Đề Cương Ôn Thi THPT Quốc Gia Môn Anh Toàn Diện [2024]

Ôn tập THPT Quốc gia môn Anh như thế nào mới hiệu quả trong giai đoạn nước rút của các thí sinh 2k5 này?

Để hỗ trợ các bạn thí sinh trong quá trình chuẩn bị, trong bài viết này Aten sẽ chia sẻ những mẹo ôn tập THPT Quốc gia môn Anh trong các khía cạnh: cấu trúc đề thi, 9 dạng bài, lộ trình ôn thi và chiến lược làm bài hiệu quả nhất.

1. Phân tích cấu trúc đề thi THPT Quốc gia môn Anh 2023

Cấu trúc đề thi THPTQG môn tiếng Anh:

Môn kiểm tra cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia là tiếng Anh, với thời gian làm bài là 60 phút. Môn thi này cũng bao gồm 24 bài kiểm tra với 50 câu hỏi trắc nghiệm trong mỗi bài thi.

50 câu trắc nghiệm bao gồm nhiều loại kiến thức đa dạng thuộc các dạng bài sau:

Đánh giá ngắn gọn về cấu trúc đề thi THPT Quốc gia môn tiếng Anh:

Tổng quan về bộ đề thi mô phỏng kỳ thi THPT Quốc gia năm 2023 không có nhiều khác biệt so với đề thi năm 2022. Câu hỏi không mới lạ, tuy nhiên, ở những câu hỏi đòi hỏi sự vận dụng cao sẽ có sự phân biệt tốt hơn.

Các câu hỏi trong bài thi chủ yếu liên quan đến chuẩn đề lớp 12 và các đề tài đọc hiểu đã quen thuộc với học sinh.

Xem thêm:

 • 21 Chủ Đề Ngữ Pháp Quan Trọng Nhất
 • Chủ Đề Từ Vựng Tiếng Anh

Về độ khó của đề thi, khoảng 80% câu hỏi thuộc mức nhận biết, thông hiểu và phần còn lại là các câu hỏi ở mức vận dụng và vận dụng cao.

2. 9 dạng bài ôn thi THPT Quốc gia môn Anh

2.1. Dạng bài phát âm

Phần Phát Âm xuất hiện đầu tiên trong kỳ thi THPT Quốc gia môn tiếng Anh.

Ở dạng bài này, nhiệm vụ của thí sinh là lựa chọn đáp án chứa từ có phần được gạch chân phát âm khác với các từ còn lại.

Do đề bài thường xuyên yêu cầu phân biệt cách phát âm của -ed hoặc phát âm -s/es, các sĩ tử cần nhớ một số quy tắc của dạng này.

Ngoài ra, để thành công, bạn cũng cần thực hiện nhiều bài tập thêm để hiểu rõ cách phát âm của từ và chú ý đến những trường hợp ngoại lệ.

Để nắm vững cấu trúc của đề thi THPT Quốc gia năm 2023, bạn có thể tham khảo hai câu hỏi thuộc dạng bài phát âm trong bài thi minh hoạ:

Một lời khuyên hữu ích cho bạn là hãy ôn lại cách phát âm của các từ trong sách giáo khoa, đặc biệt là sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 12.

Dưới đây là một số ví dụ về bài tập phát âm thường xuất hiện trong đề thi THPT Quốc gia môn Anh:

1. A. helps         B. laughs           C. cooks           D. finds

Đáp án đúng: D

2. A. snacks      B. follows           C. titles             D. writers

Kết quả: A

3. A. caused      B. increased      C. practised      D. promised

Đáp án: A

4. A. visited       B. showed          C. wondered    D. studied

Kết quả: A

5. A. faces         B. houses          C. horses          D. passes

Kết quả: B

2.2. Loại bài trọng âm – ôn thi THPT Quốc gia môn Anh

Dạng bài trọng âm có cấu trúc tương tự như dạng bài phát âm. Ở phần này, đề bài cung cấp 4 từ và bạn cần lựa chọn từ có vị trí trọng âm khác biệt so với các từ còn lại.

Dạng bài trọng âm chiếm 2 câu trong đề thi THPT Quốc gia. Theo cấu trúc của đề minh hoạ năm 2023, một câu về trọng âm của từ có 2 âm tiết và một câu về trọng âm của từ có 3 âm tiết.

