Tiếng anh doanh nghiệp ngành xuất nhập khẩu quan trọng không?

Xuất nhập khẩu ở Việt Nam ngày càng mở rộng và phát triển. Thật đáng tiếc nếu bạn không có vốn từ vựng tiếng anh doanh nghiệp ngành xuất nhập khẩu để chinh phục ngành nghề đầy triển vọng này. Hôm nay, Aten English gửi đến bạn thông tin chi tiết về tiếng anh doanh nghiệp ngành xuất nhập khẩu! 

Tầm Quan Trọng Của tiếng anh doanh nghiệp ngành xuất nhập khẩu

Chuyên ngành xuất nhập khẩu tiếng Anh là gì? Xuất nhập khẩu được coi là ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước, là thước đo “sức khỏe” của nền kinh tế quốc dân. Xuất nhập khẩu được đặc trưng bởi việc thực hiện các giao dịch quốc tế giữa các quốc gia này với các quốc gia khác, do đó, kiến ​​​​thức về ngôn ngữ tiếng Anh, không chỉ là giao tiếp chung, mà còn là kiến ​​​​thức đặc biệt về ngôn ngữ tiếng Anh, là cần thiết để trao đổi hàng hóa. 

tieng-anh-doanh-nghiep-nganh-xuat-nhap-khau-quan-trong-so-1
Tầm Quan Trọng Của tiếng anh doanh nghiệp

Đối với những người liên quan, tiếng anh doanh nghiệp ngành xuất nhập khẩu là phương tiện trao đổi và giao dịch kinh doanh. Rủi ro tài chính, bao gồm tranh chấp hợp đồng, là không thể tránh khỏi do sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa và luật pháp. 

Nếu bạn không hiểu tiếng Anh, đặc biệt là tiếng Anh chuyên nghiệp, bạn sẽ gặp rủi ro và dễ bị những kẻ xấu trong kinh doanh lợi dụng để lợi dụng các điều khoản hợp đồng và đưa ra những quyết định bất lợi tại các cơ quan tài phán như tòa án hoặc trọng tài thương mại. 

Ngoài ra, nếu bạn biết tiếng Anh chuyên ngành xuất nhập khẩu, bạn sẽ có lợi khi tiếp thu kiến ​​thức chuyên môn từ nước ngoài, bạn sẽ có cơ hội làm việc ở vị trí uy tín trong các công ty nước ngoài và thăng tiến trong sự nghiệp. 

Xuất nhập khẩu Tiếng Anh không chỉ có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến những người làm trong lĩnh vực này mà sự phát triển của ngành xuất nhập khẩu còn kéo theo sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế – xã hội quốc gia. 

Nói tóm lại, đối với các chuyên ngành khác, tiếng Anh là một công cụ mang lại lợi thế cho bạn. Nhưng với lĩnh vực xuất nhập khẩu thì bạn phải thành thạo tiếng Anh đặc biệt. 

Từ vựng tiếng anh doanh nghiệp ngành xuất nhập khẩu

Từ vựng tiếng anh doanh nghiệp ngành xuất nhập khẩu rất phức tạp vì chứa nhiều thuật ngữ, hợp đồng và giao dịch tài chính. Ngoài ra, còn có các hiệp định thương mại, chữ viết tắt khá khó phát hiện. Dưới đây là các từ theo thứ tự bảng chữ cái mà bạn có thể lưu giữ như một cuốn từ điển tiếng Anh xuất nhập khẩu cơ bản.

Additional premium /əˈdɪʃənl ˈpriːmiəm/: dịch là Phí bảo hiểm phụ, phí bảo hiểm bổ sung

Air freight /eə freɪt/: dịch là Cước hàng không

Actual wages /ˈækʧʊəl ˈweɪʤɪz/: dịch là Tiền lương thực tế

Bill of lading /bɪl ɒv ˈleɪdɪŋ/: dịch là Vận đơn

tieng-anh-doanh-nghiep-nganh-xuat-nhap-khau-quan-trong-so-2
Từ vựng tiếng anh

Brokerage /ˈbrəʊkərɪʤ/: dịch là Hoạt động môi giới

Bonded warehouse /ˈbɒndɪd ˈweəhaʊs/: dịch là Kho ngoại quan

Cargo deadweight tonnage / ˈkɑːgəʊ ˈtʌnɪʤ/: dịch là Cước chuyên chở hàng hóa

Certificate of indebtedness /səˈtɪfɪkɪt ɒv ɪnˈdɛtɪdnɪs/: dịch là Giấy chứng nhận thiếu nợ

