Đảo ngữ câu điều kiện cùng ví dụ và bài tập dễ hiểu

Đảo ngữ câu điều kiện là cách thay đổi trật tự từ trong câu để nhấn mạnh hoặc để đặt câu hỏi. Bài viết dưới đây, Aten English sẽ đưa ra một số mẫu đảo ngữ trong câu điều kiện và bài tập giúp bạn ôn tập nhé.

1. Đảo ngữ câu điều kiện

Đảo ngữ câu điều kiện là cách thay đổi trật tự từ trong câu để nhấn mạnh hoặc để đặt câu hỏi. Trong câu điều kiện, chủ ngữ và trợ động từ có thể đảo vị trí trong mệnh đề if hoặc mệnh đề chính.

Đảo ngữ trong câu điều kiện thường được sử dụng trong văn viết, văn học và lời nói trang trọng. Nó có thể được sử dụng để tạo ra một phong cách văn chương hoặc trang trọng hơn, để nhấn mạnh, bày tỏ sự ngạc nhiên hoặc hoài nghi hoặc để biến một câu nói thành một câu hỏi. Đảo ngược cũng có thể được sử dụng để tạo ra một câu ngắn gọn hoặc nhấn mạnh hơn.
Đảo ngược có thể đặc biệt hữu ích trong văn bản học thuật, nơi mà một phong cách trang trọng thường được yêu cầu. Đảo ngữ cũng có thể được sử dụng trong các bài phát biểu hoặc thuyết trình để nhấn mạnh hoặc để tạo một câu đáng nhớ hơn.
Có một số mẫu đảo ngữ câu điều kiện, bao gồm đảo ngữ chủ ngữ và trợ động từ trong mệnh đề if, mệnh đề chính hoặc cả hai mệnh đề.

Đảo ngược mệnh đề If

Trong câu điều kiện, chủ ngữ và trợ động từ có thể được đảo vị trí trong mệnh đề if để nhấn mạnh hoặc thể hiện sự ngạc nhiên hoặc hoài nghi.

Ví dụ:

 • Câu gốc: If you study hard, you will pass the test.

-> Đảo ngữ: Should you study hard, you will pass the test.

Trong ví dụ này, trật tự từ trong mệnh đề if đã được đảo ngược để nhấn mạnh điều kiện. Việc sử dụng “should” thay vì “if” cũng tăng thêm tính trang trọng cho câu.

 • Câu gốc: If they don’t arrive soon, we will start without them.

-> Đảo ngữ: If they do not arrive soon, will we start without them?

Trong ví dụ này, trật tự từ trong mệnh đề if đã được đảo ngược để tạo ra câu hỏi.

Hinh-anh-dao-ngu-cau-dieu-kien-cung-vi-du-va-bai-tap-de-hieu-1
Đảo ngữ câu điều kiện

Đảo ngược mệnh đề chính

Trong các câu điều kiện, chủ ngữ và trợ động từ cũng có thể được đảo ngược trong mệnh đề chính để tạo ra một phong cách trang trọng hoặc văn chương hơn.

Ví dụ:

 • Câu gốc: If I had more time, I would go to the gym.

-> Đảo ngữ: Had I more time, I would go to the gym.

Trong ví dụ này, trật tự từ trong mệnh đề chính đã được đảo ngược để trang trọng hơn. Đảo ngược này thường được sử dụng trong văn bản hoặc trong văn học.

 • Câu gốc: If we leave now, we will arrive on time.

-> Đảo ngữ: Were we to leave now, we would arrive on time.

Trong ví dụ này, trật tự từ trong mệnh đề chính đã được đảo ngược , việc sử dụng “were” thay vì “if” cũng tăng thêm tính trang trọng cho câu.

2. Đảo ngữ trong câu điều kiện loại hai và loại ba

Đảo ngữ cũng có thể được sử dụng trong câu điều kiện thứ hai và thứ ba để tạo hoàn cảnh khác. Để biết thêm chi tiết, hãy tham gia khóa học Tiếng Anh online của chúng tôi.

Ví dụ:

 • Câu gốc: If I had known, I would have helped.

-> Đảo ngữ: Had I known, I would have helped.

 • Câu gốc: If they had arrived earlier, we would have waited for them.

-> Đảo ngữ: Had they arrived earlier, we would have waited for them.

3. Đảo ngữ trong câu điều kiện hỗn hợp

Trong các câu điều kiện hỗn hợp, trong đó mệnh đề if ở thì quá khứ đơn và mệnh đề chính ở thì hiện tại hoàn thành hoặc quá khứ hoàn thành, đảo ngữ câu điều kiện cũng có thể được sử dụng.

Ví dụ:

 • Câu gốc: If I had studied harder, I would have passed the test.

-> Đảo ngữ: Had I studied harder, I would have passed the test.

 • Câu gốc: If she had gone to bed earlier, she would not be tired now.

-> Đảo ngữ: Had she gone to bed earlier, she would not be tired.

Hinh-anh-dao-ngu-cau-dieu-kien-cung-vi-du-va-bai-tap-de-hieu-2
Đảo ngữ trong câu điều kiện hỗn hợp

4. Bài tập luyện tập đảo ngữ câu điều kiện

Rewrite the following sentences using inversion:

 1. If you don’t water the plants, they will die.
 2. If she had listened to her parents, she wouldn’t be in trouble.
 3. If he goes to bed early, he will wake up feeling refreshed.
 4. If we don’t hurry, we will miss the train.
 5. If they don’t finish the project on time, they’ll lose the contract.
 6. If I had known the truth, I wouldn’t have made that mistake.
 7. If she doesn’t eat breakfast, she feels lightheaded.
 8. If you don’t wear sunscreen, you’ll get sunburned.
 9. If he doesn’t get enough sleep, he’ll be tired all day.
 10. If it rains, we won’t be able to have the picnic.
 11. If we don’t leave soon, we’ll be late for the movie.
 12. If you don’t pay the bill, the electricity will be cut off.
 13. If she had arrived earlier, she would have seen the sunset.
 14. If he had studied harder, he would have passed the exam.

Đáp án:

 1. Should you not water the plants, they will die.
 2. Had she listened to her parents, she wouldn’t be in trouble.
 3. Were he to go to bed early, he would wake up feeling refreshed.
 4. Should we not hurry, we will miss the train.
 5. Were they not to finish the project on time, they would lose the contract.
 6. Had I known the truth, wouldn’t have made that mistake.
 7. Should she not eat breakfast, she feels lightheaded.
 8. Should you not wear sunscreen, you’ll get sunburned.
 9. Should he not get enough sleep, he’ll be tired all day.
 10. Were it to rain, we wouldn’t be able to have the picnic.
 11. Should we not leave soon, we’ll be late for the movie.
 12. Should you not pay the bill, the electricity will be cut off.
 13. Had she arrived earlier, she would have seen the sunset.
 14. Had we left earlier, we wouldn’t have gotten stuck in traffic.

Tham khảo: Ôn tập Tiếng Anh 12 thi THPT quốc gia cùng các quy tắc ngữ pháp.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ VÀ NHẬN ƯU ĐÃI HẤP DẪN HÔM NAY

Tặng #Voucher_4.000.000 cho 20 bạn may mắn
Tặng thẻ BẢO HÀNHtrọn đời học lại hoàn toàn miễn phí
Giảm thêm 10% khi đăng ký nhóm từ 3 học viên trở lên
Tặng khóa giao tiếp nâng cao 2 tháng với giáo viên nước ngoài