Những từ hay phát âm sai trong Tiếng Anh nhất của người Việt

Bài viết dưới đây của Aten English sẽ trình bày toàn bộ những từ hay phát âm sai trong tiếng anh nhất mà người Việt hay mắc phải. Ngoài ra, nội dung bài viết còn giải thích các lỗi phát âm này và hướng dẫn cách đọc đúng. Nhờ đó, bạn có thể học cách phát âm chính xác. 

Những từ hay phát âm sai trong tiếng anh nên biết 

Dưới đây là những từ hay phát âm sai trong tiếng anh Aten tổng hợp gửi đến bạn. 

1. Vehicle /’vi: əkl/

Ở Việt Nam, Vehicle có nghĩa là phương tiện. Đây là một trong những từ thường bị phát âm sai nhất trong tiếng Anh và mọi người thường nhầm lẫn cách phát âm /h/ của từ này với “vơ hi cồ” và “vờ hai cồ”. Cách hiểu đúng của từ phương tiện là âm /h/ câm và không cần phát âm khi đọc.

nhung-tu-hay-phat-am-sai-trong-tieng-anh-nhat-cua-nguoi-viet-so-1
Dưới đây là những từ hay phát âm sai trong tiếng anh Aten tổng hợp gửi đến bạn.

2. Vegetable /’veʤtəbl/

Nghĩa tiếng Việt của từ Vegetable là thực vật, rau. Mặc dù từ Rau là một từ thông dụng và quen thuộc nhưng nhiều người vẫn phát âm sai. Mọi người thường đọc từ này là “ve get ta bo” thay vì ghép vần với cách phát âm chuẩn /g/. /’veʤtəbl/ là cách giải thích chính xác của từ Rau.

3. Comfortable /’kʌmftəbl/

Với từ Comfortable, có nghĩa là thoải mái, người ta thường đọc là “com fo ta bo” và đó là cách phát âm hoàn toàn sai. Vì từ Thoải mái nhấn mạnh trọng âm ở âm tiết đầu tiên nên hãy phát âm âm /f/ một cách cẩn thận, cách đọc chính xác nhất là /’kʌmftəbl/. 

4. Women /ˈwɪmɪn/

Những từ thường bị phát âm sai trong tiếng Anh bao gồm women, nghĩa là phụ nữ, thường bị nhầm lẫn với danh từ số ít Woman. Mọi người nghĩ rằng hai từ này được phát âm giống nhau và thường được đọc là /ˈwʊmən. Tuy nhiên, đây là cách giải thích không chính xác và cách giải thích chính xác cho nữ giới là cách phát âm /i/ của /o/, được phát âm là /ˈwɪmɪn/. 

5. Colleague /ˈkɒliːɡ/

College có nghĩa là đồng nghiệp, đồng nghiệp trong tiếng Việt. Một lỗi phổ biến khi phát âm từ này là mọi người phát âm sai vần /ae/ và đọc vần /g/ thành /ʤ/. Cách đọc đúng là /ˈkɒliːɡ/, trong đó /g/ được phát âm là /g/ và /ae/ /i/.

6. Meter /’mi:tə/

Meter có nghĩa là mét, mét là một trong những từ tiếng Anh hay bị phát âm sai nhất. Vì theo thói quen đọc là “Mét” trong tiếng Việt nên từ “Meter” trong tiếng Anh thường bị đọc nhầm thành “mét tờ”. Cách đọc đúng là /’mi:tə/ hoặc /’mi:dər/, trong đó chữ “e” đầu tiên được phát âm là /i:/. 

7. Pizza /’pi:tsə/

Hầu hết người Việt Nam có xu hướng gọi pizza là “pida”. Tuy nhiên, cách phát âm này không chính xác và không nên được sử dụng bởi người bản ngữ và khi nói chuyện trong các nhà hàng nước ngoài. Mặc dù từ này không có âm /t/ nhưng về mặt phát âm vẫn phải kết hợp âm /t/ với /s/ và đọc là /’pi:tsə/.

nhung-tu-hay-phat-am-sai-trong-tieng-anh-nhat-cua-nguoi-viet-so-2
Tuy nhiên, cách phát âm này không chính xác và không nên được sử dụng bởi người bản ngữ và khi nói chuyện trong các nhà hàng nước ngoài

8. Clothes /kloʊðz/

Trong từ Clothes, có nghĩa là quần áo, âm cuối /es/ thường bị nhầm lẫn với /is/. Cách phát âm chính xác của từ Quần áo sẽ là /kloʊðz/. Để phát âm chuẩn từ này, bạn chỉ cần đọc âm cuối là /ðz/. 