Certificate of origin /səˈtɪfɪkɪt ɒv ˈɒrɪʤɪn/: dịch là Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa

Customs declaration form /ˈkʌstəmz ˌdɛkləˈreɪʃən fɔːm/: dịch là Tờ khai hải quan

Convertible debenture /kənˈvɜːtəbl dɪˈbɛnʧə/: dịch là Trái khoán có thể đổi thành vàng hoặc thành dola

Debit advice /ˈdɛbɪt ədˈvaɪs/(n): dịch là Giấy báo nợ

Debenture holder /dɪˈbɛnʧə ˈhəʊldə/(n): dịch là Người giữ trái khoán

Delivery /dɪˈlɪvəri/(n): dịch là Sự vận chuyển hàng

Export /ˈɛkspɔːt / (n/v): dịch là Xuất khẩu

Entrusted export/import /ɪnˈtrʌstɪd ˈɛkspɔːt/ˈɪmpɔːt/ (n): dịch là Xuất khẩu ủy thác( dịch vụ)

Export/import process /ˈɛkspɔːt/ˈɪmpɔːt ˈprəʊsɛs/ (n): dịch là Quy trình xuất nhập khẩu

Export/import procedures /ˈɛkspɔːt/ˈɪmpɔːt prəˈsiːʤəz/ (n): dịch là Thủ tục xuất nhập khẩu

Export/import policy /ˈɛkspɔːt/ˈɪmpɔːt ˈpɒlɪsi / (n): dịch là Chính sách xuất/nhập khẩu

Export/import license /ˈɛkspɔːt/ˈɪmpɔːt ˈlaɪsəns/ (n): dịch là Giấy phép xuất/nhập khẩu

Nâng tầm với chứng từ tiếng anh xuất nhập khẩu chuyên biệt 

Bạn đang tìm sách tiếng Anh chuyên ngành xuất nhập khẩu chuyên biệt để nâng cao trình độ chuyên môn và ngoại ngữ? Nếu trên mạng có quá nhiều tài liệu khiến bạn băn khoăn không biết học xuất nhập khẩu theo tài liệu nào thì đây là 6 giáo trình tiếng anh xuất nhập khẩu hay nhất. Hãy cùng Aten khám phá ngay nào! 

Tiếng Anh Chuyên Nghiệp Cho Sinh Viên Logistics 

Giáo trình Tiếng Anh Chuyên Nghiệp Cho Sinh Viên Logistics được biên soạn dành cho  sinh viên nhưng nội dung vẫn hoàn toàn phù hợp với người đi làm. Nội dung chính của bộ sách là kiến ​​thức về các điều kiện và luật  xuất nhập khẩu đặc biệt. Hoàn thành khóa học này sẽ giúp bạn cải thiện cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh, đặc biệt là kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong môi trường làm việc chuyên nghiệp.

tieng-anh-doanh-nghiep-nganh-xuat-nhap-khau-quan-trong-so-3
Tiếng Anh Chuyên Nghiệp Cho Sinh Viên Logistics

Nội dung Giáo trình Xuất Nhập Khẩu gồm 10 bài học xoay quanh toàn bộ kiến ​​thức về nghiệp vụ Xuất Nhập Khẩu. Mỗi bài học tập trung vào tất cả các từ vựng tiếng Anh đặc biệt, các mẫu hội thoại, v.v. trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. 

Ưu điểm của bộ sách xuất nhập khẩu này  là mọi thông tin đều uy tín và chính thống, tuy nhiên nội dung  sách có thể hơi khó  nếu kiến ​​thức tiếng Anh cơ bản  yếu. Vì vậy, trước khi học sách giáo khoa tiếng Anh, hãy cải thiện trình độ tiếng Anh cơ bản của bạn. 

The Oxford English Dictionary of Logistics của Giáo sư Marion Grussendorf 

Giáo trình tiếng Anh Oxford dành cho các nhà xuất nhập khẩu trong Chương trình tăng tốc nhân sự của Đại học Oxford. Bộ Tài Liệu Nghiệp Vụ Xuất Nhập Khẩu chứa đầy đủ kiến ​​thức về xuất nhập khẩu, phù hợp cho những bạn muốn học nhanh tiếng anh chuyên ngành xuất nhập khẩu. Sau khi hoàn thành khóa học  này, chắc chắn khả năng giao tiếp tiếng Anh  của bạn sẽ được cải thiện đáng kể. 