Để tránh mất điểm ở phần này, bạn cần ôn tập và kiểm tra lại phần phát âm, vị trí trọng âm của các từ vựng đã học trong chương trình THPT.

Các thí sinh có thể tham khảo 2 câu hỏi thuộc dạng bài trọng âm trong đề thi minh hoạ THPT Quốc gia môn tiếng Anh 2023:

Dưới đây là một số câu hỏi để bạn luyện tập về dạng bài trọng âm trong kỳ thi THPT quốc gia:

Choose the word that has a different stress pattern from the others:

1. A. occurrence B. preference C. particular D. spectator

Đáp án: B.

2. A. utterance B. performance C. attendance D. reluctance

Đáp án: A

3. A. anxiety B. luxurious C. humorous D. contaminate

Đáp án: C

4. A. cultural B. vinegar C. unlike D. accent

Đáp án: C

5. A. positive B. negative C.pseudonym D. alteration

Đáp án: A

2.3. Dạng bài điền từ vào chỗ trống

Dạng bài điền từ vào chỗ trống, hay còn được biết đến là dạng bài hoàn thành câu, là các câu hỏi nhằm kiểm tra kiến thức và từ vựng của thí sinh.

Đề bài cung cấp câu hỏi với một khoảng trống trong câu. Để đạt điểm ở phần này, bạn cần chọn được đáp án thích hợp nhất trong 4 phương án để điền vào chỗ trống đã cho.

Phần này sẽ chiếm 14 câu trong đề thi THPT Quốc gia, trong đó có chia đều 7 câu hỏi cho mỗi phần câu hỏi về ngữ pháp và từ vựng.

Qua quan sát đề thi các năm, câu hỏi ngữ pháp thường kiểm tra mặt rộng về ngữ pháp, như các thì, câu điều kiện, phân từ, giới từ, câu bị động, mệnh đề nhượng bộ, và nhiều điểm khác.

Về từ vựng, đề thi bao quát nhiều loại từ như từ đơn, cụm từ cố định, và thành ngữ.

Dưới đây là một số ví dụ về dạng bài điền từ vào chỗ trống trong kỳ thi THPT Quốc gia:

Question 1: It is believed that travelling is a good way to expand our ____________ of the world.

A. know          B. knowledge         C. knowledgeably      D. knowledgeable

Đáp án: B

Question 2: One _____ method for keeping our mind active is doing crosswords.

A. Popularity   B. Popularize         C. Popularly              D. Popular

Đáp án: A

Question 3: In order to suppress harmful insects and weeds, garden maintenance companies must choose the right products and apply them _______

A. correction   B. correctly            C. corrected               D. correcting

Đáp án: B

Question 4:There are small _____ between British and American English

A. differences      B. different             C. difference               D. differently

Đáp án: A

Question 5: Computer is one of the most important…………………of the 20th century

A. inventings       B. inventories         C. inventions               D. inventor

Đáp án: C

2.4. Dạng bài từ đồng nghĩa, trái nghĩa

Đề thi THPT Quốc gia môn tiếng Anh có 2 câu hỏi về tìm từ đồng nghĩa, 2 câu hỏi về tìm từ trái nghĩa. Dạng bài này giúp kiểm tra vốn từ vựng của thí sinh qua các ngữ cảnh cho trước.

Đề bài đặt trong một bối cảnh câu, thí sinh được yêu cầu tìm từ đồng nghĩa hoặc trái nghĩa cho từ được gạch chân.

Một lưu ý cho dạng bài này là bạn cần đọc kỹ bài để xác định đề bài hỏi từ đồng nghĩa hay từ trái nghĩa. Đã có nhiều trường hợp thí sinh bị đánh lừa vì các phương án đưa ra có cả từ đồng nghĩa và trái nghĩa dẫn đến chọn sai và mất điểm.

Một số ví dụ luyện tập về dạng bài đồng nghĩa, trái nghĩa vào chỗ trống trong kỳ thi THPT Quốc gia:

Question 1: He was asked to account for his presence at the scene of crime.

A. complain         B. exchange      C. explain      D. arrange

Đáp án: C

Question 2: The teacher gave some suggestions on what could come out for the examination.

