay lại câu hỏi “tiêu đề đoạn văn”. Bạn  có thể thấy rằng bạn có thể tìm thấy một số bài hát rất nhanh  vì bạn nhớ nội dung của chúng. 

Bắt đầu với những đoạn  ngắn nhất 

Tại sao không bắt đầu với đoạn ngắn nhất thay vì bắt đầu với đoạn đầu tiên? Nếu bạn có một đoạn văn rất ngắn, thì việc kết nối nó với tiêu đề sẽ dễ dàng hơn. Vì vậy, có ít tiêu đề hơn  cho những câu chuyện dài hơn.

Tìm những từ tương tự

Như với hầu hết các dạng câu hỏi đọc IELTS, bạn sẽ có thể tìm thấy các từ trong đoạn văn tương tự như các từ trong tiêu đề. 

Nếu bạn đang mất quá nhiều thời gian, hãy chuyển sang phần khác  

Các câu hỏi trong tiêu đề chương thường chiếm nhiều thời gian. Đừng cho phép bản thân dành hơn 20 phút cho mỗi chương. Nếu bạn vẫn chưa hoàn thành sau 20 phút, hãy chuyển sang phần tiếp theo. 

Đọc các tiêu đề trước, sau đó đọc các đoạn văn 

Các tiêu đề thường chứa nhiều hơn các đoạn văn 

Phân tích các tiêu đề trước khi nối chúng với các đoạn văn 

Các câu trả lời không theo thứ tự

Dạng thứ 2: True False Not Given / Yes No Not Given

Nhiệm vụ dạng câu hỏi trong bài thi IELTS Reading thứ 2: 

Tìm và kiểm tra xem đoạn văn có đề cập đến thông tin hoặc quan điểm của người nói hay không. Nếu có, hãy ghi rõ có hoặc không/đúng hay sai 

Kỹ năng: 

Nhận biết thông tin chi tiết trong đoạn văn 

Tìm và hiểu thông tin (đúng/sai) 

Hỏi ý kiến ​​người khác (có/không) 

Gợi ý: 

Hiểu đúng nghĩa  của từ : 

YES/TRUE: Có thể tìm thấy thông tin đúng trong phần 

KHÔNG/SAI: Có thể tìm thấy  thông tin mâu thuẫn trong phần 

NOT GIVEN: Không thể tìm thấy thông tin  trong phần

Dạng thứ 3: Matching paragraph information

Kỹ năng: 

Cách làm các dạng bài Reading IELTS: Quét – Tìm thông tin 

Có sự khác biệt tương đối lớn giữa khớp tiêu đề và khớp bài hát: 

Đây là một số mẹo “So khớp thông tin bài hát?” 

Thay vì tìm  ý chính của từng đoạn, bạn nên tìm  thông tin. 

Một số đoạn  có thể không chứa  câu trả lời. 

dang-cau-hoi-trong-bai-thi-ielts-reading-thuong-xuyen-gap-so-2
Dạng thứ 4: Summary completion (gap-fill summary) – Hoàn thành phần tóm tắt

Cùng một đoạn văn có thể có nhiều  câu trả lời. 

Nhìn chung, câu hỏi hay đáp án không khó  hiểu  nhưng rất khó để tìm ra câu trả lời. 

Những câu hỏi này sẽ tiếp tục. Nếu bạn hoàn thành các câu hỏi khác trước, bạn sẽ quen thuộc với đoạn văn và  có thể nhớ vị trí của một số câu trả lời. 

Tìm thông tin dễ dàng nhất: Các câu hỏi chứa tên, số hoặc  từ lớn/không bình thường có thể dễ tìm hơn.

Dạng thứ 4: Summary completion (gap-fill summary) – Hoàn thành phần tóm tắt

Bài tập: 

Đọc thông tin trong đoạn văn và hoàn thành phần tóm tắt của đoạn văn 

Gợi ý: 

Xác định có bao nhiêu từ để hoàn thành trong một hoặc hai? 

Xác định loại từ cần hoàn thành: Danh từ, động từ hoặc tính từ 

Xác định thông tin trong đoạn văn để tìm từ cần hoàn thành 

Khi bạn nhìn thấy câu trả lời trong đoạn văn, hãy chú ý đến số lượng từ đã cho. jump 

Các câu trả lời luôn được hiển thị theo thứ tự 

Phần tóm tắt luôn tuân theo ngữ pháp, hãy sử dụng nó để tìm câu trả lời

Dạng thứ 5: Sentence completion – Hoàn thành câu

Bài tập: 

Tìm một từ trong đoạn văn để điền và hoàn thành câu 

Gợi ý: 

Xác định xem cần bao nhiêu từ để hoàn thành một hoặc hai câu? 

