Sau would like là Ving hay to V bạn có biết

Trong tiếng Anh, khi muốn diễn đạt mong muốn hoặc ý muốn cá nhân, chúng ta thường sử dụng cấu trúc “would like”. Tuy nhiên, khi sử dụng “would like”, chúng ta thường gặp phải câu hỏi: Liệu sau would like là Ving hay to V? Trong bài viết này, bạn hãy cùng Aten English khám phá và làm rõ về việc sử dụng cụm từ “would like” nhé.

1. Cách sử dụng “would like”

“Would like” là một cấu trúc phổ biến trong tiếng Anh, được sử dụng để diễn đạt mong muốn hoặc ý muốn cá nhân. Nó thường được sử dụng khi chúng ta muốn yêu cầu, đề nghị hoặc diễn tả sở thích của mình.

Bày tỏ mong muốn

Cấu trúc “Would like to V” cho phép các cá nhân bày tỏ mong muốn và sở thích của họ, cho biết họ muốn làm gì hoặc trải nghiệm điều gì. Đó là một cách lịch sự và tôn trọng để truyền đạt mong muốn.

Ví dụ:

 • “I would like to travel to Japan next year.”
 • “She would like to learn to play the guitar.”
 • “We would like to visit the art museum this weekend.”

Đưa ra yêu cầu hoặc đề nghị giúp đỡ

Cấu trúc “Would like to V” cũng hữu ích khi yêu cầu hoặc đề nghị giúp đỡ một cách lịch sự. Nó thể hiện sự sẵn sàng giúp đỡ hoặc cởi mở để nhận được sự giúp đỡ.

Ví dụ:

 • “I would like to ask for your assistance.”
 • “Would you like to help me with this project?”
 • “We would like to request a meeting with you.”
Hinh-anh-sau-would-like-la-ving-hay-to-v-ban-co-biet-1
Cách sử dụng “would like”

Lời mời

Khi đưa ra lời mời, cấu trúc “Would like to V” được sử dụng để diễn đạt một ý tưởng hoặc đề xuất một kế hoạch.

Ví dụ:

 • “Would you like to go for a walk with me?”
 • “I would like to offer you a cup of tea.”
 • “We would like to invite you to our party.”

Cụm từ “would like” là một công cụ có giá trị để thể hiện mong muốn, ý định và sở thích một cách lịch sự và tôn trọng. Cho dù được sử dụng cho nguyện vọng cá nhân, yêu cầu hỗ trợ, đưa ra lời mời hay đưa ra yêu cầu lịch sự, việc nắm vững cấu trúc này có thể nâng cao kỹ năng giao tiếp  của bạn và thúc đẩy các tương tác tích cực. Vậy sau would like là Ving hay to V?

2. Sau would like là Ving hay to V?

Cấu trúc “would to + verb” thường được sử dụng để diễn đạt mong muốn hoặc ý định thực hiện một hành động một cách lịch sự hoặc trang trọng.

Subject + would like to + base form of the verb.

Ví dụ:

 • “I would like to go for a walk.”
 • “She would like to eat sushi for dinner.”
 • “We would like to see the new movie at the theater.”

Trong những ví dụ này, bạn đã nắm chắc được câu trả lời cho thắc mắc sau would like là Ving hay to V. Cấu trúc “would like to + verb” được sử dụng để diễn đạt một cách lịch sự mong muốn hoặc ý định thực hiện một hành động cụ thể. Dạng nguyên thể của động từ theo sau “to” và biểu thị hành động đang được mong muốn hoặc dự định.

Hinh-anh-sau-would-like-la-ving-hay-to-v-ban-co-biet-2
Sau would like là Ving hay to V?

Tham khảo: 1000 tính từ tiếng Anh thông dụng sử dụng hằng ngày.

3. Bài tập sử dụng cụm từ “would like”

Bài tập 1: Sắp xếp các từ sau để tạo thành câu hoàn chỉnh sử dụng “would like”:

 1. coffee / I / would / a / cup / of
 2. to / the / movie / see / they / would / new
 3. help / you / like / I / would / some / with
 4. to / like / join / us / would / you / dinner / for
 5. she / like / would / learn / to / play / the / guitar
 6. to / like / I / the / park / visit / would.
 7. some / would / like / I / help / with / moving.
 8. like / would / a / sandwich / I / turkey.
 9. you / to / like / I / would / a / cup / of / tea.
 10. to / the / concert / go / would / they / like.
 11. love / would / to / try / new / I / a / restaurant.
 12. you / like / to / dance / would / with / me?

Bài tập 2: Đặt câu hỏi cho các thông tin được cho sử dụng “would like”:

Ví dụ: Statement: They want to go to the beach.

Question: What would they like to do?

 1. Statement: He prefers tea over coffee. Question: What __________?
 2. Statement: We’d love to try the new restaurant in town. Question: __________?
 3. Statement: She desires to study abroad next year. Question: __________?
 4. Statement: They have a strong interest in learning a new language. Question: __________?
 5. Statement: He wishes to buy a new car. Question: __________?
 6. Statement: They enjoy playing tennis. Question: What __________?
 7. Statement: She prefers the blue dress over the red one. Question: Which dress __________?
 8. Statement: We have a desire to travel the world. Question: Where __________?
 9. Statement: He has an interest in learning to play the piano. Question: What __________?
 10. Statement: They enjoy hiking in the mountains. Question: What __________?
 11. Statement: She prefers the window seat on the plane. Question: Where __________?
 12. Statement: We have a desire to try new cuisines. Question: What __________?
 13. Statement: He has an interest in learning to speak French. Question: What __________?

Đáp án tham khảo:

Bài tập 1:

 1. I would like a cup of coffee.
 2. They would like to see the new movie.
 3. I would like some help with it.
 4. Would you like to join us for dinner?
 5. She would like to learn to play the guitar.
 6. I would like to visit the park.
 7. I would like some help with moving.
 8. I would like a turkey sandwich.
 9. I would like a cup of tea.
 10. They would like to go to the concert.
 11. I would love to try a new restaurant.
 12. Would you like to dance with me?

Bài tập 2:

 1. What does he prefer?
 2. What would they love to do?
 3. What does she desire to do next year?
 4. What do they have a strong interest in?
 5. What does he wish to buy?
 6. What sports would they like to play?
 7. Which dress would she like?
 8. Where would we like to travel?
 9. What instrument would he like to learn to play?
 10. What outdoor activity would they like to do?
 11. Where would she like to sit?
 12. What types of cuisines would we like to try?
 13. What language would he like to learn?

Để được hướng dẫn chi tiết về đáp án, hãy tham gia khóa học tiếng Anh online cùng chúng tôi nhé!

KHUYẾN MÃI HẤP DẪN

Giảm ngay 1.5 triệu khi đăng ký hôm nay
Giảm thêm 1 triệukhi đăng ký nhóm từ 2 học viên trở lên
Giảm thêm 10% khi đăng ký nhóm từ 3 học viên trở lên