A. effects           B. symptoms       C. hints         D. demonstrations

Đáp án: C

Question 3: He didn’t bat an eyelid when he realized he failed the exam again.

A.wasn’t happy                              B. didn’t want to see

C. didn’t show surprise                  D. didn’t care

Đáp án: C

Question 4: Roget’s Thesaurus , a collection of English words and phrases, was originally arranged by the ideas They express rather than by alphabetical order.

A. restricted          B. as well as            C. unless                   D. instead of

Đáp án: D

Question 5: Let’s wait here for her; I’m sure she’ll turn up before long.

A. arrive               B. return                   C. enter                     D. visit

Đáp án: A

2.5. Dạng bài chức năng giao tiếp

Một dạng bài không thể thiếu trong đề thi THPT Quốc gia là chức năng giao tiếp. Dạng bài này chiếm 2 câu hỏi trong đề thi THPT Quốc gia, có thể xuất hiện dưới dạng câu mời, câu đề nghị, câu mệnh lệnh, câu cảm ơn hay xin lỗi,…

Để luyện tập phần này, các bạn cần chú ý đến phần Speaking trong sách giáo khoa chương trình THPT.

Xem thêm: Hướng Dẫn Tự Học Tiếng Anh Giao Tiếp [Tổng Hợp Từ A Đến Z]

Một số ví dụ về dạng bài chức năng giao tiếp trong kỳ thi THPT Quốc gia:

Question 1: Hoa and Lan are at the party. –  Hoa: “You look very beautiful in that dress, Lan”. – Lan: “_____________.”

A. I don’t mind

B. Thanks for your compliment

C. You tell a lie

D. I’m sorry

Đáp án: B

Question 2: Henry is talking to his mother. – Henry: “I’ve passed my driving test.”

– His mother: “______________”

A. All right

B. Congratulation

C. That’s a good idea

D. Congratulations

Đáp án: D

Question 3: David is talking to his friend, Monica.

– David: “_____________.”

– Monica: “Good luck to you”.

A. I don’t like rock music

B. Have a nice day

C. I’m talking a test this afternoon

D. How do you do

Đáp án: A

Question 4:

– Liz: Thanks for the nice gift you brought to us!

– Jennifer:

A. Alright. Do you know hơ much it costs?

B. Not at all. Don’t mention it

C. Actually speaking, I myself  don’t like it

D. Welcome! It’s very nice of you

Đáp án: B

Question 5: Jane and John are talking about the speech contest next week.

Jane: “Will Ann enter for the speech contest?” – John: “______________”

A. Possibly not

B. Not possibly

C. Not possible

D. Possible not

Đáp án: A

2.6. Dạng bài hoàn thành đoạn văn

Dạng bài hoàn thành đoạn văn hay dạng đọc điền là một trong những bài chắc chắn có trong đề thi THPT Quốc gia 2023.

Ở dạng này, người ra đề cho thí sinh một đoạn văn bằng tiếng Việt tuy nhiên đã bị lược bỏ đi một số từ ngữ và yêu cầu chúng ta lựa chọn được từ hoặc cụm từ thích hợp để hoàn thành đoạn văn.

Một số dạng câu hỏi thường gặp bạn có thể tham khảo như: chọn tiêu đề cho bài đọc, hỏi về thông tin trong bài đọc, câu hỏi suy luận, câu hỏi về đại từ thay thế, câu hỏi về từ gần nghĩa.

Một số ví dụ về dạng bài hoàn thành đoạn văn vào chỗ trống trong kỳ thi THPT Quốc gia:

Approximately 350 million people speak English as their first ___(1)___ . About the same number use it __(2)___ a second language. It is the language ___(3)___ aviation, international sport and world trade. 75% of the world’s mail is in English, 60% of the world’s radio stations broadcast in English, and more than half of the world’s newspapers are ___(4)___ in English. It is an official language in 44 countries. In ___(5)___ others, it is the language of business, commerce and technology. There are many varieties of English, but Scottish, Australian, Indian and Jamaican speakers of English, in spite of the differences in pronunciation, structure and vocabulary, would recognize that they are all speaking the same basic language.

