Tính từ sở hữu trong Tiếng Anh- Định nghĩa và cách sử dụng

Trong tiếng Anh, tính từ sở hữu được sử dụng để chỉ quyền sở hữu hoặc sở hữu một danh từ. Chúng giúp chúng ta xác định ai sở hữu hoặc sở hữu một thứ gì đó. Trong bài đăng này, bạn hãy cùng Aten English khám phá các khía cạnh khác nhau của tính từ sở hữu trong tiếng Anh, bao gồm định nghĩa, cách sử dụng và ví dụ của chúng.

1. Định nghĩa tính từ sở hữu

Tính từ sở hữu là những từ được sử dụng để mô tả quyền sở hữu hoặc quyền sở hữu của một danh từ hoặc đại từ. Chúng được đặt trước danh từ hoặc đại từ mà chúng sửa đổi và được sử dụng để chỉ ra rằng ai đó hoặc thứ gì đó sở hữu hoặc sở hữu danh từ đó.

Ví dụ:

 • My cat is sleeping.
 • Your book is on the shelf.
 • His car is parked outside.
 • Her dress is beautiful.
 • Its color is red.
 • Our house is big.
 • Their dog is friendly.
Hinh-anh-tinh-tu-so-huu-trong-tieng-anh-dinh-nghia-va-cach-su-dung-1
Định nghĩa tính từ sở hữu

Các tính từ sở hữu phổ biến nhất trong tiếng Anh là “my,” “your,” “his,” “her,” “its,” “our,” và “their.”

 • My: My được dùng để chỉ danh từ hoặc đại từ thuộc về người nói. Ví dụ: “My car is parked outside.”
 • Your: Your được sử dụng để chỉ ra rằng danh từ hoặc đại từ thuộc về người được nói đến. Ví dụ: ” Is this your book?”
 • His: His được sử dụng để chỉ ra rằng danh từ hoặc đại từ thuộc về một người hoặc vật nam. Ví dụ: “His house is on the corner.”
 • Her: Her được sử dụng để chỉ ra rằng danh từ hoặc đại từ thuộc về một người hoặc vật nữ. Ví dụ: “Her phone is ringing.”
 • Its:Its được sử dụng để chỉ ra rằng danh từ hoặc đại từ thuộc về một vật hoặc động vật. Ví dụ: “The dog wagged its tail.”
 • Our: Our được sử dụng để chỉ ra rằng danh từ hoặc đại từ thuộc về một nhóm người bao gồm người nói. Ví dụ: “Our team won the game.”
 • Their: ược sử dụng để chỉ ra rằng danh từ hoặc đại từ thuộc về một nhóm người không bao gồm người nói. Ví dụ: “Their house is across the street.”

Tham khảo: Ôn tập Tiếng Anh 12 thi THPT quốc gia cùng các quy tắc ngữ pháp.

2. Cách sử dụng tính từ sở hữu

Tính từ sở hữu được sử dụng để thể hiện quyền sở hữu hoặc sở hữu một danh từ. Chúng có thể được sử dụng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau, chẳng hạn như mô tả đồ đạc cá nhân, mối quan hệ gia đình và quyền sở hữu doanh nghiệp.

Ví dụ:

 • This is my car. (đồ dùng cá nhân)
 • Your sister is coming over. (quan hệ gia đinh)
 • His company is doing well. (sở hữu của doanh nghiệp)

Tính từ sở hữu cũng có thể được sử dụng để mô tả những ý tưởng trừu tượng, chẳng hạn như cảm xúc và ý kiến. Ví dụ:

 • Our happiness is important. (cảm xúc)
 • Their opinions differ from ours. (quan điểm)

Tính từ sở hữu cũng thường được sử dụng để mô tả các bộ phận cơ thể và các thuộc tính vật lý khác.

Ví dụ:

 • Her hair is long and curly. (thuộc tính vật lý)
 • His eyes are blue. (thuộc tính vật lý)

Tính từ sở hữu trong Tiếng Anh cũng có thể được sử dụng để mô tả thời gian và khoảng thời gian.

Ví dụ:

 • Its time has come. (thời gian)
 • Our vacation was amazing. (thời kì)

3. Những sai lầm phổ biến với tính từ sở hữu trong Tiếng Anh

 • Sử dụng dấu nháy đơn với tính từ sở hữu: Tính từ sở hữu không yêu cầu dấu nháy đơn. Ví dụ: nó phải là “its color” chứ không phải “it’s color.”.
 • Sử dụng “his” cho cả danh từ giống đực và giống cái: “His” được dùng để chỉ sự sở hữu cho danh từ giống đực, trong khi “her” được dùng cho danh từ giống cái. Dùng “his” cho cả danh từ giống đực và giống cái là không chính xác. Ví dụ, nên là “Her book is on the shelf” chứ không phải “His book is on the shelf” khi đề cập đến một người phụ nữ.
 • Sử dụng tính từ sở hữu để mô tả các mối quan hệ không sở hữu: Tính từ sở hữu chỉ nên được sử dụng để biểu thị sự sở hữu hoặc quyền sở hữu. Ví dụ, nói “My friend is going over” bằng tính từ sở hữu là không chính xác khi bạn muốn nói rằng bạn của bạn không phải là vật sở hữu của bạn.
 • Sử dụng sai tính từ sở hữu trong Tiếng Anh: Điều cần thiết là sử dụng tính từ sở hữu đúng dựa trên chủ sở hữu của danh từ hoặc đại từ. Ví dụ: nên là “Your brother is tall” nếu bạn đang nói đến người mà bạn đang nói chuyện, không phải “My brother is tall”.
Hinh-anh-tinh-tu-so-huu-trong-tieng-anh-dinh-nghia-va-cach-su-dung-2
Những sai lầm phổ biến với tính từ sở hữu trong Tiếng Anh

Tính từ sở hữu đóng một vai trò quan trọng trong ngữ pháp tiếng Anh, vì chúng giúp chúng ta chỉ ra quyền sở hữu hoặc sở hữu của một danh từ hoặc đại từ. Chúng được sử dụng để mô tả đồ đạc cá nhân, mối quan hệ gia đình, quyền sở hữu doanh nghiệp, ý tưởng trừu tượng, thuộc tính vật lý và khoảng thời gian. Hiểu cách sử dụng tính từ sở hữu một cách chính xác có thể giúp tăng cường sự rõ ràng và tác động của bài viết và nói bằng tiếng Anh của bạn. Bằng cách làm theo các hướng dẫn được nêu trong bài đăng này, bạn sẽ có thể sử dụng tính từ sở hữu một cách hiệu quả và tự tin trong giao tiếp của mình. Để được biết thêm chi tiết, hãy tham gia khóa học Tiếng Anh online cùng chúng tôi!

 

KHUYẾN MÃI HẤP DẪN

Giảm ngay 1.5 triệu khi đăng ký hôm nay
Giảm thêm 1 triệukhi đăng ký nhóm từ 2 học viên trở lên
Giảm thêm 10% khi đăng ký nhóm từ 3 học viên trở lên