Tổng hợp các công thức Tiếng Anh 12 thi THPT Quốc gia cơ bản nhất

Việc tổng hợp được tất cả các công thức Tiếng Anh 12 thi THPT Quốc gia sẽ giúp bạn dễ dàng định hướng được lộ trình luyện thi tiếng anh của mình. Vậy, có bao nhiêu dạng công thức bạn cần quan tâm khi luyện thi tiếng anh. Hãy cùng Aten English tham khảo ngay bài viết sau đây nhé!

tong-hop-cac-cong-thuc-tieng-anh-12-thi-thpt-quoc-gia-co-ban-nhat-so-1
Tổng hợp các công thức Tiếng Anh 12 thi THPT Quốc gia cơ bản nhất

Các thì trong tiếng anh 

Thì (tense) trong tiếng Anh là thuật ngữ dùng để xác định thời gian đã xảy ra, đang xảy ra hoặc dự kiến sẽ xảy ra một sự việc, hiện tượng, hành động,… nào đó. 

Thì đi liền với chủ ngữ và động từ dùng để chỉ về một trạng thái của động từ trong câu xảy ra trong khoảng thời gian nào đó. Hoặc đã xảy ra, dự kiến xảy ra, luôn xảy ra,…

Các loại thì trong tiếng Anh được chia theo thời gian quá khứ, hiện tại và tương lai. Thể hiện dưới 12 thì cơ bản sau đây:

tong-hop-cac-cong-thuc-tieng-anh-12-thi-thpt-quoc-gia-co-ban-nhat-so-2
Các thì cơ bản trong tiếng anh

Các dạng thức của động từ

Động từ trong tiếng Anh tồn tại ở hai dạng là danh động từ (Gerund) có đuôi “ing” và động từ nguyên thể (Infinitives). 

Các dạng thức này được sử dụng để thay thế cho danh từ trong câu, thường chỉ hành động hơn là đối tượng. Ngoài ra, động từ nguyên thể còn có hai dạng là “có to” và “không có to”. 

Đây là một trong các công thức Tiếng Anh 12 thi THPT Quốc gia thường xuyên xuất hiện trong bài thi. Hãy cùng phân tích ngay nhé!

tong-hop-cac-cong-thuc-tieng-anh-12-thi-thpt-quoc-gia-co-ban-nhat-so-3
Các dạng động từ trong tiếng Anh

Động từ khuyết thiếu

Động từ khuyết thiếu là một dạng động từ đặc biệt, có nhiệm vụ đi kèm và bổ trợ cho động từ chính trong câu. Động từ khuyết thiếu không bao giờ đứng một mình như một động từ chính được.

Các động từ khuyết thiếu trong tiếng Anh gồm có: Can, could, may, must, might, ought to, should, shall, would, will.

tong-hop-cac-cong-thuc-tieng-anh-12-thi-thpt-quoc-gia-co-ban-nhat-so-4
Động từ khuyết thiếu trong tiếng anh

Tham khảo: Hướng dẫn cách làm bài tập hoàn thành câu trong tiếng anh

Các loại từ

Trong ngữ pháp tiếng Anh, các loại từ bao gồm danh từ (Nouns), động từ (Verbs), đại từ (Pronouns), tính từ (Adjective), trạng từ (Adverb), giới từ (Prepositions), liên từ (Conjunctions), thán từ (Interjections), mạo từ (Articles). Mỗi loại từ được tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau. Cụ thể như sau:

tong-hop-cac-cong-thuc-tieng-anh-12-thi-thpt-quoc-gia-co-ban-nhat-so-5
Các loại từ cơ bản trong tiếng anh

Câu so sánh

Câu so sánh trong tiếng Anh dựa theo mục đích sử dụng mà chia thành: 