Xác định loại từ cần hoàn thành: Danh từ, động từ hoặc tính từ 

Xác định thông tin trong đoạn văn để tìm từ cần hoàn thành 

Khi bạn nhìn thấy câu trả lời trong đoạn văn, hãy chú ý đến số lượng từ đã cho. jump 

Các câu trả lời luôn được hiển thị theo thứ tự 

Phần tóm tắt luôn tuân theo ngữ pháp, hãy sử dụng nó để tìm câu trả lời

Xem thêm: Cách học Reading IELTS cho người mới bắt đầu hiệu quả

Dạng thứ 6: Multiple choice questions – câu hỏi nhiều đáp án

Một phần tóm tắt của bài đọc sẽ được trao cho bạn, nhiệm vụ của bạn là hoàn thành một đoạn Summary bằng việc sử dụng không quá 3 từ hay 1 con số được lấy ra từ bài văn để điền các chỗ trống. Lưu ý rằng bạn chỉ đước sử dụng các từ có sẵn trong bài văn, và không được sử dụng vượt quá số từ được cho phép

Dạng thứ 7. Features matching (Nối đặc điểm)

Đây là những  câu hỏi mà bạn phải tìm thông tin cụ thể về  một người hoặc  địa điểm hoặc sự vật nổi bật trong văn bản. Bài kiểm tra đưa ra những danh từ đúng và bạn  phải nối chúng với những câu diễn tả sự không tương thích của danh từ đó.

Dạng thứ 8. Matching sentence endings (Nối câu kết thúc)

dang-cau-hoi-trong-bai-thi-ielts-reading-thuong-xuyen-gap-so-3
Dạng thứ 10. Notes/table/diagram completion (Hoàn thành các ghi chú/ biểu đồ/ bảng tóm tắt)

Nối đuôi câu là dạng câu hỏi mà chúng ta được đưa ra một loạt các câu chưa hoàn thiện, chưa hoàn thiện (thường được đánh số 1, 2, 3, 4 ) và một danh sách các đuôi câu có thể có. câu chưa hoàn chỉnh (thường là A, B, C, D). Nhiệm vụ và yêu cầu của chúng ta là nối những câu còn dang dở với kết luận phù hợp dựa trên bài đọc cho sẵn.

Dạng thứ 9. Short answer questions ( Câu trả lời ngắn)

Những dạng câu hỏi này yêu cầu bạn phải trả lời trong một số từ nhất định “NOT MORE THAN…WORDS” nên bạn phải đặc biệt chú ý. Gạch chân các từ khóa trong câu hỏi và nhanh chóng tìm thông tin bằng cách duyệt.

Dạng thứ 10. Notes/table/diagram completion (Hoàn thành các ghi chú/ biểu đồ/ bảng tóm tắt)

Trong hầu hết các trường hợp, những câu hỏi này sẽ cung cấp cho bạn các ghi chú, biểu đồ hoặc một bản tóm tắt trống. Sử dụng từ đồng nghĩa và trái nghĩa để tìm câu trả lời đúng. 

Nếu sau 60 phút mà bạn không tìm được đáp án, đừng bỏ trống, hãy khoanh tròn đáp án hoặc tìm từ có khả năng đúng nhất mà bạn đang nhầm lẫn. 

Bên cạnh việc siêng năng tự học dạng câu hỏi trong bài thi IELTS Reading, phương pháp học hay gia sư phù hợp là rất quan trọng để đạt điểm IELTS cao như mong muốn. Hiện tại, Aten – Nhà cung cấp khóa học trực tuyến hàng đầu Việt Nam – có rất nhiều khóa học IELTS dành cho bạn. Mỗi khóa học được xây dựng chi tiết, bài bản và có nội dung cụ thể hướng đến từng nhóm đối tượng. Đối với sinh viên, hãy tìm một khóa luyện thi ielts reading phù hợp.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ VÀ NHẬN ƯU ĐÃI HẤP DẪN HÔM NAY

Tặng #Voucher_4.000.000 cho 20 bạn may mắn
Tặng thẻ BẢO HÀNHtrọn đời học lại hoàn toàn miễn phí
Giảm thêm 10% khi đăng ký nhóm từ 3 học viên trở lên
Tặng khóa giao tiếp nâng cao 2 tháng với giáo viên nước ngoài