  A. language       B. languages       C. linguistics       D. linguist A. of                    B. with                  C. as                     D. in A. of                   B. to                       C. from                 D. of A. spoken          B. printed              C. sold                  D. taken A. an                  B. more                  C. many               D. much

Đáp án:

1. A

2. C

3. D

4. B

5. C

2.7. Dạng bài đọc hiểu – chuẩn bị ôn thi THPT Quốc gia môn Anh

Dạng bài đọc hiểu được coi là một dạng bài vô cùng “khó nhằn” khiến nhiều thí sinh hao tâm tổn sức nhất.

Đề bài sẽ cho 2 đoạn văn có độ dài vừa phải với khoảng 17 câu hỏi yêu cầu thí sinh trả lời các câu hỏi dựa trên nội dung từ bài đọc cho trước.

Dưới đây là hai bài đọc được trích từ đề thi minh họa THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2023:

Ví dụ về dạng bài đọc hiểu trong kỳ thi THPT Quốc gia:

Most of us tend to think of production when we think of mass media industries. After all, it is the output of this production – the papers we read, the cable TV shows we watch – that grab our attention, make us happy or angry, interested or bored. Moreover, most public discussion about mass communication tends to be about production. The latest gossip about that actor will be in what film, the angry comments a mayor makes about the violence on local TV news, the newest CDs by an up-and-coming group- these are the kinds of topics that focus our attention on the making of content, not its distribution or exhibition.

Media executives know, however, that production is only one step in the arduous and risky process of getting a mass media idea to an audience. Distribution is the delivery of the produced material to the point where it will be shown to its intended audience. The activity takes place out of public view. We have already mentioned the NBC acts as a distributor when it disseminates television programming via satellite to TV stations. When Philadelphia Newspapers Inc. delivers its Philadelphia Inquirer to city newsstands, when Twentieth-Century- Fox moves its Musicland stores, they are involved in distribution to exhibitions

Question 1. In this passage, “arduous” means_

A. difficult

B. lucrative

C. lengthy

D. free

Đáp án: A

Question 2. The passage states that people tend to focus on production because_______

A. it takes place out of public view

B. mass media companies do not own production divisions

C. the output of mass media is intended to grab our attention

D. companies can function as both producers and distributors

Đáp án: C

Question 3. In this passage, to “disseminate” means to

A. create

B. send out

C. take in

D. fertilize

Đáp án: B

Question 4. This passage states that distribution is_______

A. the first step in mass media production

B. the most talked-about step in mass media production

C. at least as important as production

D. not as important as exhibition

Đáp án: C

Question 5: The author’s purpose in writing this passage is to

A. tell an interesting story

B. define a concept clearly

C. describe a scene vividly

D. argue with the reader

Đáp án: B

2.8. Dạng bài tìm lỗi sai

Đề thi THPT Quốc gia môn tiếng Anh thường xuất hiện 3 câu hỏi dạng tìm lỗi sai.

Theo khuynh hướng ra đề thi trong 4 năm gần đây, Aten đã tổng hợp và cho thấy rằng đề thi thường kiểm tra cả lỗi từ vựng và lỗi ngữ pháp, tuy nhiên, tỉ lệ câu hỏi ngữ pháp:từ vựng thường là 2:1.

Một số ví dụ về dạng bài tìm lỗi sai trong kỳ thi THPT Quốc gia:

Question 1: A lot of athletic and non-athletic extracurricular activities are available in Vietnamese high-schools, either public and private.

  Available in Non-athletic Either public and private A lot of

Đáp án: C

Question 2: In a restaurant, if we want to call the waiter, we can raise our hand and wave it slight to signal that we need assistance.

  Sight to signal  If we Assistance Wave it

Đáp án: A

Question 3: It is primary education that establishes foundations in science, geography, history, or other social sciences for young students.

  It is That Or Sciences

Đáp án: C

Question 4: There are such many planets in the universe that we cannot count them.

  Such In the Cannot Them

Đáp án: A

Question 5: The school officials are considering a comprehensive planning to alleviate the problem of overcrowding in the dormitories.

  Are Planning Alleviate overcrowding

2.9. Dạng bài viết lại câu

Dạng bài cuối cùng trong các dạng bài thường xuất hiện trong đề thi THPT Quốc gia môn tiếng Anh là viết lại câu.

