Writing Task 1 line graph: Cách viết và tổng hợp bài mẫu

Line Graph luôn là một trong những dạng hình thường gặp trong IELTS Writing Task 1. Bài viết dưới đây Aten English sẽ hướng dẫn bạn đọc cách viết line graph và tổng hợp bài mẫu IELTS writing task 1 line graph từ đội ngũ chuyên gia Anh ngữ Aten. 

Writing task 1 line graph – Viết biểu đồ đường trong bài viết IELTS 1 

Biểu đồ đường writing task 1 line graph trong bài 1 là một biểu đồ có chứa một số đường. Những dòng này thể hiện sự thay đổi của một yếu tố cụ thể qua một số mốc trong một khoảng thời gian (tuần, tháng, năm, thập kỷ, v.v.). Nhiệm vụ của thí sinh là viết một đoạn văn ít nhất 150 từ mô tả thông tin trong bảng, nhưng không bày tỏ ý kiến ​​​​của mình trong văn bản. Chúng ta có bốn bước để làm bài viết:  

writing-task-1-line-graph-cach-viet-va-tong-hop-bai-mau-so-1
Writing task 1 line graph – Viết biểu đồ đường trong bài viết IELTS 1 

Bước 1 writing task 1 line graph ielts: Phân tích đề bài

Bước 2: Viết introduction

Bước 3: Xác định ý và viết overview

Bước 4: Lựa chọn, nhóm thông tin và viết 2 đoạn detail.

Cách viết task 1 line graph dạng ít hơn 3 đường

Đề bài: The graph below shows consumers’ annual expenditure on cell phone,

national and international fixed-line and services in America between 2001 and 2010.

Bước 1: Phân tích line graph ielts task 1 có ít hơn 3 đường

1. Đối tượng (chủ ngữ) biểu đồ là gì?

Đối tượng được đưa ra đây là sự chi tiêu hàng năm (lượng tiền). Chủ ngữ đây là “The amount of money spent on cell services/ national fixed-line services/ international fixed-line services” Hoặc “Average yearly/expenditure on cell phone services/national fixed-line services/ international fixed-line services”.

2. Đơn vị là gì?

Đơn vị được tính $ – dollar.

writing-task-1-line-graph-cach-viet-va-tong-hop-bai-mau-so-2
Bước 1: Phân tích line graph ielts task 1 có ít hơn 3 đường

3. Có mốc, khoảng thời gian không? Thì của động từ?

Khoảng thời gian 9 năm bắt đầu từ năm 2001 → dùng quá khứ đơn xuyên suốt cả bài.

Bước 2: Viết introduction, Paraphrase đề bài

Subject: The chart => The line graph

Verb: shows => illustrates

WHAT – WHERE – WHEN: US consumers’ yearly expenditure on cell phone services, and, national and international fixed-line in America between 2001 and 2010. => the average amount of money spent on mobile phone services, and, national and international landline services in the US over a period of 9 years.

Bước 3: Xác định ý viết Overview – cách viết overview task 1 line graph

Tìm 1-2 đặc điểm chung biểu đồ line graph. Với dạng biểu đồ (có xu hướng), Overview được viết theo 2 ý sau:

Đặc điểm xu hướng: nhìn từ đầu năm đến cuối năm xem xu hướng các đường

là gì? Là tăng? giảm? dao động liên tục? hay giữ nguyên?

Đặc điểm độ lớn: Xác định đường số liệu cao nhất, thấp nhất, hoặc thay đổi lớn nhất.

Áp dụng vào bài

Đặc điểm về xu hướng: Một đường xu hướng tăng (cell phone services), một đường có xu hướng giảm (national fixed-line services), một đường gần như giữ nguyên trong cả giai đoạn (international fixed-line services).

Đặc điểm độ lớn: Không có đường nằm cao nhất hoặc thấp nhất trong suốt quá trình, tuy nhiên có thể thấy đường international fixed-line services ở vị trí thấp nhất trong hầu hết các năm.

Từ 2 đặc điểm, đoạn overview có thể được viết dưới đây:

It is clear that while yearly spending on mobile phones increased significantly, the opposite was true for national landline phone expenditure. Also, the figure for international fixed-line services was lowest the period.

Lưu ý:

  • Cụm từ “It is clear that” – một cụm rất phổ biến để sử dụng mở đầu cho phần Overview cho tất cả các bài task 1 không chỉ riêng biểu đồ đường.
  • Cấu trúc “while S+V, S+V” để so sánh giữa 2 xu hướng trái ngược nhau (ví dụ 1 tăng, 1 giảm) của 2 nhân tố được mô tả trong biểu đồ, giúp biến câu thành 1 câu phức.
  • Cụm từ “the opposite was true for something (điều ngược lại thì đúng cho…)” cũng là một cụm có thể áp dụng cho các bài task 1 khác, vừa ăn điểm từ vừa tránh lặp lại chủ ngữ đã trình bày trước đó.
  • Cụm từ “over the period” thay thế cho cụm “over a period of 9 years starting from 2001” để tránh việc lặp từ.

