Rice là danh từ đếm được hay không đếm được?

Rice (gạo), lương thực chính của hàng tỷ người trên thế giới, là thành phần thiết yếu của nhiều nền văn hóa ẩm thực. Tuy nhiên, khi nói đến phân loại ngữ pháp của rice, thường có sự nhầm lẫn. Trong bài viết này, bạn hãy cùng Aten English tìm hiểu về danh từ đếm được và không đếm được trong tiếng Anh, từ đó xem xét rice là danh từ đếm được hay không đếm được, cung cấp thông tin chi tiết về cách sử dụng và tính đếm được của từ này nhé.

1. Danh từ đếm được và không đếm được trong tiếng Anh

Danh từ đếm được, là “một danh từ thường dùng để chỉ một vật đếm được và trong tiếng Anh có thể được sử dụng ở cả số ít và số nhiều và có thể đứng trước mạo từ không xác định a hoặc an hoặc by a number.”
Một danh từ không đếm được, hay danh từ chung, là “một danh từ thường đề cập đến một chất có thể phân chia vô thời hạn hoặc một khái niệm trừu tượng, và trong tiếng Anh không thể được sử dụng theo nghĩa như vậy với mạo từ không xác định hoặc ở số nhiều.”
Nói một cách đơn giản, danh từ đếm được đề cập đến người, địa điểm, sự vật và ý tưởng mà bạn có thể đếm được (1, 2, 3, 100, 987, 1000, v.v.) và danh từ không đếm được đề cập đến những thứ bạn không thể đếm được. Hãy khám phá kỹ hơn từng loại danh từ này để bạn có thể hiểu rõ hơn về sự khác biệt của chúng.

Danh từ đếm được

Trong hai loại, danh từ đếm được phổ biến hơn và tương đối dễ hiểu hơn. Một cách đơn giản để biết một danh từ có phải là danh từ đếm được hay không là tự hỏi bản thân xem người hoặc vật mà danh từ đề cập đến có thể đếm được không.
Ví dụ, hầu hết các danh từ chỉ người và địa điểm đều là danh từ đếm được. Danh từ đếm được có thể là danh từ số ít hoặc danh từ số nhiều. Danh từ đếm được có thể sử dụng mạo từ a hoặc an, và nên đặt trước danh từ đếm được một số.
Nhiều danh từ khác nhau chỉ người, địa điểm và đồ vật là danh từ đếm được:
  • Người: friend, strangers, boy, girls, hunter, children, assistant, boss.
  • Địa điểm: island, town, countries, continent, neighborhoods, basement, garages.
  • Đồ vật: bags, hat, computer, books, vehicle, artichokes, wheel, trophies.

Mặc dù thoạt nghe có vẻ lạ, nhưng một số danh từ trừu tượng cũng có thể là danh từ đếm được. Hãy tự hỏi bản thân xem có hợp lý không khi đặt các mạo từ a, an hoặc a number trước những danh từ này và bạn sẽ thấy rằng những danh từ này có thể là danh từ đếm được: idea, guesses, question, suggestion, alternatives, opportunities, dream, goals, problem.

Tham khảo: Advice là danh từ đếm được hay không đếm được?

Danh từ không đếm được

So với danh từ đếm được, danh từ không đếm được ít phổ biến hơn và thường khó phát hiện hơn. Một danh từ không đếm được dùng để chỉ một thứ không thể đếm được.

Không giống như các danh từ đếm được, hầu hết các danh từ không đếm được không thể sử dụng các mạo từ a hoặc an hoặc không thể đứng trước một số. Ngoài ra, hầu hết các danh từ không đếm được đều được coi là danh từ số ít và chúng thường không có dạng số nhiều.

Hầu hết các danh từ không đếm được là những danh từ trừu tượng đề cập đến những thứ như cảm xúc, phẩm chất và khái niệm:

  • Cảm xúc: sadness, happiness, rage, anger, confusion, loneliness, envy.
  • Phẩm chất: bravery, cruelty, kindness, agility, laziness, dedication, patience.
  • Khái niệm: cooperation, obscurity, art, entertainment, boredom, poverty, intelligence.

Đôi khi, danh từ cụ thể có thể là danh từ không đếm được. Nhìn vào từng từ này và suy nghĩ xem có hợp lý không khi đặt các mạo từ a hoặc an hoặc một số trước chúng: furniture, police, water, luggage, bread, baggage, air, milk, rain, snow, fog, smoke, wood, gold.

2. Mẹo phân biệt danh từ đếm được và không đếm được

Nó có vẻ hiển nhiên, nhưng mẹo lớn nhất sẽ giúp bạn quyết định xem một danh từ là danh từ đếm được hay danh từ không đếm được là xác định xem bất cứ điều gì mà danh từ đề cập đến có thể được đếm hay không.

Hinh-anh-rice-la-danh-tu-dem-duoc-hay-khong-dem-duoc-1
Mẹo phân biệt danh từ đếm được và không đếm được

Nếu nó có thể, nó là một danh từ đếm được. Nếu nó không thể, nó là một danh từ không đếm được. Bạn có thể đếm beans (đậu), vì vậy beans là danh từ đếm được. Bạn không thể đếm được greed (lòng tham), nên greed là danh từ không đếm được. Vậy còn rice là danh từ đếm được hay không đếm được?

3. Rice là danh từ đếm được hay không đếm được?

“Rice” là một danh từ không đếm được (uncountable noun) trong tiếng Anh. Nó không thể được đếm bằng các số lượng rời rạc như “one rice,” “two rices,” và không có dạng số nhiều “rices.” Thay vào đó, chúng ta sử dụng “rice” như một khái niệm tổng quát để chỉ loại gạo. Ví dụ:

  • I need to buy some rice from the store. (Tôi cần phải mua một ít gạo từ cửa hàng.)
  • Rice is a staple food in many cultures. (Gạo là một loại thực phẩm cơ bản trong nhiều nền văn hóa.)
  • Can you cook the rice for dinner? (Bạn có thể nấu gạo cho bữa tối không?)

Vì “rice” là danh từ không đếm được, ta không sử dụng các từ đếm như “a,” “an,” “one,” “two,”… và động từ số ít khi nó là chủ ngữ trong câu. Ví dụ: “Rice is a common ingredient in Asian cuisine” (Gạo là một thành phần phổ biến trong ẩm thực châu Á).

Hinh-anh-rice-la-danh-tu-dem-duoc-hay-khong-dem-duoc-2
Rice là danh từ đếm được hay không đếm được?

Hy vọng qua bài viết này bạn học có thể hiểu được danh từ đếm được và không đếm được trong tiếng Anh, giải thích được rice là danh từ đếm được hay không đếm được mà không cần đắn đo suy nghĩ. Để được hướng dẫn chi tiết, hãy tham gia khóa học tiếng Anh online cùng chúng tôi nhé!

KHUYẾN MÃI HẤP DẪN

Giảm ngay 1.5 triệu khi đăng ký hôm nay
Giảm thêm 1 triệukhi đăng ký nhóm từ 2 học viên trở lên
Giảm thêm 10% khi đăng ký nhóm từ 3 học viên trở lên