 • So sánh nhất: Sử dụng trong trường hợp so sánh một sự vật, sự việc, hiện tượng…có điểm nổi trội nhất so với những cái còn lại.
 • So sánh ngang bằng: Sử dụng để so sánh trong trường hợp một sự vật, sự việc, hiện tượng…có điểm giống, tương đương với 1 hoặc nhiều đối tượng cùng liên quan.
 • So sánh hơn kém: So sánh một sự vật, hiện tượng, sự việc với đối tượng khác về điểm nào nổi bật hơn hoặc kém hơn.
tong-hop-cac-cong-thuc-tieng-anh-12-thi-thpt-quoc-gia-co-ban-nhat-so-6
Các loại câu so sánh trong tiếng anh

Câu bị động 

Câu bị động là dạng ngữ pháp tiếng anh thi THPT Quốc gia được sử dụng hàng năm. Câu bị động được sử dụng khi người nói muốn nhấn mạnh vào hành động trong câu. 

S+ finite form of to be + Past Participle

tong-hop-cac-cong-thuc-tieng-anh-12-thi-thpt-quoc-gia-co-ban-nhat-so-7
Cấu trúc câu bị động trong tiếng anh

Câu gián tiếp 

Câu gián tiếp là câu thuật lại lời nói của người thứ nhất mà không làm thay đổi ý nghĩa câu. Ở câu gián tiếp, thông tin sẽ đi từ người thứ nhất qua người thứ hai rồi mới đến với người thứ ba. Nên ngữ pháp trong câu chắc chắn sẽ có sự biến đổi.

tong-hop-cac-cong-thuc-tieng-anh-12-thi-thpt-quoc-gia-co-ban-nhat-so-8
Cách chuyển đổi câu trực tiếp sang câu gián tiếp

Câu giả định 

Câu giả định còn được gọi là câu cầu khiến. Trong câu giả định, động từ được sử dụng để diễn tả một tình huống giả định. Cùng phân tích hình thức giả định trong hai phần dưới đây.

Câu điều kiện

Trong tiếng Anh, câu điều kiện được dùng để nêu lên một giả định về một sự việc, chỉ xảy ra khi điều kiện được nói đến xảy ra. Cấu trúc câu điều kiện được liệt kê như sau: 

tong-hop-cac-cong-thuc-tieng-anh-12-thi-thpt-quoc-gia-co-ban-nhat-so-9
Cấu trúc câu điều kiện với IF

Câu điều ước 

Trong tiếng Anh, câu ước diễn tả diễn tả sự ao ước của người nói cho những sự việc ở những thời điểm khác nhau tồn tại ở 3 dạng.

Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

Sự hoà hợp giữa chủ ngữ và động từ là cách chia động từ thay đổi theo chủ ngữ ở dạng số nhiều hay số ít hoặc dạng không đếm được. Thông thường, chủ ngữ số ít thường đi cùng với động từ số ít và chủ ngữ số nhiều đi cùng động từ số nhiều. Cùng xem nguyên tắc sau để dễ dàng phân biệt hơn nhé!

tong-hop-cac-cong-thuc-tieng-anh-12-thi-thpt-quoc-gia-co-ban-nhat-so-10
Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

Đảo ngữ

Câu đảo ngữ là dạng ngữ pháp thường được dùng để nhấn mạnh tính đặc biệt của một sự kiện và được mở đầu bằng một trạng từ (phó từ). Trạng từ đảo lên đứng ở đầu câu nhằm nhấn mạnh vào hành động.

tong-hop-cac-cong-thuc-tieng-anh-12-thi-thpt-quoc-gia-co-ban-nhat-so-11
Cấu trúc câu đảo ngữ

Cấu tạo từ

Quy tắc cấu tạo từ là mảng ngữ pháp nền tảng mà bất cứ thí sinh thi tiếng Anh THPT cần nắm vững để nhận biết các loại từ.

Một số quy tắc cấu tạo nên danh từ:

 • Động từ + ar, /er/, or” để chỉ người hoặc nghề nghiệp.
 • Động từ + ing /ion/ ment” tạo thành danh từ. 
 • Danh từ/ tính từ + dom/” tạo thành một danh từ khác.
 • Danh từ/ tính từ + hood.
 • Tính từ + ness /ty/ ity.
 • Động từ + ant.

