Đáp Án Đề Thi Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2023: Cập Nhật Đầy Đủ 24 Mã Đề

Buổi chiều ngày 29/6, các thí sinh đã hoàn thành phần thi môn Tiếng Anh và kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Đề thi môn Tiếng Anh năm 2023 gồm tổng cộng 24 mã đề, mỗi mã đề có 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút.

Cập nhật đáp án cho tất cả các mã đề từ 401 đến 424 sẽ được thực hiện một cách nhanh chóng và chính xác nhất tại bài viết dưới đây của Aten.

Hãy cập nhật ngay!

Xem thêm: Đáp Án Bài Thi THPT Quốc Gia 2023 Các Môn (Thông Tin Mới Nhất)

1. Phân tích tình hình tổng quan về kỳ thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2023

Buổi chiều ngày 29/6, các thí sinh đã chính thức hoàn thành phần thi tốt nghiệp THPT 2023 với môn Tiếng Anh

Cấu trúc của đề thi tiếng Anh không có nhiều thay đổi so với bài thi mẫu mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố trước đó. Thí sinh được phép dùng 60 phút để hoàn thành 50 câu hỏi trắc nghiệm, với nội dung kiến thức phong phú thuộc về nhiều dạng bài như sau:

Thông tin mới nhất về bài thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2023:

Đề thi năm 2023 được đánh giá là phù hợp với khả năng của học sinh, tuy nhiên không có sự phân biệt cao so với đề thi chính thức của kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022. Các đơn vị kiến thức được hỏi chủ yếu thuộc chương trình Tiếng Anh lớp 12, không có sự xuất hiện của các dạng câu hỏi mới, khó hiểu hay vượt trội.

(Đang cập nhật)

2. Tất cả đáp án của đề thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2023 (bao gồm 24 mã đề)

(Đang cập nhật)

2.1. Câu trả lời cho đề thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2023 mã đề 401

1.D 2.A 3.C 4.A 5.D 6.D 7.C 8.C 9.A 10.C
11.D 12.A 13.B 14.C 15.C 16.D 17.C 18.D 19.B 20.A
21.D 22.B 23.A 24.A 25.A 26.D 27.B 28.A 29.D 30.C
31.B 32.C 33.A 34.B 35.B 36.D 37.C 38.C 39.B 40.C
41.C 42.B 43.D 44.B 45.B 46.D 47.D 48.B 49.C 50.C

2.2. Câu trả lời cho đề thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2023 mã đề 402

1.D 2.B 3.A 4.C 5.A 6.C 7.D 8.A 9.B 10.A
11.C 12.B 13.A 14.C 15.A 16.C 17.D 18.A 19.B 20.A
21. C 22. A 23. C 24.A 25.D 26.A 27.A 28.D 29.D 30.C
31.C 32.C 33.D 34.C 35.D 36.C 37.C 38.C 39.B 40.A
41.A 42.D 43.C 44.C 45.D 46.C 47.C 48.A 49.D 50.D

2.3. Câu trả lời cho đề thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2023 mã đề 403

1.C 2.C 3.B 4.B 5.A 6.D 7.B 8.C 9.D 10.A
11.D 12.A 13.B 14.B 15.B 16.D 17.C 18.A 19.D 20.A
21.B 22.B 23.A 24.B 25.C 26.D 27.A 28.D 29.A 30.D
31.A 32.B 33.C 34.D 35.B 36.B 37.D 38.C 39.A 40.A
41.D 42.B 43.C 44.B 45.A 46.C 47.A 48.D 49.D 50.C

2.4. Câu trả lời cho đề thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2023 mã đề 404

1.C 2.D 3.B 4.B 5.D 6.B 7.C 8.B 9.C 10.D
11.D 12.B 13.A 14.C 15.C 16.C 17.B 18.B 19.B 20.A
21.C 22.A 23.D 24.C 25.C 26.C 27.A 28.D 29.B 30.C
31.B 32.A 33.B 34.D 35.D 36.A 37.D 38.D 39.C 40.C
41.A 42.D 43.D 44.D 45.D 46.D 47.C 48.C 49.D 50.D

