Lưu ý True False Not given trong khi làm IELTS Reading

Một dạng câu hỏi phổ biến trong cả phần Đọc và Nghe là dạng “True, False, Not Given”. Những câu hỏi này yêu cầu người kiểm tra đánh giá cẩn thận các câu phát biểu và xác định sự liên kết của chúng với thông tin được trình bày trong đoạn văn hoặc bản ghi âm. Bài viết này Aten English sẽ cung cấp thông tin chi tiết và lưu ý True False Not given khi làm IELTS Reading giúp bạn cải thiện được band điểm.

1. Hiểu câu hỏi “True, False, Not Given” trong IELTS Reading

Mục tiêu chính của các câu hỏi “True, False, Not Given” là đánh giá khả năng hiểu và phân tích thông tin một cách chính xác của bạn. Những câu hỏi này yêu cầu bạn đánh giá các câu dựa trên sự liên kết của chúng với thông tin được trình bày trong đoạn văn hoặc bản ghi âm.

Trong phần này, chúng ta sẽ lưu ý True False Not given khi làm IELTS Reading. Các chiến lược chính bao gồm:

 • Hãy thận trọng với những phát biểu có thể đúng trong một số trường hợp nhưng không được áp dụng phổ biến.
 • Các câu sai thường chứa ngôn ngữ tuyệt đối (ví dụ: always, never) hiếm khi chính xác trong ngữ cảnh của thông tin được cung cấp.
 • Ngay cả khi một số khía cạnh của một tuyên bố là đúng, nhưng nếu có những chi tiết mâu thuẫn, thì tuyên bố đó nên được đánh dấu là Sai.
 • Câu Not Given đề cập đến thông tin không được giải quyết rõ ràng trong đoạn văn hoặc đoạn ghi âm. Việc phân biệt giữa câu trả lời không được cung cấp và không có thông tin là rất quan trọng để đảm bảo độ chính xác. Phân biệt giữa những câu trong đó thông tin thực sự không được cung cấp và những câu trong đó thông tin bị bỏ qua một cách có chủ ý.
Hinh-anh-luu-y-true-false-not-given-trong-khi-lam-ielts-reading-1
Hiểu câu hỏi “True, False, Not Given” trong IELTS Reading

2. Các chiến lược hiệu quả cho phần đọc IELTS

Kỹ thuật Skimming và Scanning

Đọc lướt cho phép bạn nhanh chóng nắm bắt ý chính và cấu trúc của đoạn văn. Quét liên quan đến việc tìm kiếm các từ khóa hoặc cụm từ cụ thể có liên quan đến các tuyên bố.

 • Đọc tiêu đề, tiêu đề phụ và câu chủ đề để hiểu tổng quát về đoạn văn.
 • Đọc lướt qua đoạn văn một cách nhanh chóng, chú ý đến các từ khóa hoặc các chi tiết liên quan liên quan đến các câu. Bạn có thể cải thiện kỹ năng này bằng cách chăm chỉ luyện thi IELTS Reading.

Chủ động đọc và chú thích

Chủ động trong việc đọc là điều cần thiết để hiểu thông tin trong đoạn văn một cách hiệu quả và liên kết thông tin đó với các câu phát biểu.

 • Phân tích văn bản một cách nghiêm túc, tìm kiếm thông tin hỗ trợ hoặc mâu thuẫn với các tuyên bố.
 • Sử dụng các kỹ thuật chú thích như gạch chân, highlight hoặc ghi chú bên lề để đánh dấu các chi tiết quan trọng có liên quan đến các đoạn văn.
Hinh-anh-luu-y-true-false-not-given-trong-khi-lam-ielts-reading-2
Các chiến lược hiệu quả cho phần đọc IELTS

Phân tích từ khóa và diễn giải

Xác định từ khóa và hiểu cách diễn giải là rất quan trọng để hiểu chính xác và trả lời thành công câu hỏi “True, False, Not Given”.

 • Chú ý đến các từ khóa hoặc cụm từ được sử dụng trong các câu và xác định vị trí tương đương hoặc từ đồng nghĩa của chúng trong đoạn văn.
 •  Nhận biết khi nào đoạn văn trình bày thông tin bằng cách sử dụng các từ hoặc cấu trúc câu khác nhau, yêu cầu bạn diễn giải ý nghĩa và liên hệ nó với các câu.
 • Lưu ý True False Not given hay điền Yes No Not given trong yêu cầu đề bài.

Hiểu theo ngữ cảnh

Xem xét bối cảnh mà thông tin được trình bày trong đoạn văn và nó liên quan như thế nào đến các câu. Phân tích quan điểm và ý định của tác giả sẽ giúp bạn xác định tính chính xác hoặc mâu thuẫn của các tuyên bố.
 • Xem xét giọng điệu và ý định của tác giả khi đánh giá tính hợp lệ của các tuyên bố.
 • Hiểu lập luận hoặc quan điểm chính được trình bày trong đoạn văn và đánh giá xem nó hỗ trợ hay mâu thuẫn với các tuyên bố.

3. Bài mẫu dạng True False Not given IELTS Reading

It’s common practice to rebrand medications and give them catchy street names that hint at their effects. The clinical names of medicines are disregarded in favor of promises of a larger bottom, shapely thighs, and a belly that will make your mother think you could be pregnant, from The Neighbors’ Shock to Chicken Thighs and My Mama Suspects. Tablets can be anything from common appetite suppressants to allergy medications that contain the steroid cortisone. Cortisone side effects are becoming a lucrative source of income for pill sellers. It has been shown to decrease metabolism, increase hunger, cause water retention, and cause the body to store more fat around the face and midsection.

Q1: The clinical name of the pills is promoted by the vendors in order to draw attention to the potential for weight gain.

 True
 False
 Not Given

Q2: Those selling the pills are making more money on them than other types of pills.

 True
 False
 Not Given

According to Dr. Salah Ibrahim, the head of the pharmacists’ union in Sudan, taking unapproved steroids without medical supervision might impair the heart, liver, kidneys, and thyroid. Cortisone, a hormone that occurs naturally in the body and aids in the regulation of essential bodily processes, is described by the speaker. But when a synthetic, intensified version—such as tablets or topical bleaching creams—enters the body, the brain signals the body to cease synthesis. The user’s primary organs may become dysfunctional if they abruptly cease using the drug.

Q3: Once a person quits taking the pills, the body’s cortisone production will eventually return to normal.

 True
 False
 Not Given

Tham khảo: Matching features IELTS Reading với chiến lược làm bài.

KHUYẾN MÃI HẤP DẪN

Giảm ngay 1.5 triệu khi đăng ký hôm nay
Giảm thêm 1 triệukhi đăng ký nhóm từ 2 học viên trở lên
Giảm thêm 10% khi đăng ký nhóm từ 3 học viên trở lên