Listening IELTS có mấy dạng liệu bạn đã biết chưa?

Đối với nhiều thí sinh, lắng nghe là một kỹ năng cứu mạng có thể nâng cao đáng kể điểm số chung của nhóm. Vì vậy, học nghe hiệu quả tại nhà sẽ giúp bạn tự tin “nghe đến đâu viết đến đó” trong thực chiến. Bài viết hôm nay sẽ cùng Aten English khám phá để trả lời cho câu hỏi Listening IELTS có mấy dạng? và tổng hợp các dạng bài Listening IELTS thường gặp nhất!

I. Listening IELTS có mấy dạng? – Dạng câu hỏi IELTS: trắc nghiệm 

1. Dạng câu hỏi trắc nghiệm 

Listening IELTS có mấy dạng đang là câu hỏi của đa số học sinh. Trong đó dạng trắc nghiệm là một trong những dạng bài nghe IELTS cơ bản và phổ biến nhất, có rất nhiều  bài viết về dạng câu hỏi này trong việc học tiếng Anh. quy trình trong IELTS Online. Dạng đề thi này, một câu hỏi  có 3 đáp án hoặc ở đầu câu có 3 cách để thí sinh nói hết câu. Thí sinh phải chọn một câu trả lời đúng – A, B hoặc C. 

listening-ielts-co-may-dang-lieu-ban-da-biet-chua-so-1
Trong đó dạng trắc nghiệm là một trong những dạng bài nghe IELTS cơ bản và phổ biến nhất, có rất nhiều  bài viết về dạng câu hỏi này trong việc học tiếng Anh.

Đôi khi, người dự thi được đưa cho một danh sách dài hơn các câu trả lời có thể  và được yêu cầu chọn nhiều câu trả lời. Trong trường hợp này, hãy đọc kỹ câu hỏi để kiểm tra xem có bao nhiêu câu trả lời được yêu cầu. 

2. Nhiệm vụ loại câu hỏi trắc nghiệm 

Loại câu hỏi trắc nghiệm Kiểm tra các kỹ năng khác nhau. Thí sinh có thể được yêu cầu hiểu chi tiết  nội dung của bài nghe. Tìm hiểu một số lưu ý sau để giúp bạn làm  tốt dạng bài  IELTS Listening này khi tự học ở nhà, cũng như trong phòng thi thực tế: 

Dạng bài IELTS Listening trắc nghiệm thường  xuất hiện trong Part 3 của đề thi. 

Không có gợi ý mạnh mẽ nào giúp bạn  chọn câu trả lời đúng  100%. Do đó, hãy  nghe  kỹ nội dung đoạn audio để tránh mắc bẫy và  chọn  đáp án đúng. 

Bài trắc nghiệm được coi là một trong những dạng khó nhất của bài nghe IELTS vì nó chứa nhiều độ khó nhất. Đọc kỹ các từ đồng nghĩa trong câu hỏi và câu trả lời, đồng thời nghe kỹ âm để tránh nhầm lẫn. 

II. Loại câu hỏi trong bài nghe IELTS: Correspondence 

1. Loại câu hỏi, định dạng Aptitude 

Listening IELTS có mấy dạng? thì Aptitude là một loại câu hỏi rất phổ biến trong bài nghe IELTS. Thí sinh phải trả lời danh sách các mục trong phần nghe với  các tùy chọn  đề thi. Các câu hỏi trong đề  được đánh số  1, 2, 3,… và đáp án được đánh số A, B, C,… sao cho phù hợp nhất. 