2.5. Câu trả lời cho đề thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2023 mã đề 405

1.C 2.D 3.D 4.B 5.B 6.B 7.C 8.D 9.C 10.A
11.A 12.B 13.C 14.D 15.B 16.C 17.C 18.D 19.C 20.B
21A 22.B 23.C 24.B 25.A 26.A 27.C 28.B 29.A 30.C
31.A 32.C 33.A 34.A 35.A 36.D 37.C 38.D 39.C 40.B
41.B 42.B 43.D 44.D 45.B 46.C 47.D 48.A 49.D 50.B

2.6. Câu trả lời cho đề thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2023 mã đề 406

1.D 2.D 3.B 4.B 5.C 6.D 7.B 8.A 9.C 10.A
11.B 12.D 13.D 14.D 15.A 16.C 17.A 18.D 19.D 20.B
21.C 22.D 23.A 24.D 25.C 26.B 27.A 28.A 29.A 30.D
31.A 32.B 33.B 34.C 35.A 36.A 37.D 38.D 39.B 40.D
41.C 42.A 43.D 44.C 45.C 46.C 47.D 48.A 49.C 50.C

2.7. Câu trả lời cho đề thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2023 mã đề 407

1.B 2.B 3.A 4.D 5.B 6.A 7.B 8.C 9.A 10.B
11.A 12.B 13.C 14.C 15.B 16.A 17.D 18.A 19.A 20.D
21.D 22.D 23.D 24.A 25. A 26.D 27.A 28.C 29. C 30.D
31.B 32.D 33.B 34.A 35.B 36.D 37.C 38.C 39.B 40.C
41.D 42.B 43.D 44.D 45.C 46.B 47.A 48.C 49.D 50.C

2.8. Câu trả lời cho đề thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2023 mã đề 408

1.D 2.B 3.B 4.B 5.A 6.C 7.B 8.A 9.B 10.B
11.D 12.B 13.A 14.D 15.D 16.A 17.C 18.A 19.C 20.A
21.C 22.A 23.A 24.D 25.D 26.B 27.A 28.D 29.A 30.D
31.A 32.D 33.D 34.D 35.C 36.C 37.C 38.A 39.C 40.C
41.A 42.B 43.A 44.C 45.C 46.C 47.B 48.A 49.C 50.B

2.9. Câu trả lời cho đề thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2023 mã đề 409

1.A 2.D 3.B 4.B 5.B 6.A 7.C 8.B 9.C 10.D
11.A 12.A 13.C 14.C 15.C 16.B 17.D 18.D 19.C 20.B
21D 22.B 23.D 24.D 25.C 26.B 27.C 28.D 29.C 30.D
31.C 32.D 33.B 34.B 35.B 36.C 37.B 38.B 39.B 40.D
41.D 42.D 43.D 44.C 45.D 46.C 47.D 48.A 49.C 50.B

2.10. Câu trả lời cho đề thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2023 mã đề 410

1.A 2.D 3.A 4.A 5.C 6.D 7.D 8.C 9.B 10.A
11.D 12.C 13.A 14.D 15.D 16.B 17.D 18.D 19.C 20.D
21.A 22.D 23.D 24.A 25.B 26.B 27.C 28.C 29.C 30.A
31.C 32.C 33.A 34.A 35.B 36.C 37.C 38.B 39.B 40.A
41.B 42.A 43.B 44.B 45.C 46.A 47.C 48.B 49.A 50.B

2.11. Câu trả lời cho đề thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2023 mã đề 411

1.A 2.A 3.B 4.C 5.D 6.C 7.D 8.B 9.B 10.C
11.C 12.C 13.D 14.B 15.B 16.A 17.B 18.C 19.C 20.C
21B 22.C 23.D 24.B 25.B 26.C 27.B 28.C 29.A 30.D
31.C 32.D 33.B 34.A 35.C 36.B 37.B 38.D 39.D 40.D
41.A 42.D 43.A 44.A 45.D 46.A 47.D 48.C 49.D 50.D