9. Recipe /ˈresəpi/

Nhiều người lần đầu tiên phát âm từ công thức bằng “ri sai” hoặc “ri cyp”. Cả hai cách phát âm đều sai hoàn toàn. Cách phát âm bình thường Công thức nên được chia thành ba âm tiết, trọng âm ở âm tiết đầu tiên và được đọc là /ˈresəpi/. 

10. Purpose /ˈpɜːpəs/

Purpose tiếng Việt, có nghĩa là mục đích, một trong những từ rất dễ phát âm sai trong tiếng Anh. Mọi người thường mắc lỗi phát âm âm cuối và phát âm sai thành /ˈpɜːpouz/. Cách phát âm đúng sẽ là /ˈpɜːpəs/. Một số từ có cách phát âm tương tự như giả định /səˈpoʊz/, vứt bỏ /dɪˈspoʊz/, văn xuôi /prəˈpoʊz/… 

11. Island /’ailənd/

Từ Island có nghĩa là hòn đảo và là một trong những từ bị phát âm sai nhiều nhất trong tiếng Anh. Hầu hết mọi người thấy từ có âm /s/ nên thường lầm tưởng rằng giọng đọc sẽ có âm /s/ khi phát âm từ này. Theo cách phiên âm của từ Island, chữ /s/ là một âm hòa âm, không cần đọc và từ này có cách phát âm đầy đủ là /’ailen/. 

12. Question /’kwestʃən/

Từ nghi vấn – Question là một từ khá phổ biến, nhưng vẫn là một trong những từ mà người Việt hay phát âm sai nhất. Cách phát âm đúng là /’kwestʃən/, trong đó /t/ được phát âm là /tʃ/.

13. Chocolate /ˈtʃɔːk lət/

Sô cô la là một trong những từ thường bị phát âm sai nhất trong tiếng Anh, mặc dù nó thường được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Từ chocolate trong tiếng Anh không được phát âm là “cho co let”, vần /ate/ được phát âm là “o” và từ “choco” được phát âm là “choc”. Cách phát âm hoàn hảo và chính xác của sôcôla sẽ là /ˈtʃɔːk lət/. 

14. Chef / ʃef/

Từ đầu bếp trong tiếng Anh sẽ là Chef, có nguồn gốc từ tiếng Pháp. Mọi người thường nhầm lẫn vần /ch/ của từ này với /ch/. Cách phát âm đúng là /ʃef/ và vần /ch/ nên được phát âm là “s”. .

15. Restaurant / ˈrestrɒnt/

Restaurant được coi là một từ khó phát âm trong tiếng Anh và tiếng Việt có nghĩa là nhà hàng. Thường thì mọi người có xu hướng phát âm từ này là /res-tɑu-rən/ và đó là cách phát âm hoàn toàn sai. Cách phát âm thông thường trong tiếng Anh Anh sẽ là ˈres.trɒnt/ và trong tiếng Anh Mỹ /ˈrestərɑːnt/. 

16. Exhibition /eksɪˈbɪʃn/

Người Việt Nam có xu hướng phát âm “éc–hi – bi-lum” trong từ triển lãm của tiếng Anh. Đây là một cách phát âm hoàn toàn không chính xác. Cách đọc tiêu chuẩn của phần giải thích sẽ là /eksɪˈbɪʃn/, trong đó /h/ không phát âm.

17. Time /taɪm/

Time là một danh từ tiếng Anh cơ bản có nghĩa là thời gian. Mặc dù hầu hết mọi người đều biết và hiểu nghĩa của từ thời gian, nhưng nhiều người lại phát âm sai từ này thành “tham” /θam/. Cách phát âm chính xác của từ này là /taɪm/ với nguyên âm đôi /aɪ/ và âm cuối là /m/. 

