Tổng hợp kiến thức về danh từ đếm được và không đếm được tiếng anh

Danh từ đếm được và không đếm được tiếng anh là từ loại được nhiều học viên quan tâm khi học. Bởi thực tế đã có không ít bạn nhầm lẫn giữa danh từ đếm được và danh từ không đếm được. Dẫn đến thường xuyên sai ngữ pháp liên quan đến phần này. Nắm bắt được vấn đề này, bài viết hôm nay Aten English sẽ tổng hợp giúp bạn những kiến thức liên quan đến 2 loại từ loại này. Để bạn có thể dễ dàng phân biệt và vận dụng chúng một cách linh hoạt trong văn nói và viết nhé!

tong-hop-kien-thuc-ve-danh-tu-dem-duoc-va-khong-dem-duoc-tieng-anh-so-1
Tổng hợp kiến thức về danh từ đếm được và không đếm được

Khái quát về danh từ đếm được và không đếm được 

Trong tiếng Anh, bạn cần biết từ nào là danh từ đếm được, từ nào không đếm được. Từ đó, mới biết cách áp dụng chính xác và đảm bảo luôn đúng ngữ pháp trong quá trình làm bài thi hay giao tiếp trong đời sống. Vậy danh từ đếm được là gì? Danh từ không đếm được là gì? Làm thế nào có thể phân biệt được danh từ đếm được và không đếm được tiếng anh? Hãy cùng chúng tôi làm rõ ngay sau đây nhé!

Danh từ đếm được (Countable Nouns) là gì?

Là những danh từ chỉ người, chỉ động vật, chỉ sự vật hoặc hiện tượng,… Tồn tại độc lập riêng lẻ mà ta có thể đếm được, được thể hiện bằng số lượng cụ thể. Chính vì vậy thường sẽ đi cùng với số đếm phía trước.

Ví dụ: Ví dụ: an apple, four books, five dogs,…

Phân loại: 

Danh từ đếm được có 2 dạng: số ít (single) và số nhiều (plural). Danh từ đếm được số ít là danh từ chỉ có số lượng là 1, thường đi sau mạo từ “a/an” hoặc one. 

 • Ví dụ: a pen, one table,…

Danh từ số nhiều là khi danh từ này có số lượng kể từ 2 trở lên.

 • Ví dụ: pens, tables,…

Để chuyển từ danh từ đếm được số ít sang danh từ đếm được số nhiều rất đơn giản, bạn chỉ cần thêm ‘s’ vào cuối danh từ đó. 

 • Ví dụ: pen → pens, table → tables,…

Tham khảo: Trong tiếng anh danh từ không đếm được đi với is hay are?

Cách chuyển danh từ đếm được số ít sang số nhiều

 • Nếu danh từ kết thúc bằng “s” khi chuyển sang số nhiều ta thêm “es”;
 • Trường hợp danh từ số ít kết thúc bằng “y” thì cần chuyển sang “i” sau đó thêm “es” nếu chuyển sang số nhiều;
 • Danh từ số ít có tận cùng bằng Ch, Sh, S, X, O thì khi chuyển sang dạng số nhiều sẽ thêm “es”;
 • Nếu tận cùng danh từ là F, FE, FF khi chuyển sang dạng số nhiều sẽ bỏ đi những từ đó và thay bằng “ves”.

Danh từ không đếm được (Uncountable Nouns) là gì?

Danh từ không đếm được là danh từ chỉ sự vật, hiện tượng không đi cùng số đếm như chất lỏng, chất khí,…. Danh từ không đếm được thường ở dạng số ít.