Một số điểm ngữ pháp cần chú ý để làm được dạng bài này là:

 • Cấu trúc would rather, would prefer, prefer
 • Cấu trúc as well as
 • Cấu trúc để (so that) và cấu trúc như vậy (such that)
 • Câu chịu động
 • Từ nối (liên từ – linking words)
 • Liên từ “while” và “when”

Loại bài này thường xuất hiện ở phần cuối của đề thi và chiếm 3 câu hỏi.

Một số ví dụ về dạng bài viết lại câu trong kỳ thi THPT Quốc gia:

Question 1: People believed he won a lot of money on the lottery.

A. He is believed to win a lot of money on the lottery.

B. He won a lot of money on the lottery, it is believed.

C. He is believed to have won a lot of money on the lottery.

D. He was believed to win a lot of money on the lottery

Đáp án C

Question 2: “Why don’t you get your hair cut, Gavin?” Said Adam .

A. Adam advised Gavin to cut his hair.

B. Gavin was suggested to have a haircut.

C. It was suggestible that Adam get Gavin’s haircut.

D. Adam suggested that Gavin should have his haircut.

Đáp án D

Question 3: “Leave my house now or I’ll call the police!” shouted the lady to the man.

A. The lady threatened to call the police if the man didn’t leave her house.

B. The lady said that she would call the police if the man didn’t leave her house.

C. The lady told the man that she would call the police if he didn’t leave her house.

D. The lady informed the man that she would call the police if he didn’t leave her house

Đáp án: A

Question 4: Mike doesn’t feel well today. He can’t go out with his friends. A. If only Mike felt well today, he couldn’t have  gone out with his friends.

B. Provided that Mike feels well today, he can’t go out with his friends.

C. Mike wishes he felt well today so that he could go out with his friends.

D. If Mike had felt well today, he couldn’t have gone out with his friends.

Đáp án: C

Question 5:  If I were you, I would take a break,” Tom said to Daisy.

A. Tom wanted to take a break with Daisy.

B. Tom advised Daisy to take a break.

C. Tom suggested not taking a break.

D. Tom wanted to take a break, and so did Daisy.

Đáp án: B

3. Hành trình chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia môn Anh hiệu quả nhất năm 2023

3.1. Hồi tưởng và ôn tập toàn bộ kiến thức tiếng Anh

Dựa trên cấu trúc của đề thi minh hoạ năm 2023 môn tiếng Anh, các sĩ tử cần hồi tưởng và ôn tập lại kiến thức cần thiết.

Các nội dung ngữ pháp trọng tâm cần nắm vững gồm: phần ngữ âm (bao gồm phát âm và trọng âm), từ vựng, chức năng ngôn ngữ và ngữ pháp.

Để thực hiện việc hồi tưởng và ôn tập kiến thức một cách hiệu quả, bạn có thể tham khảo một số phương pháp như: hệ thống hóa kiến thức thành khối, sử dụng mind-map…

3.2. Huấn luyện theo từng chủ đề và loại bài thi

Sau khi hồi tưởng kiến thức, bạn cần thực hiện việc luyện đề theo từng chủ đề và dạng bài thi.

Để đạt kết quả tốt nhất, thí sinh nên luyện tập theo từng chủ đề kết hợp với quá trình ôn tập kiến thức để tối ưu hóa thời gian và đạt được hiệu suất cao nhất.

Một mẹo nhỏ cho thí sinh là thói quen sử dụng đồng hồ bấm giờ khi làm bài, điều này giúp bạn đánh giá được thời gian làm một loại bài là bao lâu, từ đó có thể điều chỉnh và làm bài thi một cách hiệu quả nhất.

Kêu gọi đồng đội tham gia cùng là một gợi ý không tồi, lúc này bạn cần những đồng minh để hỗ trợ và tiến bộ cùng nhau.

Việc ôn tập theo nhóm không chỉ mang lại cơ hội học hỏi từ cách làm bài của bạn bè mà còn giúp bạn nhận ra những sai sót của người khác, từ đó thu được những bài học quý báu.

3.3. Huấn luyện trên đề thi của những năm trước – quen với áp lực thời gian

Sau khi luyện tập theo từng chủ đề và loại bài, bạn có thể chuyển sang giai đoạn ôn tập bằng cách sử dụng các bộ đề gồm đề thi thực tế từ các năm trước và các đề thi thử của các tổ chức giáo dục.