2. Chiến thuật làm bài Listening IELTS dạng câu hỏi tương ứng 

Dạng bài kiểm tra năng lực đánh giá chi tiết kỹ năng nghe và liệu người kiểm tra có  hiểu thông tin được đưa ra trong hội thoại về các chủ đề hàng ngày như  khách sạn, nhà hàng, v.v. 

listening-ielts-co-may-dang-lieu-ban-da-biet-chua-so-2
Chiến thuật làm bài Listening IELTS dạng câu hỏi tương ứng

Dạng bài kiểm tra nghe IELTS này cũng đánh giá khả năng theo dõi cuộc đối thoại giữa hai người của bạn. Hình thức kiểm tra năng khiếu cũng có thể được sử dụng để đánh giá khả năng của ứng viên trong việc nhận ra các mối quan hệ và kết nối giữa các sự kiện trong phần nghe. 

Lưu ý khi làm bài Matching dạng câu hỏi: Dạng câu hỏi Matching – IELTS Listening được coi là phần thi dễ khiến thí sinh lo lắng, mất tập trung và điểm số vì phải vừa nghe vừa nối đáp án. dây chính xác. 

Để thành thạo phần thi này và đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi thực chiến, các bạn nên luyện nghe và nối đáp án đúng bằng cách luyện tập ở nhà. 

III. Loại câu hỏi trong IELTS Listening: Plan, Map, Diagram Labeling 

1. Dạng câu hỏi, định dạng Plan, Map, Diagram Labeling 

Plan, Map, Diagram Labeling là một dạng câu hỏi rất phổ biến trong IELTS Listening. Những người tham gia được yêu cầu điền vào chỗ trống  trên một kế hoạch (ví dụ:  tòa nhà), bản đồ (ví dụ: quận) hoặc sơ đồ (ví dụ: thiết bị). Các câu trả lời thường được chọn từ  danh sách các câu hỏi trên giấy. 

2. Nhiệm vụ dạng câu hỏi Lập kế hoạch, bản đồ, sơ đồ đánh dấu nhiệm vụ 

Nhiệm vụ đánh dấu kế hoạch, bản đồ, sơ đồ đánh giá mức độ hiểu bài của thí sinh. Ví dụ: mô tả  một vị trí và thêm vị trí đó vào hình ảnh nổi bật. Điều này có thể bao gồm khả năng quan sát ngôn ngữ thể hiện các mối quan hệ và định hướng không gian (ví dụ: đi thẳng vào/qua cửa phía xa). 

Ghi chú kiểm tra: 

listening-ielts-co-may-dang-lieu-ban-da-biet-chua-so-3
Nhiệm vụ dạng câu hỏi Lập kế hoạch, bản đồ, sơ đồ đánh dấu nhiệm vụ

Trong một số trường hợp, các khu vực liên quan lộn xộn. 

Các dạng bài kiểm tra nghe IELTS Bạn phải  nghe cẩn thận để hiểu nội dung  một cách chính xác.

IV. Question Type in IELTS Listening: Form, Note, Table, Flowchart, Summary 

1. Question Form Type, Format Form, Note, Table, Flowchart, Summary 

Thí sinh phải đặt câu hỏi sau khi nghe và điền vào chỗ trống trên băng  ghi âm. Cụ thể như sau: Mẫu ghi những thông tin có thực, như tên của một người hoặc tổ chức; 

Định dạng ghi chú: Tóm tắt tất cả thông tin trong một bố cục xác định và hiển thị rõ ràng các lớp liên quan; 

Định dạng bảng: Tóm tắt thông tin liên quan đến  danh mục  biểu mẫu. Ví dụ: địa điểm, thời gian, giá cả, v.v. 

Lưu đồ: tóm tắt  quy trình theo các bước rõ ràng. Hướng của quá trình trong khuôn được chỉ định bởi một mũi tên. 

Thí sinh phải đọc kỹ hướng dẫn vì số lượng từ hoặc số mà họ phải sử dụng để điền vào chỗ trống là khác nhau. Ví dụ: giới hạn từ được đưa ra: HƠN HAI TỪ VÀ/HOẶC MỘT SỐ. Thí sinh sẽ bị trừ điểm nếu viết nhiều hơn số từ cho phép và thí sinh phải kiểm tra  giới hạn từ này cho mỗi bài làm. Các từ viết tắt không được kiểm tra. Các từ tách được tính là các từ đơn. 