18. Schedule /ˈskedʒuːl/

Schedule trong tiếng Việt có nghĩa là danh sách, kế hoạch làm việc. Nó là một từ được coi là một trong những từ thường xuyên bị phát âm sai nhất trong tiếng Anh bởi có hai cách phát âm khác nhau khiến nhiều người dễ nhầm lẫn và phát âm sai /skedu:l/. Có hai cách phát âm đúng trong Anh Anh /’∫edju:l/ và trong tiếng Anh Mỹ /’∫edju:l/. 

19. Stomach /’stʌmək/

Belly nghĩa là bụng là một từ mà mọi người hay phát âm sai nhưng lại thường nghĩ mình đọc đúng. Một sai lầm mà mọi người mắc phải khi phát âm từ này là phát âm /ch/ thành “wait”. Magu được phát âm là /’stʌmək/, /ch/ được phát âm là /k/ và /a/ là /ə/. 

20. Pretty /’priti/

Xinh đẹp là một trong những từ tiếng Việt thường bị phát âm sai trong tiếng Anh, thường được đọc là “pé la ty”. /’priti/ là phiên âm chính xác của Pretty, trong đó /e/ được phát âm là /i/.

xem thêm: Bài mẫu Reading IELTS mới nhất Qúy 1 năm 2023

Lý do người Việt dễ phát âm sai các từ Tiếng Anh

Người việt khi gặp những từ hay phát âm sai trong tiếng anh thường đọc như tiếng việt nên xảy ra tình trạng phát âm sai rất nhiều. 

nhung-tu-hay-phat-am-sai-trong-tieng-anh-nhat-cua-nguoi-viet-so-3
Lý do người Việt dễ phát âm sai các từ Tiếng Anh

Cấu trúc âm tiết 

Người Việt thường viết tiếng Việt theo tiếng Anh nên mặc định từ “nice” có 4 âm tiết, nhưng cách phát âm đúng của từ này chỉ có 3 âm tiết. Những từ tiếng Anh dài khiến nhiều người nhầm lẫn trong cách phát âm, và họ có xu hướng ghi phiên âm tiếng Việt của từ tiếng Anh. 

Cách phát âm âm cuối 

Các từ tiếng Anh khi đọc đều phải được phát âm. Điều này đã gây khó khăn cho nhiều người mới học tiếng Anh, vì ở Việt Nam bạn không bắt buộc phải đọc âm cuối. Kết quả là người Việt thường quên âm cuối và người bản ngữ khó đọc và tiếp thu âm một cách chính xác và hoàn hảo. 

Giọng 

Các từ tiếng Anh có hai âm tiết trở lên phải được nhấn mạnh khi phát âm. Thông thường, người ta nhấn mạnh các từ ở các đoạn sắc hoặc nhấn mạnh theo cảm tính và thói quen, như trong tiếng Việt. 

Ngữ điệu trong câu 

Trong các câu tiếng Anh, việc thêm ngữ điệu làm cho câu văn hay và hấp dẫn hơn. Khi nói các câu tiếng Anh, mọi người nên ngắt nghỉ đúng cách và lên xuống giọng một cách hợp lý. Vì không có ngữ điệu trong tiếng Việt nên bạn phải luyện tập rất nhiều để biến ngữ điệu tiếng Anh thành thói quen. 

Trên đây là tổng hợp những từ hay phát âm sai trong tiếng anh mà người Việt hay mắc phải. Bạn nên cố gắng luyện tập thật nhiều để phát âm chuẩn và hoàn hảo. Nếu bạn muốn học phát âm tại trung tâm anh ngữ uy tín, hãy truy cập khóa học tiếng anh online của Aten để biết thêm thông tin nhé!

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ VÀ NHẬN ƯU ĐÃI HẤP DẪN HÔM NAY

Tặng #Voucher_4.000.000 cho 20 bạn may mắn
Tặng thẻ BẢO HÀNHtrọn đời học lại hoàn toàn miễn phí
Giảm thêm 10% khi đăng ký nhóm từ 3 học viên trở lên
Tặng khóa giao tiếp nâng cao 2 tháng với giáo viên nước ngoài