Thực hành với cấu trúc tương tự đề thi thực sự sẽ giúp thí sinh làm quen với định dạng bài thi, giảm áp lực trong lúc thi.

Tương tự như việc ôn tập theo từng chủ đề và loại bài, bạn cũng nên thực hành việc đặt bộ hẹn giờ cho mình. Việc này giúp bạn theo dõi và điều chỉnh thời gian làm bài một cách hiệu quả để đạt kết quả tốt nhất.

Bảng theo dõi kết quả luyện đề là một công cụ hữu ích. Ghi chú các mốc điểm đạt được ở các bài ôn tập giúp bạn theo dõi sự tiến bộ và tạo động lực cho quá trình ôn tập.

3.4. Thực hành với các câu hỏi điểm 9, 10

Khi bạn đã chắc chắn với các kiến thức cơ bản của đề thi, hãy tập trung vào những câu hỏi khó mang điểm cao 9,10. Giai đoạn này chỉ nên chiếm 2-3 tuần trước kỳ thi để tránh quên kiến thức.

Đối với môn tiếng Anh, những câu hỏi nâng cao 9,10 điểm thường liên quan đến câu bị động với cấu trúc kép và rút gọn, câu điều kiện hỗn hợp, câu đảo ngữ, mệnh đề quan hệ giúp văn bản trở nên súc tích.

Một số bài tập luyện tập cho câu hỏi điểm 9,10 mà bạn có thể tham khảo:

Question 1:He was __________ while stealing money.

A. Black sheep

B. Take the red eye

C. Caught red-handed

Đáp án: C

Question 2: _______ did Jonathan realize that there was a danger.

A. Upon entering the store                     B.  When he entered the store

C. After he has entered the store           D. Only after entering the store

Đáp án: D

Question 3: When our car broke down on the way to New Orleans, the mechanic ____ helped us know exactly ____ the problem was.

A.  whom / which                                    B.  that / when

C. which / how                                        D. who / what

Đáp án: D

Question 4: If she had caught the bus, she _____ late for work.

A. wouldn’t have been

B. would have been

C. would be

D. wouldn’t be

Đáp án: A

4. Chiến lược làm bài thi THPT Quốc gia môn tiếng Anh

4.1. Quản lý thời gian hiệu quả khi ôn thi THPT Quốc gia môn Anh

Với bài thi môn tiếng Anh, chúng ta chỉ có 60 phút làm bài cho 50 câu trắc nghiệm, vì vậy việc quản lý thời gian hiệu quả là vô cùng quan trọng.

Các thí sinh càng có chiến lược về thời gian chi tiết và chính xác thì tỷ lệ thành công cao hơn.

Dưới đây là một ví dụ về cách quản lý thời gian trong một bài thi THPT Quốc gia môn tiếng Anh.

Các bạn nên bắt đầu với những câu hỏi đơn giản và tốn ít thời gian nhất trước, sau đó tiếp tục với những câu khác.

Với thời gian 60 phút cho 50 câu, các thí sinh có thể dành 45-50 phút để làm bài và giữ lại 10-15 phút cuối để kiểm tra và xem xét lại những câu chưa chắc chắn đáp án.

4.2. Chiến lược thứ tự làm bài

Sau khi nhận đề, hãy dành vài phút để đọc và xác định chiến lược làm bài. Bạn có thể chọn bắt đầu với câu dễ trước, sau đó làm câu khó hoặc ngược lại.

Quyết định này dựa trên ưu điểm và nhược điểm cá nhân, giúp thí sinh tiết kiệm thời gian và tránh mất tinh thần khi đối mặt với câu hỏi khó.

Đối với những câu hỏi khó, bạn có thể giữ lại chúng để nghiên cứu kỹ sau. Ngay cả khi không biết chắc chắn đáp án, hãy dựa vào ngữ cảnh để chọn một đáp án hợp lý.

4.3. Không để trống

Tuyệt đối không để trống bất kỳ câu hỏi nào trong bài thi. Nếu không chắc chắn về đáp án, hãy cố gắng hiểu nghĩa câu, đoán từ dựa trên ngữ cảnh, sử dụng thông tin có sẵn để chọn một đáp án phù hợp.