Ví dụ: money, water, rice, cloud,…

Phân loại: 

 • Danh từ không đếm được có thể chia thành 5 nhóm điển hình như sau:
 • Danh từ chỉ đồ ăn: meat (thịt), food (đồ ăn), rice (gạo), water (nước), sugar (đường),..
 • Danh từ chỉ khái niệm trừu tượng: fun (niềm vui), help (sự giúp đỡ), information (thông tin), patience (sự kiên trì), knowledge (kiến thức),…
 • Danh từ chỉ lĩnh vực, môn học: ethics (đạo đức học), mathematics (môn toán), music (âm nhạc), grammar (ngữ pháp), history (lịch sử),…
 • Danh từ chỉ hiện tượng tự nhiên: snow (tuyết), thunder (sấm), heat (nhiệt độ), light (ánh sáng), wind (gió),…
 • Danh từ chỉ hoạt động: walking (đi bộ), swimming (bơi), reading (đọc), sleeping (ngủ), cooking (nấu ăn),…

Hướng dẫn cách sử dụng danh từ đếm được và không đếm được

tong-hop-kien-thuc-ve-danh-tu-dem-duoc-va-khong-dem-duoc-tieng-anh-so-2
Hướng dẫn cách dùng danh từ đếm được và không đếm được

Cách sử dụng mạo từ và lượng từ với danh từ đếm được và không đếm được

Khi sử dụng danh từ đếm được và không đếm được. Bạn cần chú ý kết hợp mạo từ và lượng từ đằng trước sao cho phù hợp. Một số mạo từ và lượng từ có thể đứng trước cả hai danh từ. Số còn lại chỉ đứng trước danh từ đếm được hoặc không đếm được. Cụ thể: 

Từ chỉ đi với danh từ đếm được

Danh từ đếm được chỉ đi với mạo từ “a” và “an”. Về lượng từ thì sẽ được kết hợp với “many”, “few” và “a few”.

 • Ví dụ: a doctor (một bác sĩ), many books (nhiều quyển sách), few table (rất ít cái bàn), a few problems (có một chút vấn đề),…

Trong trường hợp muốn hỏi về danh từ đếm được các bạn sẽ dùng “How many…”

 • Ví dụ: How many friend do you have? … Bạn có bao nhiêu người bạn?

Từ chỉ được dùng với danh từ không đếm được

“Much”, “little”, “a little bit of” là lượng từ được dùng với danh từ không đếm được. 

 • Ví dụ: much money (nhiều tiền), little experience (thiếu kinh nghiệm), a little bit of sugar (một ít đường),..

Khi hỏi về danh từ không đếm được, ta sử dụng “How much”:

 • Ví dụ: How much money you need? … Bạn cần bao nhiêu tiền?

Từ dùng được cho cả danh từ đếm được và không đếm được

Có một vài lượng từ không thuộc hai nguyên tắc trên. Bạn có thể dùng chung cho danh từ đếm được hay không đếm được đều đúng. Các từ đó là: some; an; no; a lot of/lots of; plenty of.

Ví dụ: 

 • Some pens (vái cái bút) và some coffee (một chút cà phê).
 • A lot of babies (nhiều em bé) và a lot of fun (nhiều niềm vui).

Trường hợp đặc biệt của danh từ đếm được và không đếm được

Danh từ vừa đếm được vừa không đếm được

 • Chúng ta có coffee là danh từ không đếm được trong trường hợp “Would you like some coffee?”. Nhưng khi dùng ở trường hợp “I want a coffee” thì lúc này coffee lại là danh từ đếm được.
 • Một số từ khác có cùng cách sử dụng tương tự như: truth, cheese, currency, danger, education, entertainment, failure, food, friendship, lack, love, paper, power, time,… 

Một số danh từ bất quy tắc, là danh từ đếm được số nhiều cũng không thêm “s”

Có một số từ khi chuyển từ số ít sang số nhiều thì không thêm “s” hoặc “es” mà lại chuyển thành dạng một từ khác. Với trường hợp này, bạn chỉ có thể học thuộc để tránh nhầm lẫn:

 • Man => men
 • Woman => women
 • Child => children
 • Person => people
 • Tooth => teeth
 • Foot => feet
 • Mouse => mice

Danh từ luôn ở dạng số nhiều

Trong tiếng Anh, có một số danh từ dù trường hợp nào cũng chỉ được sử dụng dưới dạng số nhiều. Trường hợp này có khá nhiều từ, bạn có thể tham khảo một vài từ phổ biến sau: 