Cuốn sách tiếng anh xuất nhập khẩu này bao gồm 8 chương đề cập đến các khía cạnh khác nhau của tiếng anh xuất nhập khẩu. Toàn bộ nội dung của sách được sắp xếp theo  bố cục và lộ trình rõ ràng để học sinh dễ dàng theo dõi. Mỗi bài bao gồm phần khởi động, bài tập  đọc, nghe, từ vựng và giao tiếp theo ngữ cảnh.

Tài liệu Logistics Glossary – Tiếng Anh giao tiếp chuyên ngành xuất nhập khẩu 

Logistics Glossary là một trong những cuốn sách được chia sẻ nhiều nhất trên các diễn đàn chia sẻ sách về xuất nhập khẩu và chuỗi cung ứng trong thời gian gần đây. 

Cuốn sách được viết bởi tác giả người Mỹ Kate Vitasek, từ điển được  sử dụng làm tài liệu tham khảo bởi Hội đồng Chuyên gia Quản lý Chuỗi Cung ứng (CSCMP). 

Ưu điểm của cuốn sách này là có  bản song ngữ Anh-Việt. Do đó, cuốn sách phù hợp cho những người muốn học ở bất kỳ trình độ nào. Các biên tập viên Việt Nam của cuốn sách này  có kiến ​​thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực hậu cần và chuỗi cung ứng, vì vậy họ phải đảm bảo rằng cuốn sách được dịch một cách chính xác. 

Từ điển này có cấu trúc như một từ điển logistic, từ ngữ có cả tiếng Anh và tiếng Việt. Các thuật ngữ trong cuốn sách này tập trung vào logistics và chuỗi cung ứng. 

Xem thêm: Mẫu câu giao tiếp tiếng Anh trong công ty liệu bạn đã biết

Giáo trình Tiếng Anh Xuất nhập khẩu Export-Import Theory Practices and Procedures 

Giáo trình chuyên ngành xuất nhập khẩu  này  phân tích kỹ lưỡng và sâu sắc các lý thuyết về thương mại quốc tế cùng với các khái niệm, mục tiêu và quy trình của nó. , thủ tục, quy định  đối với công ty xuất nhập khẩu. Ngoài ra, bạn  có thể tìm hiểu và tích hợp  thông tin hiện tại  và có liên quan để tiếp tục nghiên cứu  lĩnh vực này. 

Export-Import Papers Đối tượng Thực hành và Thủ tục Lý thuyết Xuất nhập khẩu hướng đến đối tượng là các nhà nghiên cứu, chuyên gia thương mại quốc tế, sinh viên và người lao động làm việc trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. 

Bảy tập, 20 chương và 676 trang Lý thuyết Xuất nhập khẩu Thực hành và Thủ tục cung cấp cho sinh viên nhiều thông tin với đầy đủ tài liệu tham khảo, các trường hợp thương mại quốc tế và quan điểm về các chủ đề khác nhau. Các chủ đề trong sách giáo khoa. Tài liệu này thậm chí còn cung cấp hệ thống  câu hỏi ôn tập dành cho những ai muốn tự học hoặc nghiên cứu. 

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có thể sử dụng giáo trình tiếng anh xuất nhập khẩu như một tài liệu tham khảo chất lượng cho các hợp đồng ngoại thương. 

Trên đây là những thông tin chi tiết về tiếng anh doanh nghiệp ngành xuất nhập khẩu đáng xem nhất. Nếu bạn vẫn đang loay hoay nhớ từ vựng tiếng Anh đặc biệt và cách sử dụng, hãy học tiếng Anh chỉ với 30 phút mỗi ngày hãy đăng kí ngay khóa học tiếng anh cho doanh nghiệp dưới đây!

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ VÀ NHẬN ƯU ĐÃI HẤP DẪN HÔM NAY

Tặng #Voucher_4.000.000 cho 20 bạn may mắn
Tặng thẻ BẢO HÀNHtrọn đời học lại hoàn toàn miễn phí
Giảm thêm 10% khi đăng ký nhóm từ 3 học viên trở lên
Tặng khóa giao tiếp nâng cao 2 tháng với giáo viên nước ngoài