Dù không chắc chắn, cơ hội đúng của bạn là 25%. Ai biết được may mắn sẽ mỉm cười với bạn. Nếu bỏ qua, chắc chắn sẽ mất điểm.

4.4. Đọc kỹ yêu cầu của đề bài khi ôn thi THPT Quốc gia môn Anh

Để đạt số điểm tốt nhất, hãy đọc kỹ yêu cầu của đề bài để hiểu rõ và chọn câu trả lời đúng nhất.

Điều này quan trọng không chỉ với môn tiếng Anh mà còn áp dụng cho tất cả các môn trong kỳ thi THPT Quốc gia (đề thi thpt quốc gia 2022 môn toán, văn…).

Khi nắm rõ yêu cầu của đề bài, việc tìm đáp án cho các câu hỏi trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Đặc biệt, với đề thi tiếng Anh, thí sinh thường mất điểm ở phần chọn từ đồng nghĩa, trái nghĩa vì chưa đọc kỹ yêu cầu của đề để xác định từ cần chọn là đồng nghĩa hay trái nghĩa.

4.5. Mẹo làm bài “multiple choice question”

Đề thi THPT Quốc gia môn tiếng Anh năm 2023 sẽ bao gồm 50 câu trắc nghiệm. Aten giới thiệu mẹo làm bài “multiple choice question” giúp thí sinh chọn được đáp án đúng nhất.

Đầu tiên, thí sinh nên thử trả lời câu hỏi mà không nhìn vào đáp án. Sau đó, xem đáp án một lượt và loại bỏ những đáp án chắc chắn là sai. Cuối cùng, sắp xếp các đáp án từ ít đến đúng nhất để chọn được đáp án phù hợp nhất.

Một mẹo nhỏ cho thí sinh là trong trường hợp không biết đáp án chính xác khi đọc đề, hãy loại bỏ từng bước các đáp án không có khả năng nhất. Đáp án cuối cùng chính là câu trả lời thích hợp.

Mẹo nhỏ khác là gạch chân phần chứa thông tin cho các câu hỏi trong bài. Bằng cách này, bạn sẽ dễ dàng định vị nơi có đáp án cần tìm, tránh đọc lung tung và tiết kiệm thời gian.

Với những câu hoàn toàn sai, hãy gạch chân hoặc đánh dấu để tập trung vào các phương án còn lại.

Phương pháp lựa chọn đa dạng là một cách làm hiệu quả, vì vậy thí sinh cần áp dụng một cách khéo léo để đạt được kết quả tốt nhất.

4.6. Kiểm tra lại toàn bộ bài làm và phiếu thi

Trước khi nộp bài, đảm bảo bạn đã kiểm tra kỹ thông tin cá nhân, tên, mã đề,…

Nếu bạn quên hoặc ghi sai một trong những thông tin trên, có thể bạn sẽ không được công nhận bài thi hoặc phải thực hiện nhiều thủ tục để xác nhận lại. Điều này có thể ảnh hưởng lớn đến tâm lý thi các môn khác.

Hãy kiểm tra kỹ phiếu đáp án để đảm bảo rằng bạn đã tô đúng, tránh tình trạng tô trùng hàng, lệch dòng, hoặc nhầm lẫn đáp án.

Dưới đây, Aten đã chia sẻ toàn bộ về đề cương ôn thi THPT Quốc gia môn Anh một cách toàn diện, bao gồm cấu trúc đề thi, các dạng bài trong đề thi và một số mẹo làm bài hiệu quả.

Hi vọng rằng bài viết đã mang lại thông tin hữu ích cho bạn trong kỳ thi sắp tới.

Bạn có thể tham khảo thêm các bài chia sẻ khác về ôn thi THPT Quốc gia môn tiếng Anh trên trang web của Aten và đừng quên chia sẻ với bạn bè để cùng nhau học tốt.

KHUYẾN MÃI HẤP DẪN

Tặng #Voucher_4.000.000 cho 20 bạn may mắn
Tặng thẻ BẢO HÀNHtrọn đời học lại hoàn toàn miễn phí
Giảm thêm 10% khi đăng ký nhóm từ 3 học viên trở lên
Tặng khóa giao tiếp nâng cao 2 tháng với giáo viên nước ngoài