2.12. Câu trả lời cho đề thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2023 mã đề 412

1.D 2.D 3.B 4.C 5.D 6.A 7.D 8.D 9.A 10.C
11.B 12.A 13.C 14.D 15.B 16.C 17.D 18.A 19.D 20.A
21.A 22.C 23.D 24.C 25.B 26.C 27.D 28.A 29.A 30.A
31.C 32.A 33.C 34.D 35.D 36.A 37.A 38.A 39.C 40.C
41.C 42.D 43.A 44.C 45.D 46.D 47.D 48.D 49.C 50.A

2.13. Đáp án cho đề thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2023 mã đề 413

1.C 2.D 3.B 4.B 5.A 6.B 7.C 8.A 9.A 10.C
11.B 12.C 13.D 14.A 15.D 16.D 17.B 18.D 19.C 20.A
21.C 22.D 23.B 24.C 25.A 26.A 27.C 28.D 29.D 30.D
31.B 32.C 33.B 34.A 35.D 36.B 37.A 38.C 39.D 40.A
41.B 42.A 43.B 44.C 45.B 46.C 47.B 48.D 49.C 50.D

2.14. Đáp án cho đề thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2023 mã đề 414

1.B 2.C 3.B 4.D 5.D 6.B 7.B 8.C 9.C 10.C
11.B 12.B 13.D 14.B 15.D 16.C 17.C 18.B 19.C 20.C
21.A 22.B 23.D 24.A 25.C 26.A 27.A 28.D 29.C 30.D
31.B 32.D 33.C 34.D 35.C 36.C 37.C 38.D 39.B 40.B
41.D 42.D 43.D 44.D 45.B 46.A 47.D 48.C 49.D 50.B

2.15. Đáp án cho đề thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2023 mã đề 415

1.B 2.D 3.D 4.C 5.C 6.D 7.C 8.B 9.D 10.D
11.B 12.A 13.A 14.C 15.D 16.D 17.A 18.B 19.D 20.B
21.A 22.B 23.B 24.C 25.B 26.D 27.C 28.B 29.D 30.C
31.A 32.A 33.C 34.C 35.D 36.C 37.A 38.B 39.B 40.B
41.A 42.A 43.C 44.A 45.B 46.A 47.B 48.C 49.B 50.A

2.16. Đáp án cho đề thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2023 mã đề 416

1.B 2.D 3.A 4.C 5.B 6.C 7.D 8.A 9.A 10.A
11.D 12.A 13.C 14.C 15.A 16.A 17.D 18.D 19.C 20.D
21A 22.A 23.A 24.C 25.D 26.B 27.B 28.B 29.D 30.A
31.C 32.A 33.B 34.B 35.D 36.C 37.B 38.D 39.A 40.D
41.C 42.A 43.B 44.C 45.B 46.C 47.A 48.D 49.B 50.A

2.17. Đáp án cho đề thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2023 mã đề 417

1.B 2.D 3.A 4.C 5.B 6.C 7.D 8.A 9.A 10.A
11.D 12.A 13.C 14.C 15.A 16.A 17.D 18.D 19.C 20.D
21.A 22.A 23.A 24.C 25.D 26.B 27.D 28.B 29.D 30.A
31.C 32.A 33.B 34.B 35.D 36.C 37.B 38.D 39.A 40.D
41.C 42.A 43.B 44.C 45.B 46.C 47.A 48.D 49.B 50.A

2.18. Đáp án cho đề thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2023 mã đề 418

1.C 2.B 3.B 4.C 5.A 6.D 7.B 8.C 9.A 10.D
11.C 12.D 13.B 14.B 15.A 16.C 17.C 18.B 19.C 20.B
21D 22.A 23.D 24.C 25.A 26.A 27.C 28.D 29.B 30.B
31.B 32.D 33.B 34.C 35.D 36.D 37.A 38.C 39.A 40.C
41.A 42.B 43.D 44.A 45.D 46.D 47.D 48.A 49.C 50.C

2.19. Đáp án cho đề thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2023 mã đề 419

1.D 2.A 3.D 4.C 5.B 6.B 7.B 8.A 9.A 10.B
11.B 12.A 13.D 14.B 15.C 16.D 17.D 18.C 19.C 20.B
21.B 22.A 23.A 24.D 25.B 26.A 27.B 28.B 29.A 30.D
31.B 32.A 33.D 34.A 35.A 36.A 37.D 38.D 39.B 40.B
41.A 42.D 43.A 44.D 45.D 46.C 47.A 48.D 49.D 50.D

