Vị trí tính từ trong Tiếng Anh bạn đã biết chưa

Tính từ đóng một vai trò quan trọng trong ngôn ngữ tiếng Anh, vì chúng giúp mô tả và cung cấp thêm thông tin về danh từ và đại từ trong câu. Tuy nhiên, vị trí của chúng trong một câu có thể thay đổi và ảnh hưởng đến ý nghĩa và sự rõ ràng của câu. Trong bài đăng này, hãy cùng Aten English thảo luận về các vị trí tính từ trong Tiếng Anh, đặc biệt tập trung vào vị trí tân ngữ, trạng từ và các vị trí khác. Đến cuối bài này, bạn sẽ hiểu rõ hơn về cách sử dụng tính từ ở các vị trí khác nhau để truyền đạt ý tưởng và suy nghĩ của bạn một cách hiệu quả bằng tiếng Anh.

1. Tính từ đứng trước danh từ

Vị trí tính từ trong Tiếng Anh phổ biến nhất là trước danh từ mà chúng mô tả. Đây được gọi là vị trí quy kết, và đó là vị trí mà hầu hết mọi người đều quen thuộc.

Ví dụ, trong câu “The red car is fast,” tính từ “red” ở vị trí thuộc tính vì nó đứng trước danh từ “car”. Dưới đây là một số ví dụ khác về tính từ ở vị trí quy kết:

 • The tall building
 • A beautiful flower
 • A delicious pizza
 • An old book

Nói chung, khi sử dụng nhiều tính từ ở vị trí thuộc tính, chúng nên được liệt kê theo một thứ tự cụ thể. Thứ tự như sau: ý kiến, kích thước, tuổi tác, hình dạng, màu sắc, nguồn gốc, chất liệu và mục đích. Ví dụ, trong cụm từ “a Beautiful big old black leather vali,” các tính từ được sắp xếp theo đúng thứ tự.

Hinh-anh-vi-tri-tinh-tu-trong-tieng-anh-ban-da-biet-chua-1
Tính từ đứng trước danh từ

2. Tính từ sau động từ liên kết

Một vị trí khác của tính từ trong tiếng Anh là sau các động từ liên kết. Động từ liên kết là những động từ kết nối chủ ngữ của câu với một danh từ hoặc tính từ mô tả nó. Các động từ liên kết phổ biến bao gồm “be”, “become”, “seem” và “feel”. Khi tính từ đứng sau động từ liên kết, chúng ở vị trí vị ngữ. Ví dụ, trong câu “The car is red,” tính từ “red” ở vị trí vị ngữ vì nó đứng sau động từ liên kết “is”.

Dưới đây là một số ví dụ khác về tính từ ở vị trí sau động từ liên kết:

 • She felt tired.
 • The food smells delicious.
 • The water is cold.
 • The movie was boring.

3. Tính từ tại các vị trí khác

Ngoài các vị trí thuộc tính và vị ngữ, có một số vị trí khác mà tính từ có thể đảm nhận trong câu tiếng Anh. Các vị trí này bao gồm các vị trí mục tiêu, trạng từ, và các vị trí khác. Trong phần này, chúng tôi sẽ thảo luận chi tiết về từng vị trí này và cung cấp các ví dụ để giúp bạn hiểu cách sử dụng chúng một cách chính xác.

Vị trí tân ngữ:

Vị trí khách quan được sử dụng khi tính từ đứng sau một số động từ nhất định, chẳng hạn như “make”, “get” và “keep”. Ở vị trí này, tính từ mô tả đối tượng trực tiếp của động từ.

Ví dụ:

 • She made me happy.
 • He got me angry.
 • They kept the room clean.

Trong mỗi ví dụ này, tính từ theo sau động từ và mô tả đối tượng trực tiếp của động từ. Trong ví dụ đầu tiên, “happy” mô tả trạng thái cảm xúc của người nói do hành động của “she”. Trong ví dụ thứ hai, “angry” mô tả trạng thái cảm xúc của người nói do hành động của “he”. Trong ví dụ thứ ba, “clean” mô tả trạng thái của căn phòng là kết quả của hành động được thực hiện bởi “they”.

Hinh-anh-vi-tri-tinh-tu-trong-tieng-anh-ban-da-biet-chua-2
Tính từ tại các vị trí khác

Vị trí trạng ngữ:

Vị trí trạng từ được sử dụng khi một tính từ đứng sau một số giới từ nhất định, chẳng hạn như “of”, “for” và “with”. Ở vị trí này, tính từ bổ nghĩa cho danh từ hoặc đại từ đứng sau giới từ.

Ví dụ:

 • The book of great importance.
 • The gift for my dear friend.
 • The dog with a wagging tail.

Trong mỗi ví dụ này, tính từ đứng sau giới từ và bổ nghĩa cho danh từ hoặc đại từ theo sau nó. Trong ví dụ đầu tiên, “great” sửa đổi danh từ “importance” để mô tả cuốn sách có giá trị quan trọng. Trong ví dụ thứ hai, “dear” bổ nghĩa cho danh từ “friend” để mô tả người đó là quan trọng hoặc có giá trị đối với người nói. Trong ví dụ thứ ba, “wagging” bổ nghĩa cho danh từ “tail” để mô tả chuyển động của con chó.

Tham khảo: Ôn tập Tiếng Anh 12 thi THPT quốc gia cùng các quy tắc ngữ pháp.

Các vị trí khác:

Ngoài các vị trí đã đề cập ở trên, tính từ cũng có thể đứng trước các tính từ khác trong một số trường hợp nhất định, chẳng hạn như khi sử dụng các hình thức so sánh hơn và so sánh nhất. Ở dạng so sánh hơn, tính từ được sử dụng để so sánh hai thứ, trong khi ở dạng so sánh nhất, tính từ được sử dụng để mô tả mức độ cao nhất hoặc thấp nhất của một thứ gì đó.

Ví dụ:

 • The older, wiser man.
 • The happiest person.
 • The most beautiful sunset.

Tóm lại, hiểu được các vị trí tính từ trong Tiếng Anh là điều quan trọng để giao tiếp hiệu quả. Tính từ có thể xuất hiện ở vị trí khách quan sau một số động từ nhất định, ở vị trí trạng ngữ sau một số giới từ nhất định và ở các vị trí khác khi sử dụng các dạng so sánh hơn và so sánh nhất. Bằng cách sử dụng các vị trí này một cách chính xác, bạn có thể nâng cao sự rõ ràng và tác động của bài viết và nói bằng tiếng Anh của mình. Để tìm hiểu thêm, hãy tham gia khóa học Tiếng Anh online của chúng tôi.

KHUYẾN MÃI HẤP DẪN

Tặng #Voucher_4.000.000 cho 20 bạn may mắn
Tặng thẻ BẢO HÀNHtrọn đời học lại hoàn toàn miễn phí
Giảm thêm 10% khi đăng ký nhóm từ 3 học viên trở lên
Tặng khóa giao tiếp nâng cao 2 tháng với giáo viên nước ngoài