 • Goods
 • Trousers
 • Jeans 
 • Glasses 
 • Scissors 
 • Clothes 
 • Earnings 
 • Savings 
 • Ethics
 • Scales
 • Manners
 • Pajamas
 • Braces

Phân biệt danh từ đếm được và không đếm được

Để phân biệt danh từ đếm được và không đếm được. Bạn cần dựa trên 5 tiêu chí cơ bản sau đây:

Danh từ đếm được (Countable Nouns) Danh từ không đếm được (Uncountable Nouns)
1 Có 2 dạng hình thái (số ít và số nhiều)

Thường kết thúc với s khi là số nhiều

Chỉ có 1 dạng hình thái
2 Không đứng một mình, sử dụng kèm với mạo từ hoặc các từ chỉ số đếm Có thể đứng một mình hoặc sử dụng kèm với mạo từ ‘the’ hay đứng với danh từ khác
3 Đứng sau a/an là danh từ đếm được số ít Không bao giờ sử dụng với a/an
4 Đứng sau số đếm (one, two, three)

Vd: one bowl, two bowls

Không thể dùng được trực tiếp với số đếm mà phải sử dụng kèm với một danh từ đếm được chỉ đơn vị đo lường khác

Vd: one bowl of rice, two bowls of rice

5 Đứng sau many, few, a few là danh từ đếm được số nhiều

Vd: many cups, few questions, a few students

Đứng sau much, little, a little of, a little bit of là danh từ không đếm được

Vd: much money, little trouble, a little bit of sleep

tong-hop-kien-thuc-ve-danh-tu-dem-duoc-va-khong-dem-duoc-tieng-anh-so-3
Cách phân biệt danh từ đếm được và không đếm được

Bài tập vận dụng

Để nắm vững được cách dùng của 2 loại danh từ đếm được và không đếm được. Sau đây là một số loại bài tập thường xuyên xuất hiện trong các đề thi tiếng anh. Bạn nên làm để kiểm tra khả năng nắm vững lý thuyết của mình đến đâu nhé!

Bài tập 1: Phân loại các từ sau thuộc dạng từ gì? 

 1. tea
 2. butter
 3. song
 4. living room
 5. hour, coffee
 6. child
 7. homework
 8. key
 9. orange

Bài tập 2: Ghép các danh từ dưới đây với các từ phía dưới

jam, meat, milk, oil, lemonade, advice, rice, tea, tennis, chocolate

 1. a piece of ………
 2. a packet of ………
 3. a bar of ………
 4. a glass of ………
 5. a cup of ………
 6. a bottle of ………
 7. a slice of ………
 8. a barrel of ………
 9. a game of ………
 10. a jar of ………

Bài tập 3: Điền a/an/some/any vào chỗ trống thích hợp

 1. There is ___ goldfish in the tank.
 2. There isn’t milk ___ milk left in the fridge.
 3. There aren’t ___ pears in the tree.
 4. There is ___ room in the museum.
 5. There aren’t ___ buses at this time of the day.
 6. There is ___ egg in the frying pan.
 7. There are ___ cards in the box.
 8. There is ___ potato in the garden.

Như vậy, chúng tôi mới vừa giúp bạn tổng hợp các kiến thức liên quan đến danh từ đếm được và không đếm được tiếng anh. Hy vọng sẽ giúp bạn nắm vững được cấu trúc cũng như cách sử dụng của 2 loại danh từ này. Ngoài ra, nếu bạn muốn cải thiện kỹ năng tiếng anh của mình. Nhưng không có nhiều thời gian và lựa chọn địa chỉ học uy tín. Hãy nhanh tay đăng ký ngay khóa học tiếng anh online tại trung tâm. Để được hỗ trợ và hướng dẫn tận tình nhé!

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ VÀ NHẬN ƯU ĐÃI HẤP DẪN HÔM NAY

Tặng #Voucher_4.000.000 cho 20 bạn may mắn
Tặng thẻ BẢO HÀNHtrọn đời học lại hoàn toàn miễn phí
Giảm thêm 10% khi đăng ký nhóm từ 3 học viên trở lên
Tặng khóa giao tiếp nâng cao 2 tháng với giáo viên nước ngoài