Một số quy tắc cấu tạo tính từ:

 • V + able/ ible.
 • N + able/ ible. 
 • N + các hậu tố al, ish, y, like, ly, less, ful, ous
 • Ving/ Ved

Một số quy tắc cấu tạo trạng từ:

 • Để tạo nên trạng từ chúng ta thêm đuôi “ly” vào sau tính từ (Ví dụ: beautifully, quickly). Tuy nhiên cũng có vài trường hợp đuổi “y” được chuyển thành “i” hoặc “i” (Ví dụ: lucky -> luckily, happy -> happily). Một quy tắc khác trong cấu tạo tính từ là trạng từ với tính từ được viết giống nhau. Chẳng hạn như late, hard, early,…

Sự kết hợp từ

Kết hợp từ (collocation) là một nhóm đứng cạnh nhau sẽ tạo ra cụm từ có nghĩa. Dưới đây là một số collocation thường gặp nhất.

tong-hop-cac-cong-thuc-tieng-anh-12-thi-thpt-quoc-gia-co-ban-nhat-so-12
Sự kết hợp từ

Mệnh đề

Trong ngữ pháp tiếng Anh THPT, mệnh đề là một nhóm từ có chứa động từ đã chia và chủ từ của nó. Động từ đã chia là động từ hòa hợp với chủ từ của nó.

Mệnh đề chính là mệnh đề có ý nghĩa không phụ thuộc vào một mệnh đề khác trong cùng một câu. Trong một câu, có thể có hai hoặc nhiều mệnh đề chính được nối với nhau bằng liên từ.

Mệnh đề phụ là không thể đứng riêng một mình và phụ thuộc vào mệnh đề chính về ý nghĩa.

Mệnh đề tính ngữ có chức năng như một tính từ. Để thẩm định cho danh từ được trước nó, bắt đầu bằng các đại từ liên hệ.

Mệnh đề trạng ngữ là mệnh đề có chức năng của một trạng từ hay phó từ. 

Mệnh đề danh từ có chức năng của một danh từ như: làm tân ngữ của động từ, chủ từ của động từ;…

Ngữ âm

Đối với các bạn thí sinh chuẩn bị tham gia kỳ thi THPT Quốc gia. Thì việc tìm hiểu về phiên âm Tiếng Anh là ngữ pháp không thể bỏ qua. Thông thường các câu liên quan đến ngữ âm thường xuất hiện đầu tiên. 

Phiên âm tiếng Anh là những ký tự Latin được ghép với nhau để tạo thành từ. Dưới đây là bảng phiên âm IPA (IPA là viết tắt của International-Phonetic-Alphabet – bảng kí hiệu ngữ âm quốc tế) để các bạn theo dõi:

tong-hop-cac-cong-thuc-tieng-anh-12-thi-thpt-quoc-gia-co-ban-nhat-so-13
Bảng phiên âm IPA

Như vậy, chúng tôi mới vừa tổng hợp giúp bạn các công thức Tiếng Anh 12 thi THPT Quốc gia cơ bản. Hy vọng, với những kiến thức trên sẽ giúp bạn ôn luyện thi tiếng anh thpt Quốc Gia hiệu quả. Để có thể chinh phục thang điểm thi tiếng anh cao như mong đợi. Hãy nhanh tay đăng ký ngay khóa học tiếng anh online tại trung tâm. Để được trang bị những kiến thức cơ bản đến nâng cao chỉ sau một khóa học duy nhất! Chúc bạn thành công!

KHUYẾN MÃI HẤP DẪN

Giảm ngay 1.5 triệu khi đăng ký hôm nay
Giảm thêm 1 triệukhi đăng ký nhóm từ 2 học viên trở lên
Giảm thêm 10% khi đăng ký nhóm từ 3 học viên trở lên