2. Dạng câu hỏi Tasks Form, Note, Table, Flowchart, Summary Completion 

Đây là dạng câu hỏi rất phổ biến trong phần nghe IELTS. Các câu hỏi về Biểu mẫu, Ghi chú, Bảng, Lưu đồ và Tóm tắt tập trung vào các điểm chính mà người nghe sẽ ghi nhận một cách tự nhiên trong  tình huống như vậy. 

Kiểm tra ghi chép: 

Form, Note, Table, Flowchart, Summary complete thường xuất hiện trong IELTS Listening Part 1. 

Trong âm thanh, các nhân vật thường thay đổi ý định  (địa điểm/ngày/thời gian/giá, v.v.). Nhớ nghe kỹ và điền đáp án đúng nhất để tránh mắc bẫy nhé. 

Thông thường phải đưa ra một số hoặc một từ (số/chữ cái) làm câu trả lời. 

Xem thêm: Đề Reading IELTS 2022 có đáp án cực hay cho các bạn

V. IELTS Listening Loại câu hỏi: Hoàn thành câu 

1. Dạng câu hỏi Hoàn thành câu Định dạng  

Thí sinh được yêu cầu đọc một loạt các câu tóm tắt những thông tin quan trọng nhất từ ​​tất cả hoặc một phần của bài nghe. Sau đó, họ điền vào các khoảng trống trong mỗi câu bằng cách sử dụng thông tin từ bài nghe. Một giới hạn từ được đưa ra, ví dụ: “KHÔNG CÓ NHIỀU HƠN MỘT TỪ VÀ/HOẶC SỐ”. 

Thí sinh bị trừ điểm nếu viết nhiều hơn số từ cho trước. (Thí sinh phải kiểm tra cẩn thận giới hạn từ này  cho mỗi bài tập: giới hạn là MỘT, HAI hoặc BA từ). Các từ viết tắt không được kiểm tra. Các từ tách được tính là các từ đơn. 

2. Loại câu hỏi Hoàn thành câu Nhiệm vụ 

Loại câu hỏi Hoàn thành câu là khả năng xác định thông tin chính trong một đoạn nghe. Thí sinh phải hiểu các mối quan hệ chức năng như nguyên nhân và kết quả. 

Những lưu ý khi làm bài dạng này: 

Đọc kỹ câu hỏi và điền đúng số câu hỏi. Nếu bạn trả lời nhiều hơn những từ đã cho, bạn sẽ không được tính điểm cho câu hỏi này. Yêu cầu của  bài thi là “ONLY ONE WORD” ➡ chỉ được điền 1 từ. Chủ đề bắt buộc là “NOT MORE THAN HAI WORDS” ➡ Chỉ được nhập 2 từ. 

Việc xác định rõ ràng nội dung của các dạng câu hỏi này trong IELTS Listening sẽ giúp bạn  hiểu chính xác các câu và các phần của câu hỏi. 

Trên đây là những thông tin rất hữu ích và quan trọng về Listening IELTS có mấy dạng thường xuất hiện nhất trong bài thi thực tế. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kỳ thi và đạt điểm cao trong bài thi nghe tới. Nếu còn thắc mắc về các câu hỏi luyện thi IELTS Listening, hãy comment bên dưới bài viết để được giải đáp chi tiết hơn nhé!

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ VÀ NHẬN ƯU ĐÃI HẤP DẪN HÔM NAY

Tặng #Voucher_4.000.000 cho 20 bạn may mắn
Tặng thẻ BẢO HÀNHtrọn đời học lại hoàn toàn miễn phí
Giảm thêm 10% khi đăng ký nhóm từ 3 học viên trở lên
Tặng khóa giao tiếp nâng cao 2 tháng với giáo viên nước ngoài