2.20. Đáp án cho đề thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2023 mã đề 420

1.B 2.A 3.B 4.B 5.A 6.A 7.C 8.A 9.C 10.A
11.D 12.A 13.C 14.A 15.C 16.D 17.B 18.C 19.A 20.D
21C 22.D 23.B 24.C 25.C 26.A 27.B 28.B 29.A 30.D
31.C 32.B 33.A 34.B 35.A 36.B 37.D 38.D 39.D 40.B
41.B 42.C 43.B 44.D 45.D 46.D 47.C 48.A 49.D 50.D

2.21. Đáp án cho bài thi tiếng Anh THPT Quốc gia 2023, mã đề 421

1.A 2.B 3.B 4.A 5.D 6.D 7.A 8.B 9.B 10.A
11.D 12.B 13.B 14.D 15.D 16.C 17.C 18.D 19.C 20.D
21.D 22.C 23.D 24.C 25.C 26.B 27.C 28.D 29.C 30.D
31.B 32.B 33.D 34.C 35.C 36.B 37.D 38.B 39.B 40.C
41.B 42.C 43.C 44.B 45.B 46.D 47.A 48.C 49.C 50.B

2.22. Đáp án cho bài thi tiếng Anh THPT Quốc gia 2023, mã đề 422

1.D 2.B 3.C 4.C 5.D 6.A 7.A 8.D 9.A 10.A
11.C 12.B 13.A 14.A 15.C 16.D 17.B 18.B 19.C 20.B
21.D 22.C 23.C 24.D 25.C 26.B 27.B 28.B 29.B 30.D
31.D 32.B 33.B 34.B 35.B 36.C 37.D 38.C 39.D 40.D
41.D 42.B 43.B 44.C 45.A 46.D 47.D 48.C 49.D 50.B

2.23. Đáp án cho bài thi tiếng Anh THPT Quốc gia 2023, mã đề 423

1.D 2.B 3.C 4.C 5.D 6.A 7.A 8.D 9.A 10.A
11.C 12.B 13.A 14.A 15.C 16.D 17.B 18.B 19.C 20.B
21.A 22.C 23.C 24.D 25.C 26.B 27.B 28.B 29.B 30.D
31.D 32.A 33.B 34.B 35.B 36.C 37.D 38.C 39.D 40.D
41.C 42.D 43.B 44.C 45.A 46.D 47.D 48.C 49.D 50.B

2.24. Đáp án cho bài thi tiếng Anh THPT Quốc gia 2023, mã đề 424

1.D 2.A 3.D 4.D 5.C 6.A 7.C 8.A 9.D 10.C
11.C 12.A 13.D 14.C 15.C 16.B 17.A 18.C 19.B 20.C
21.A 22.A 23.B 24.B 25.B 26.D 27.B 28.D 29.C 30.A
31.D 32.B 33.C 34.B 35.A 36.A 37.D 38.A 39.B 40.A
41.C 42.A 43.D 44.B 45.A 46.C 47.B 48.C 49.A 50.A

Kết Luận

Dưới đây là đáp án và giải thích chi tiết cho các đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia năm 2023.

Hy vọng rằng thông tin này sẽ hữu ích cho các thí sinh trong việc đối chiếu và dự đoán điểm số của mình để chọn nguyện vọng phù hợp.

Để biết thêm thông tin về kỳ thi THPT Quốc gia 2023 hoặc khám phá những kiến thức tiếng Anh thú vị khác, hãy truy cập trang chủ Engbreaking.com hoặc đăng ký khóa học ngay hôm nay.

KHUYẾN MÃI HẤP DẪN

Tặng #Voucher_4.000.000 cho 20 bạn may mắn
Tặng thẻ BẢO HÀNHtrọn đời học lại hoàn toàn miễn phí
Giảm thêm 10% khi đăng ký nhóm từ 3 học viên trở lên
Tặng khóa giao tiếp nâng cao 2 tháng với giáo viên nước ngoài