Bước 4: Lựa chọn, nhóm thông tin viết 2 đoạn Detail

Với dạng writing task 1 line graph dưới 3 đường, cách nhóm thông tin hiệu quả đó là chia đôi quãng thời gian của biểu đồ rồi phân tích cho 2 đoạn detail, cụ thể:

Detail 1: So sánh đường ở điểm đầu, xu hướng cho đến điểm giữa (2001-2006)

Năm 2001: số tiền lớn nhất chia cho national fixed-line services khoảng $700, trong khi con số ở international fixed-line chỉ là $250 và cell phone services chỉ $200 

lưu ý: bắt đầu Detail 1 là câu so sánh số liệu các đường ở năm đầu tiên).

5 năm tiếp theo: chi tiêu trung hàng năm của national fixed-line services giảm đi khoảng $200, ngược lại chi tiêu cell phones tăng thêm khoảng $300. Chi tiêu International fixed-line services dao động trong khoảng dưới $300.

Lưu ý: Những năm 2002, 2003, 2004 không chứa số liệu nổi bật nên cần miêu tả xu hướng cho đến năm 2006.

Đoạn detail 1 hoàn thiện của line graph:

writing-task-1-line-graph-cach-viet-va-tong-hop-bai-mau-so-3
Bước 4: Lựa chọn, nhóm thông tin viết 2 đoạn Detail

In 2001, there was an of nearly $700 spent on national landline phone services by US residents, in comparison with only around $200 each on mobile phone and international landline services. Over the next five years, the average spent on national fixed-line phone services fell by approximately $200. By contrast, yearly on cell phone services witnessed a significant increase of roughly $300. At the same time, the figure overseas landline services fluctuated slightly below $300.

Bài mẫu dạng writing task 1 line graph có nhiều hơn 3 đường

The diagram shows consumption of renewable energy in the USA from 1949-2008. Write a 150-word report for a university lecturer identifying the trends and making comparisons where relevant.

The line graph shows growth the consumption of renewable energy during the period 1949-2008 in the USA. The results are broken down by source.

The first thing to note is that energy use more than doubled over the period, with particularly strong growth in biofuels. This sector not exist in 1980 but experienced a steep rise during the 2000s to over one quadrillion Btu year. This made biofuels a serious challenger to both wood and hydroelectric power, which both only limited growth overall. The former grew steadily between 1975 and 1985, but then back to around its original level of 1.8 quadrillion Btu. The latter began the period at the same as wood but experienced more substantial growth. However, it also fell back to around 2 Btu, with a particularly sharp drop in the late 1990s

Finally, wind power emerged late in the but showed a gradual rise to around 0.5 quadrillion Btu, suggesting that it, along with biofuels, replace wood and hydroelectricity as the main sources of renewable every in the future.

xem thêm: Chinh phục đề Writing Task 1 Line Graph hiệu quả nhất

Bài mẫu dạng writing task 1 line graph có 3 đường 

The graph below shows the number of overseas to three different areas in a European country between 1987 and 2007.

The given line graph depicts information about many foreigners visited three separate regions in a European nation, during the span 20-year period from 1987 to 2007.

Overall, the most notable detail is that those regions all attracted an increasing number of foreigners. In addition, the lakes’ tourist witnessed the most dramatic change among those given.

In more detail, at approximately 10,000 visitors in 1987, the quantity foreign travelers who were attracted to the lakes gradually rose to around 50,000 in 2000, before peaking at approximately 75,000 in 2002, This figure then dropped back down to approximately 50,000 people in 2007.

With regards to tourist numbers in coastal mountainous areas, the overall figures increased, however mountainous areas remained the attractive travel option out of the three. In 1987, the number of those who chose the coast as travel destination stood at 40,000, compared to only 20,000 travelers who went to mountains. In the next 14 years, the coast witnessed a slight decrease in the quantity of visitors by few thousand, which was followed by a significant climb to around 60,000 people, whereas the those visiting mountainous areas went up remarkably to 30,000 in 2001. In the final 6 years, while quantity of overseas tourists going to the coast rose moderately to above 70,000, there was a slight climb in those who paid a visit to the mountains to about 35,000.

Trên đây là một số bài mẫu Writing Task 1 Line Graph samples. Bạn có thể đọc thêm bài mẫu dạng biểu đồ đường miễn phí  tại khóa luyện thi ielts writing. Chúc các bạn luyện thi IELTS hiệu quả nhé.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ VÀ NHẬN ƯU ĐÃI HẤP DẪN HÔM NAY

Tặng #Voucher_4.000.000 cho 20 bạn may mắn
Tặng thẻ BẢO HÀNHtrọn đời học lại hoàn toàn miễn phí
Giảm thêm 10% khi đăng ký nhóm từ 3 học viên trở lên
Tặng khóa giao tiếp nâng cao 2 tháng với giáo viên nước ngoài